Ali smo na dobri poti, da dosežemo cilj trajnostnega razvoja 3 za zmanjšanje nenalezljivih bolezni v Evropi?

  Caroline Costongs

Caroline Costongs, direktorica EuroHealthNet, pregleduje najnovejše dokaze o tem, ali so evropske države na dobri poti, da dosežejo cilje glede zmanjšanja bremena nenalezljivih bolezni (NCD). Medtem ko EU …

Andaluzijska celovita strategija za zdravo življenje: proces sodelovanja

  Pablo García-Cubillana, Amelia Martín in M. Dolores Fernández

Izboljšanje zdravja in dobrega počutja prebivalstva je temeljni cilj Andaluzijske celovite strategije za zdravo življenje. S postopkom priprave, ki trenutno poteka, so glasovi državljanov in strokovnjakov iz ...

Spreminjanje življenj z družbenim predpisovanjem – osebna refleksija

  Luciana Costa

Celostne zdravstvene in socialne storitve, ki temeljijo na skupnosti, ponujajo nove in neizkoriščene priložnosti za ustvarjanje zdravja in obravnavanje raznolikosti in kompleksnosti zdravstvenih in socialnih vprašanj, s katerimi se soočajo različni ...

CultureForHealth – Kako umetnost in kultura prispevata k skupnostnim pristopom k promociji zdravja in oskrbi skozi vse življenje

  Lina Papartyte, Dorota Sienkiewicz in Kornelia Kiss

EuroHealthNet se je nedavno pridružil svetovalnemu odboru projekta CultureForHealth (2021 – 2023), ki je pripravljalni ukrep EU – razvoj politik od spodaj navzgor za kulturo in dobro počutje v EU, …

Pilotiranje pristopa za ukrepanje na neugodnih izkušnjah iz otroštva in travmah v izobraževalnih sistemih

  Natalie Blakeborough

Neželene izkušnje v otroštvu (ACE) so travmatični dogodki v (zgodnjem) otroštvu, ki pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje, kot so verbalna, duševna, spolna in fizična zloraba ali vzgoja v okolju …

V kriznih časih močnejši – vlaganje v dobro počutje in zdravstvena pravičnost za mlade in stare

  Gabriella Sutton in Alison Maassen

Naše družbe so dosegle svojo prelomno točko. Demografske spremembe, naraščajoče neenakosti, podnebna kriza, COVID-19 in vplivi vojne v Ukrajini negativno vplivajo na ...