Zagovarjanje trajnostnih naložb v blaginjo in enakost zdravja - Praktični vodnik

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton in Anna Stielke

Nujno je treba ukrepati za reševanje naraščajočih zdravstvenih, neenakopravnih, gospodarskih in okoljskih izzivov, ki ogrožajo blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij. Sedanje naložbene politike in prakse so nevzdržne ...