Odpravljanje zdravstvenih neenakosti v Walesu - Sinergije med valižansko vlado in javnim zdravjem Wales

  Malcom Ward in Tracey Cooper

Odpravljanje neenakosti na področju zdravja je visoko na političnem dnevnem redu od ustanovitve prve valižanske vlade leta 1999. Medtem ko so nekatera ključna pooblastila vlade, vključno z zdravstvom, izobraževanjem in javnostjo ...

Integrirani zdravstveni sistemi: osredotočen na osebo, dostopen in trajnosten

  Riitta-Maija Hämäläinen

Zdravstveni sistemi imajo vlogo ne le pri preprečevanju bolezni in spodbujanju zdravja, ampak tudi pri zmanjševanju neenakosti v zdravju. Vendar pa ranljive skupine, kot so priseljenci, mladi, dolgo ...