Več kot 10 -letna vrzel v pričakovani življenjski dobi na Škotskem: Kako NHS Health Scotland obravnava izziv

  Dr. Pauline Craig

Zdravstveni sistem na Škotskem velja za enega najboljših v Evropi, vendar ima država kljub temu najnižjo pričakovano življenjsko dobo v EU. Obstajajo tudi dokazi…

Zmanjšanje bremena kroničnih bolezni: Ali lahko skupni ukrep CHRODIS odpravi ovire za krepitev zdravja in preprečevanje bolezni?

  Anne Pierson

Kronične bolezni so najpogostejše bolezni v Evropi do danes in prizadenejo približno 4 od 5 evropskih državljanov, starejših od 65 let. Ti predstavljajo 86% letnih ...