Nutri-Score: dotychczasowa historia

Etykieta Nutri-Score pomaga konsumentom dokonywać wyborów żywieniowych podczas wypełniania koszyków zakupowych oraz zachęca producentów żywności do poprawy wartości odżywczej ich produktów. Ale czym jest Nutri-Score? Jak powstała i jak obliczana jest punktacja? Paulina Ducrot z Santé publique France, francuskiej krajowej agencji zdrowia publicznego, wyjaśnia historię i przyszłość tej inicjatywy, która szybko rozprzestrzenia się w całej Europie.

Pauline Ducrot

 

Veuillez cliquer ici pour lire cet article en Français.

Co to jest Nutri-Score?

Logo Nutri-Score

Nutri-Score to etykieta wartości odżywczej oparta na pięciokolorowej, kodowanej skali od ciemnozielonego do ciemnopomarańczowego, powiązaną z literami od A do E. Ciemnozielona i litera A są dołączane do produktów o najlepszej jakości odżywczej, natomiast ciemnopomarańczowe a litera E jest dołączona do produktów o najniższej jakości odżywczej. Nutri-Score dostarcza konsumentom informacje o ogólnej jakości odżywczej produktów na przedniej stronie opakowania. Podstawowa metoda oceny wartości odżywczej została opracowana przez British Food Standard Agency i jest znana jako „punktacja FSA”. Ten wynik, który wynosi od -15 do 40, pozwala nam ocenić ogólną jakość odżywczą żywności. Bazując na 100g produktu, zawiera niekorzystne czynniki, takie jak kalorie (kj), nasycone kwasy tłuszczowe (g), cukry (g) i sód (mg); oraz sprzyjające czynniki, takie jak białko (g), błonnik (g) oraz owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy oraz oliwa z oliwek, orzechy i olej rzepakowy (%).

Podczas korzystania z Nutri-Score istnieją dwa cele: wspieranie konsumentów i zachęcanie do ulepszania produktów. Zapewniając dostęp do informacji i pomagając ludziom w szybkim porównywaniu produktów, konsumenci są kierowani do produktów o najlepszej jakości odżywczej. Jednocześnie zachęca się producentów do podnoszenia jakości swoich produktów poprzez zmianę składu i innowacyjność.

Solidna baza naukowa

Nutri-Score (lub 5-kolorowa etykieta w początkowej koncepcji pomysłu) został zaproponowany w oparciu o wiedzę naukową w tej dziedzinie oraz zalecenia różnych międzynarodowych komitetów ekspertów. Zarówno symbol, jak i system kalkulacji zostały poddane rygorystycznej ocenie naukowej.

Zgodność wyniku FSA z francuskimi zaleceniami żywieniowymi została zweryfikowana (1-3), a różne badania oceniały prospektywne związki między wynikiem FSA a wskaźnikami zdrowia (tj. wskaźnik masy ciała (BMI)), chorób przewlekłych (tj. raka) a nawet związane z nimi ryzyko śmiertelności. (4-10)

Skuteczność Nutri-Score została również pozytywnie oceniona w badaniach oceniających percepcję i zrozumienie (11-16) oraz wpływ wyborów żywieniowych. (17-20)

Popyt we Francji

Pomysł etykiety żywieniowej na froncie opakowania został zaproponowany w 2014 roku przez profesora Hercberga w raporcie dla Ministerstwa Zdrowia, który zaproponował kilka środków, aby nadać nowy impuls polityce żywieniowej we Francji.

W styczniu 2016 r. propozycja została podjęta i włączona do francuskiej ustawy o modernizacji systemu ochrony zdrowia. Aby wybrać etykietę, która byłaby oficjalnie wspierana przez władze publiczne, przeprowadzono randomizowane badanie kontrolne porównujące cztery etykiety w warunkach rzeczywistych. Etykieta Nutri-Score okazała się najskuteczniejsza w podnoszeniu jakości koszyków zakupowych. Dlatego został wybrany jako oficjalna etykieta z oficjalnym dekretem podpisanym 31st Październik 2017 przez Ministra Solidarności i Zdrowia, Ministra Rolnictwa oraz Sekretarza Stanu Ministra Gospodarki i Finansów.

Stosowanie etykiety Nutri-Score jest nadal dobrowolne. Teraz, dwa lata po jej uruchomieniu, we Francji zaangażowanych jest 250 marek – reprezentujących 25% rynku francuskiego.

