Pakiet inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności – nowe narzędzie promocji zdrowia w Europie?

Tradycyjnie społeczeństwo zwracało się do sektora zdrowia, aby uporać się ze swoimi problemami zdrowotnymi, nierównościami zdrowotnymi i chorobami. Jednak ogromna ilość badań i danych od dawna pokazuje, że wysokie obciążenie chorobami odpowiedzialnymi za przedwczesną utratę życia wynika w dużej mierze z warunków, w jakich ludzie się rodzą, rosną, żyją, pracują i starzeją się. Rozwiązując niektóre z naszych kluczowych wyzwań społecznych, niedawno wprowadzony Pakiet Inwestycji Społecznych może równie dobrze ujawnić nieoczekiwanego sojusznika dla zwolenników działań międzysektorowych dotyczących społecznych uwarunkowań zdrowia w Europie.

By Stecy Yghemonos

Nieco ponad rok temu Komisja Europejska uruchomiła tzw. Pakiet Inwestycji Społecznych na rzecz Wzrostu i Spójności, pieszczotliwie nazywany „SIP”. Program SIP to niewiążące ramy polityczne, które mają na celu zachęcenie państw członkowskich do zwiększania zdolności ludzi i wspierania ich udziału w społeczeństwie i rynku pracy – co jest bardzo chwalebnym zamiarem w czasach rosnących dysproporcji gospodarczych i nierówności społecznych. Zakorzeniony w wyzwaniach stawianych przez starzejącą się Europę oraz w następstwie najgorszego kryzysu gospodarczego i finansowego w naszym życiu, pakiet, jak można się spodziewać, wzywa do bardziej skutecznych i wydajnych wydatków na odpowiednie i zrównoważone systemy ochrony socjalnej w Europie. Posuwa się dalej w zachęcaniu do inwestowania w umiejętności i zdolności ludzi, aby zapobiec popadaniu w ubóstwo, wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie. Wreszcie pakiet wzywa do rozwoju systemów ochrony socjalnej, które odpowiadają na konkretne potrzeby pojawiające się w życiu, od dzieciństwa, młodości i przejścia ze szkoły do ​​pracy, rodzicielstwa, od początku do końca kariery zawodowej do starości.

SIPPod wieloma względami cele przedstawione w SIP nawiązują do priorytetów salutogenicznego modelu promocji zdrowia. Według tego modelu zdrowie powstaje nie tylko poprzez eliminację patogenów i czynników ryzyka, ale także poprzez zrozumienie procesu prowadzącego ludzi w kierunku pozytywnego zakończenia kontinuum zdrowego/choroby. Kładzie nacisk na sukces, a nie porażkę jednostek, i poszukuje podstaw pozytywnych wzorców i zasobów dla zdrowia, w przeciwieństwie do podstaw negatywnych wyników. Filozofia tego podejścia jest dobrze odzwierciedlona w Ottawskiej Karcie Promocji Zdrowia WHO, która definiuje promocję zdrowia jako proces umożliwiający jednostkom i społecznościom wzmocnienie ich potencjału zdrowotnego poprzez zwiększenie kontroli nad determinantami ich zdrowia, a zatem uczynienie z dobrego zdrowia narzędzia dla aktywnego i produktywnego życia. Ponadto wartości równości, partycypacji i upodmiotowienia, leżące u podstaw europejskiego modelu społecznego, są również centralnymi elementami podejścia salutogenicznego i jego perspektywy zdrowia.

W świetle tych wspólnych interesów promocja zdrowia staje się procesem kulturowym, społecznym, środowiskowym, gospodarczym i politycznym oraz potencjalnie potężnym narzędziem do osiągnięcia celów UE w zakresie wzrostu i spójności. Podobnie wdrożenie wytycznych SIP może pomóc zniwelować pogłębiającą się przepaść nierówności zdrowotnych między krajami europejskimi iw ich obrębie. Profesor Aaron Antonovsky, opisując wynaleziony przez siebie model salutogeniczny, posłużył się metaforą: Wszyscy jesteśmy zawsze – mówił – w niebezpiecznej rzece życia. Bliźniacze pytanie brzmi: jak niebezpieczna jest nasza rzeka? Jak dobrze potrafimy pływać? Pakiet Inwestycji Społecznych mógłby pomóc odpowiedzieć na część tych ważnych pytań.

W lutym 2014 r., zainspirowany uruchomieniem w 2013 r. Pakietu Inwestycji Społecznych UE, słoweński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, członek EuroHealthNet, określił zdrowsze starzenie się jako priorytet wśród zaleceń ekonomicznych, którymi musi się zająć państwo. W ciągu roku powstało innowacyjne partnerstwo projektowe przy wsparciu finansowym UE, z kluczowym przywództwem urzędników zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Ministerstwa Pracy, rodziny, spraw społecznych i równych szans. Z udziałem ministrów w dniu Św. Walentego w Brdo pri Kranju odbywa się duża ogólnokrajowa konferencja, której celem jest podkreślenie, w jaki sposób działania na rzecz emerytury, włączenia społecznego, zdrowego życia, zapobiegania chorobom i przystępnej opieki mogą przynieść korzyści obywatelom. W spotkaniu wezmą udział czołowi urzędnicy UE z dyrekcji ds. zdrowia i polityki społecznej, a także zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Ada Hočevar Grom i dyrektor zarządzająca EuroHealthNet Caroline Costons.

Stecy Yghemonos
FAZA - Menedżer ds. Zdrowia i Inwestycji Społecznych at EuroHealthNet | + posty

Rolą Stecy jest zarządzanie i rozwijanie Europejskiej Platformy na rzecz Zdrowia i Równości Społecznej (PHASE) jako organu wspierającego i zorientowanego na działania dla członków EuroHealthNet oraz szerszego grona partnerów z odpowiednich dziedzin, którzy chcą i są w stanie pracować nad szerszymi determinantami zdrowia . Poprzez aktywne kontakty, gromadzenie i analizę danych wywiadowczych, sprawozdawczość i rzecznictwo celem jest pozytywny wkład w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, walkę z nierównościami społecznymi i zdrowotnymi oraz wdrożenie pakietu inwestycji społecznych, który zapewnia ramy dla głównego nurtu ochrony zdrowia. w innych politykach poprzez rozwój zintegrowanych podejść. Ponadto Stecy Yghemonos zarządza planem pracy EuroHealthNet w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i inwestycji społecznych (EaSI).

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Przepraszamy za niedogodności.