Promocija in preventiva zdravja kot del storitev primarne zdravstvene oskrbe na Madžarskem

  EuroHealthNet

Strokovna vodstvena skupina vzorčnega programa. V okviru švicarsko-madžarskega programa sodelovanja se je julija 2012 začel izvajati „vzorčni program za razvoj primarne zdravstvene oskrbe“, osredotočen na javno zdravje.

Kako Nizozemska in PHAROS zmanjšujeta zdravstvene neenakosti in izboljšujeta zdravstveno pismenost

  Monica van Berkum

Avtor: Monica van Berkum Tako kot druge evropske države se tudi Nizozemska sooča s precejšnjo socialno -ekonomsko neenakostjo v zdravju. V povprečju ljudje z nizko stopnjo izobrazbe na Nizozemskem živijo 7 let ...

Paradoks škode zaradi alkohola - ali zakaj škoda, povezana z alkoholom, bolj vpliva na revne ljudi, čeprav pijejo manj

  Anna Gallinat

Avtor: Anna Gallinat Vsi vemo, da zdravstvene neenakosti obstajajo in da obstajajo. Sistematične razlike v zdravju ljudi se pojavljajo med družbeno-ekonomskimi razredi ali geografskimi območji, čeprav obstajajo druge neenakosti, na primer ...

Multidisciplinarni pristop k izmenjavi znanja pri promociji zdravja v Centru DoRS v Italiji

  EuroHealthNet

Avtor: Elena Barbera Ustanovljen leta 1998 na pobudo Ministrstva za zdravje regije Piemont in s sedežem v Grugliascu blizu Torina v Italiji, DoRS dokumentacijski center za promocijo zdravja v regiji Piemont…

30 let po Ottawski listini: ali je še vedno pomembno glede na prihodnje izzive za krepitev zdravja?

  Matej Vinko, dr.med., Monika Robnik in dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

30 let je minilo od predstavitve Ottavske listine o promociji zdravja, ki je spremenila naše razumevanje zdravja in uvedla nove pristope k ohranjanju in spodbujanju zdravja. Tukaj,…