Wdrożenie Nutri-Score w alejkach supermarketów oraz w usługach typu „kliknij i odbierz” w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia świadomości konsumentów na temat etykiety. W maju 2019 r. 81% konsumentów przyznało, że rozpoznało Nutri-Score. Szersze wdrożenie przekłada się również na wzrost liczby osób, które kupiły produkt z Nutri-Score: 4 na 10 Francuzów stwierdziło, że kupiło już produkt z tą etykietą.

Uruchom w całej Europie

Mapa wdrażania Nutri-Score w krajach europejskich

Po Francji do ruchu dołączyło kilka krajów europejskich: Belgia w marcu 2019 r., Szwajcaria i Niemcy we wrześniu 2019 r. oraz Holandia w listopadzie 2019 r. Ponadto Nutri-Score jest używany przez niektóre marki supermarketów, takie jak Auchan w Portugalii i Eroski w Hiszpanii. W rzeczywistości, ponieważ etykieta została zarejestrowana jako znak towarowy w Europie, może być używana na całym terytorium.

W trosce o przejrzystość wobec konsumentów i spójność na rynku europejskim, Francja ma nadzieję, że Nutri-Score stanie się obowiązkowy w Europie. Taki jest cel nowej inicjatywy „pro Nutri-Score”, który został uruchomiony w maju 2019 r. przez siedem organizacji konsumenckich. Mają na celu zebranie miliona podpisów z co najmniej siedmiu krajów europejskich – jeśli się powiedzie, propozycja zostanie oceniona przez Komisję Europejską.

Aby podpisać petycję z inicjatywą, odwiedź eci.ec.europa.eu/009/public/#/initiative

Bibliografia

 1. Julia C, Ducrot P, Peneau S, Deschamps V, Mejean C, Fezeu L, et al. Rozróżnianie jakości odżywczej żywności przy użyciu etykiety żywieniowej 5-Color na francuskim rynku spożywczym: zgodność z zaleceniami żywieniowymi. Dziennik żywieniowy. 2015;14:100.
 2. Julia C, Kesse-Guyot E, Ducrot P, Peneau S, Touvier M, Mejean C, et al. Wydajność systemu etykietowania pięciu kategorii z przodu opakowania – 5-kolorowej etykiety wartości odżywczej – w celu zróżnicowania wartości odżywczej płatków śniadaniowych we Francji. BMC zdrowie publiczne. 2015;15:179.
 3. Julia C, Kesse-Guyot E, Touvier M, Mejean C, Fezeu L, Hercberg S. Zastosowanie systemu profilowania składników odżywczych Brytyjskiej Agencji Standardów Żywności we francuskiej bazie danych o składzie żywności. Brytyjskie czasopismo o żywieniu. 2014;112(10):1699-705.
 4. Adriouch S, Julia C, Kesse-Guyot E, Ducrot P, Peneau S, Mejean C, et al. Związek między wskaźnikiem jakości diety opartym na standardowym systemie profilowania składników odżywczych agencji żywności a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych wśród dorosłych Francuzów. Międzynarodowe czasopismo kardiologiczne. 2017;234:22-7.
 5. Adriouch S, Julia C, Kesse-Guyot E, Mejean C, Ducrot P, Peneau S, et al. Prospektywny związek między wskaźnikiem jakości diety opartym na systemie profilowania składników odżywczych a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Europejskie czasopismo kardiologii prewencyjnej. 2016;23(15):1669-76.
 6. Deschasaux M, Julia C, Kesse-Guyot E, Lecuyer L, Adriouch S, Mejean C, et al. Czy zgłaszane przez siebie niezdrowe wybory żywieniowe wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi? Prospektywne badanie kohortowe z wykorzystaniem systemu profilowania składników odżywczych Brytyjskiej Agencji Standardów Żywności. BMJ otwarty. 2017;7(6):e013718.
 7. Donnenfeld M, Julia C, Kesse-Guyot E, Mejean C, Ducrot P, Peneau S, et al. Prospektywny związek między ryzykiem zachorowania na raka a indywidualnym wskaźnikiem żywieniowym opartym na systemie profilowania składników odżywczych Brytyjskiej Agencji Standardów Żywności. Brytyjskie czasopismo o żywieniu. 2015;114(10):1702-10.
 8. Egnell M, Crosetto P, d'Almeida T, Kesse-Guyot E, Touvier M, Ruffieux B, et al. Modelowanie wpływu różnych etykiet żywieniowych z przodu opakowania na śmiertelność z powodu niezakaźnej choroby przewlekłej. Międzynarodowy magazyn żywienia behawioralnego i aktywności fizycznej. 2019;16(1):56.
 9. Julia C, Ducrot P, Lassale C, Fezeu L, Mejean C, Peneau S i in. Prospektywne powiązania między indeksem żywieniowym opartym na systemie profilowania składników odżywczych British Food Standard Agency a 13-letnim przyrostem masy ciała w kohorcie SU.VI.MAX. Medycyna zapobiegawcza. 2015;81:189-94.
 10. Julia C, Fezeu LK, Ducrot P, Mejean C, Peneau S, Touvier M i in. Profil odżywczy żywności spożywanej przy użyciu systemu profilowania składników odżywczych Brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności jest powiązany z zespołem metabolicznym w kohorcie SU.VI.MAX. Dziennik żywienia. 2015;145(10):2355-61.
 11. Ducrot P, Méjean C, Julia C, Kesse-Guyot E, Touvier M, Fezeu L, et al. Skuteczność etykiet żywieniowych z przodu opakowania u dorosłych Francuzów: wyniki badania kohortowego NutriNet-Sante. PLoS Jeden. 2015;10(10):e0140898.
 12. Ducrot P, Mejean C, Julia C, Kesse-Guyot E, Touvier M, Fezeu LK i in. Obiektywne zrozumienie etykiet żywieniowych z przodu opakowania wśród osób zagrożonych żywieniem. Składniki odżywcze. 2015;7(8):7106-25.
 13. Egnell M, Ducrot P, Touvier M, Alles B, Hercberg S, Kesse-Guyot E, et al. Obiektywne zrozumienie etykiety żywieniowej Nutri-Score Front-O-Package zgodnie z indywidualnymi cechami badanych: Porównania z etykietami innych formatów. PLoS Jeden. 2018;13(8):e0202095.
 14. Egnell M, Talati Z, Hercberg S, Pettigrew S, Julia C. Obiektywne zrozumienie etykiet żywieniowych z przodu opakowania: międzynarodowe porównawcze badanie eksperymentalne w 12 krajach. Składniki odżywcze. 2018;10(10):1542.
 15. Julia C, Peneau S, Buscail C, Gonzalez R, Touvier M, Hercberg S, et al. Postrzeganie różnych formatów etykiet żywieniowych z przodu opakowania w zależności od czynników socjodemograficznych, stylu życia i diety w populacji francuskiej: badanie przekrojowe wśród uczestników kohorty NutriNet-Sante. BMJ otwarty. 2017;7(6):e016108.
 16. Nugier A, Serry A, Thanh V. Système d'information nutritionnelle à cinq couleurs sur la face avant des emballages alimentaires: comparaison de trois formats de logo. Biuletyn Epidémiologique Hebdomadaire. 2016;2016(34):598-607.
 17. Crosetto P, Muller L, Ruffieux B. Reponses des consommateurs à trois systèmes d'étiquetage Nutritionnel Face Avant. Cahiers de Nutrition et de Dietétique. 2016;51(3):124-31.
 18. Ducrot P, Julia C, Mejean C, Kesse-Guyot E, Touvier M, Fezeu LK i in. Wpływ różnych etykiet wartości odżywczych z przodu opakowania na intencje zakupowe konsumentów: randomizowana, kontrolowana próba. Amerykańskie czasopismo medycyny prewencyjnej. 2016;50(5):627-36.
 19. Egnell M, Kesse-Guyot E, Galan P, Touvier M, Rayner M, Jewell J, et al. Wpływ etykiet wartości odżywczych z przodu opakowania na wybór wielkości porcji: badanie eksperymentalne w kohorcie francuskiej. Składniki odżywcze. 2018;10(9).
 20. Julia C, Blanchet O, Mejean C, Peneau S, Ducrot P, Alles B, et al. Wpływ pięciokolorowej etykiety żywieniowej z przodu opakowania (5-CNL) na wartość odżywczą zakupów: badanie eksperymentalne. Międzynarodowy magazyn żywienia behawioralnego i aktywności fizycznej. 5;2016(13):1.
Paulina Ducrot
| + posty

Po napisaniu pracy magisterskiej na temat skuteczności etykiet żywieniowych, Pauline Ducrot jest dziś odpowiedzialna za badania naukowe w Zdrowie publiczne Francja. Doradza firmom w zakresie wykorzystania Nutri-Score.

Après avoir étudié étudié étudié des logos żywieniowych w czasie trwania tych badań, Pauline Ducrot jest odpowiedzialna za badania naukowe w Santé publique France, i zapewnij, że techniki appui aux entreprises entreprises en engreprises są zaangażowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *