CHAIN ​​- novo središče za mednarodno preučevanje družbeno -ekonomskih neenakosti v zdravju

  Mirza Balaj in Terje Andreas Eikemo

Na Norveški univerzi za znanost in tehnologijo (NTNU) je 23. oktobra 2017. začel delovati nov raziskovalni center, ki se osredotoča na globalne zdravstvene neenakosti. Cilj centra ...

Povezovanje mednarodnega zdravstvenega sodelovanja in migracij: Svetovni zdravstveni center v regiji Toskana

  Maria José Caldés Pinilla in Michele De Luca

Globalni zdravstveni center (GHC) omogoča razvoj sinergij med različnimi skupinami strokovnjakov, ki delajo v regiji Toskana na področjih mednarodnega zdravstvenega sodelovanja in zdravja migrantov. …