„dryf stylu życia” promocji zdrowia

Karolina CotongaOrganizacje zdrowia publicznego i organy ds. zdrowia odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu ludziom zdrowia i dobrego samopoczucia, co znajduje odzwierciedlenie w kilku artykułach tego 11. wydania magazynu EuroHealthNet. Krajowe i regionalne organy zdrowia publicznego odgrywają kluczową rolę w walce z niezdrową dietą, brakiem aktywności fizycznej, paleniem, nadużywaniem alkoholu i stresem, czynnikami, które determinują większość obciążenia chorobami.

Potencjał leczniczy interwencji związanych ze stylem życia jest również coraz częściej rozważany przez sektor opieki zdrowotnej ze względu na odwracalność cukrzycy typu 2, co jest zachęcające. Takie usługi, jak radzenie sobie ze stresem i recepty na ćwiczenia, powinny być objęte pakietami ubezpieczeń zdrowotnych. Interwencje związane ze stylem życia są tańsze i skuteczniejsze niż inne w leczeniu chorób takich jak cukrzyca, astma lub lęk.

Aby wesprzeć te podejścia zapobiegawcze, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej SANTE powołała „Grupa Sterująca ds. Promocji i Prewencji” składający się z przedstawicieli ministerstw zdrowia państw członkowskich. Jego celem jest „ułatwienie wdrażania najlepszych praktyk opartych na dowodach przez kraje UE, aby zapewnić, że najbardziej aktualne ustalenia i wiedza zostaną zastosowane w praktyce”. W konsekwencji grupa ta zyskuje coraz większą rolę w alokacji środków unijnych. Zdrowie cyfrowe, aw szczególności m-zdrowie, są również uważane za obiecujące podejścia do zmiany stylu życia i osiągnięcia zdrowego starzenia się.

Z jednej strony należy pochwalić te wysiłki, ponieważ pokazują one coraz większe uznanie potencjału promocji zdrowia i profilaktyki chorób. „Promowanie i zapobieganie” jest uważane za ważniejsze niż kiedykolwiek i doprowadziło do powstania nowych koncepcji i nowych aktorów w tej dziedzinie. Z drugiej strony powinniśmy być ostrożni z tym „dryfem stylu życia”1 promocji zdrowia, bez rzeczywistego zrozumienia przyczyn złego stanu zdrowia i chorób, uwarunkowań społecznych.

Istnieje wiele dowodów na to, że na siedzący tryb życia i niezdrowy styl życia ludzi duży wpływ mają ich społeczne, ekonomiczne i środowiskowe okoliczności oraz konteksty kulturowe. Niestety, obecnie wydaje się, że czynniki te poświęcają mniej uwagi i nie są odpowiednio uwzględniane. Dlaczego?

Po pierwsze, te podstawowe czynniki nie dają się łatwo przełożyć na „interwencje oparte na dowodach” i wymagają wieloaspektowej, międzysektorowej i systemowej zmiany polityki. Wspomniana powyżej Grupa Sterująca KE woli zatem przyjąć bardziej pragmatyczne podejście, ale w swoich wysiłkach wyraźnie ryzykuje inwestowanie w „niższe” praktyki na małą skalę, bez rzeczywistych skutków lub wyników równości w zdrowiu.

Drugim powodem jest brak zainteresowania sektora prywatnego lub podmiotów gospodarczych opracowaniem takich kompleksowych podejść. Nie ma możliwości patentowania interwencji dotyczących ubóstwa lub bezrobocia. Nie można czerpać żadnych korzyści z walki z napiętnowaniem, dyskryminacją czy nierównościami w edukacji. Rozwiązania nie są „rynkowe”, akceptują podejścia cyfrowe, stąd ich sukces w bieżących debatach dotyczących polityki zdrowotnej.

Wspieranie kompleksowej promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zgodnie z EuroHealthNet ODMŁADZAĆ! Struktura, stała się bardziej złożona. Musimy być aktywni na wielu etapach i na wielu polach jednocześnie. Znajduje to również odzwierciedlenie w różnorodności tematów tego wydania magazynu. Pokazuje, w jaki sposób agencje członkowskie EuroHealthNet konstruują usługi promocji zdrowia oraz wspierają wymianę wiedzy i kompleksowe dobre praktyki w swoich krajach i poza nimi. Na przykład BZgA pracuje nad ulepszone i kompleksowe podejście do edukacji seksualnej w Europie w ramach ich Centrum Współpracy WHO na ten temat. Public Health Wales posiada również Centrum Współpracy WHO, pierwsze tego typu na świecie, na inwestowanie w zdrowie i dobre samopoczucie jako siła napędowa i czynnik umożliwiający zrównoważenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz dobrobyt dla wszystkich. Miasto Ryga jest liderem w użyciu Europejskie Fundusze Społeczne zainwestują w promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem słabszych społeczności.

Organizacje z Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Francji współpracują przy projektowaniu i testowaniu innowacyjne interwencje w styl życia w ramach systemów ochrony zdrowia i opieki oraz do wspierania osób z cukrzycą typu 2. Powinniśmy mieć oko na wyniki tej pracy, biorąc pod uwagę powyższą dyskusję. Regiony we Włoszech są wspierane przez nową organizację, ProMIS, co pomaga im współpracować, dzielić się najlepszymi praktykami i uzyskiwać dostęp do funduszy europejskich. Gminy w Norwegii otrzymują wsparcie od Dyrekcji Zdrowia i informacje o jakie środki są najskuteczniejsze w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień. Z Finlandii dowiadujemy się o znaczenie sztuki i kultury w promowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Odkrywamy ze Szwecji, regionu Västra Götaland powiązania zdrowia i edukacji w dążeniu do ograniczenia niepowodzeń szkolnych.

Żadna pojedyncza interwencja lub praktyka nie zrobi różnicy, to kompleksowe, wieloaspektowe i systemowe podejście doprowadzi do poprawy zdrowia dla wszystkich.

Na zakończenie chciałbym złożyć gratulacje z okazji 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Polsce. Przeprowadziliśmy wywiady z obecnymi i byłymi dyrektorami instytutu na temat poczynionych postępów i stojących przed nami wyzwań.

Mam nadzieję, że spodoba Ci się ten magazyn i mile widziane komentarze i opinie, które pomogą nam przekształcić ten magazyn w nowy format na przyszłość.


Niesprawiedliwość to zabijanie ludzi na dużą skalę – ale co z tym zrobić? Jennie Popay, Margaret Whitehead, David J. Hunter Journal of Public Health, tom 32, wydanie 2, 1 czerwca 2010, strony 148–149

Caroline Cotonga
Dyrektor at | + posty

Caroline Costongs jest dyrektorem EuroHealthNet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *