Finansowanie Promocji Zdrowia

EuroHealthNet opublikował niedawno przewodnik informacyjny na temat finansowania usług promujących zdrowie. Przewodnik ma na celu pokazanie, jak przejść od wydatków na podejścia lecznicze do inwestowania w podejścia prewencyjne dla lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Bada, w jaki sposób można zmobilizować zasoby i zdolności, aby pomóc w finansowaniu tych przemian i przyczynić się do „gospodarki dobrobytu”.

Autor: Andrew Barnfield

 

Europa stoi w obliczu dobrze udokumentowanego kryzysu inwestycyjnego w infrastrukturę społeczną dla zdrowia, edukacji i usług społecznych, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich obywateli. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. inwestycje publiczne w infrastrukturę społeczną drastycznie spadły, pozostając o 20% niższe niż dziesięć lat temu. Szacuje się, że luka inwestycyjna w infrastrukturę społeczną w UE wynosi ponad 150 mld euro rocznie[I]. Ponadto budżety promujące zdrowie stoją w obliczu ciągłej niepewności finansowej. W całej Europie około 3% wydatków na system opieki zdrowotnej przeznacza się na zdrowie publiczne, promocję zdrowia i zapobieganie chorobom[ii]. Dla porównania około dwie trzecie wydaje się na opiekę leczniczą i rehabilitacyjną, a pozostałą część na sprzęt medyczny i zarządzanie.

Usługi promujące zdrowie są istotną i cenną usługą społeczną[iii]. Sprawiedliwe i zrównoważone zdrowie publiczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Rosnące nierówności, starzenie się społeczeństwa i związane z nimi obciążenia chorobami przewlekłymi, a także wyzwania związane ze zmianą klimatu i migracją powodują wzrost zapotrzebowania na usługi. Koszty opieki długoterminowej wciąż rosną. Działania profilaktyczne, realizowane poprzez usługi promocji zdrowia, wymagają trwałego i dedykowanego finansowania. Obecne strategie inwestycyjne i finansowanie publiczne są nieodpowiednie, niezrównoważone i generują niesprawiedliwe koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Wszystkie systemy opieki zdrowotnej i społecznej poszukują nowych sposobów na zaspokojenie potrzeb w sposób zrównoważony i często wymieniają profilaktykę jako lepszą inwestycję niż leczenie. Innowacyjne wielosektorowe rozwiązania są niezbędne, aby jak najlepiej i sprawiedliwie wykorzystać środki publiczne oraz zmaksymalizować wartość dodaną inwestycji prywatnych. Niezwykle ważne jest inwestowanie w takie rodzaje infrastruktury społecznej i usług promujących zdrowie, które najlepiej odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom ludzi, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy rozważyć i opracować długoterminowe rozwiązania i alternatywne instrumenty finansowe, aby wypełnić istniejące luki inwestycyjne. Aby korzyści dla zdrowia, dobrego samopoczucia, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa miały być użyteczne, użyteczne i wykorzystywane, należy pilnie stworzyć połączenia między różnymi dziedzinami.

Niezwykle ważne jest inwestowanie w takie rodzaje infrastruktury społecznej i usług promujących zdrowie, które najlepiej odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom ludzi, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

Przewodnik informacyjny EuroHealthNet dotyczący usług promocji zdrowia (opracowany przy wsparciu WHO Europe i Koalicji partnerów WHO) ma na celu budowanie zdolności społeczeństwa zdrowia publicznego i szerszej społeczności polityki społecznej w państwach członkowskich UE do uzyskania dostępu do nowych funduszy, takich jak zwiększony fundusz inwestycyjny. InvestEU”. Bada, w jaki sposób możemy zwiększyć fundusze poprzez inteligentniejsze opodatkowanie, zwiększyć inwestycje i innowacyjne myślenie oraz uznać zdrowie za atut. Zawiera przykłady w wielu międzysektorowych studiach przypadków. Przewodnik przedstawia również zestaw kryteriów inwestycyjnych ukierunkowanych na zdrowie publiczne dla potencjalnych inwestorów lub menedżerów finansowych.

Finansowanie usług publicznych jest decyzją z natury etyczną[iv]. Musimy jednak podkreślić, że niniejszy przewodnik w żaden sposób nie wspiera wprowadzenia opłat lub podwyżek opłat dla użytkowników jakiejkolwiek usługi publicznej. Nie jest to również wezwanie do sprzedaży łatwo dostępnych lub łatwych do finansowania programów w celu uzyskania szybkiego zysku finansowego. Raczej z tym przewodnikiem[v] wzywamy do umieszczenia ram etycznych w centrum decyzji podejmowanych w celu poprawy usług promujących zdrowie i zdrowie wszystkich ludzi. Co przez to rozumiemy? Mamy na myśli, że perspektywa etyczna obejmuje uwzględnienie czynników społecznych, środowiskowych, uniwersalności i przejrzystości, a także zwrotów finansowych. Zwroty finansowe nie mogą mieć pierwszeństwa. W centrum usług prozdrowotnych znajdują się ludzie. W przypadku wszystkich tych usług priorytetem numer jeden musi być poprawa zdrowia i samopoczucia wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, okoliczności czy zdolność płatniczą.

Perspektywa etyczna obejmuje uwzględnienie czynników społecznych, środowiskowych, uniwersalności i przejrzystości, a także zwrotów finansowych.

Ciągła wszechobecność nierówności zdrowotnych w krajach europejskich i wewnątrz nich oznacza, że ​​potrzebne są nowe podejścia. Ograniczenia budżetów zdrowia publicznego wymagają kreatywnych i nowatorskich sposobów finansowania i świadczenia usług, które promują i chronią zdrowie i dobre samopoczucie. Aby sprostać tym potrzebom, decydenci i planiści z różnych departamentów potrzebują narzędzi do identyfikowania nowych możliwości finansowania i technik ich praktycznego zastosowania. Inwestowanie w dobrze zaplanowane, sprawiedliwe i oparte na dowodach usługi promujące zdrowie przynosi wiele korzyści. Obejmuje to wzmacnianie społeczności lokalnych, zapewnianie wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, zachęcanie do zrównoważenia środowiskowego oraz wspieranie działalności gospodarczej.

Wiedząc, że budżety na promocję zdrowia są jednymi z najbardziej wrażliwych obszarów wydatków na system opieki zdrowotnej – często cięte, gdy zasoby są ograniczone – dostępny jest szereg działań. Nasz nowy przewodnik informacyjny przedstawia szereg opcji, które planiści i decydenci mogą wykorzystać, aby sprostać niektórym z tych wyzwań związanych z zasobami, poprawić zdrowie i samopoczucie oraz zająć się utrzymywaniem się i występowaniem nierówności zdrowotnych, które są jednymi z najważniejszych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć rządy.[VI],.

Zajęcie się społecznymi determinantami zdrowia jest korzystne dla wszystkich w naszym społeczeństwie. Niniejszy przewodnik stanowi źródło inspiracji do finansowania usług, które zmniejszają izolację społeczną, rozwiązują problemy psychospołeczne w pracy, zmniejszają spożycie produktów szkodliwych dla zdrowia i zapobiegają chorobom przed jego rozpoczęciem.

Przewodnik bada, w jaki sposób możemy zwiększyć fundusze poprzez inteligentniejsze opodatkowanie, zwiększyć inwestycje i innowacyjne myślenie oraz uznać zdrowie za atut. Zawiera przykłady w wielu międzysektorowych studiach przypadków. Przewodnik przedstawia również zestaw kryteriów inwestycyjnych ukierunkowanych na zdrowie publiczne dla potencjalnych inwestorów lub menedżerów finansowych. Kryteria mają na celu wypełnienie luki między zdrowiem publicznym, dobrostanem i inwestycjami finansowymi. Przewodnik opracowany we współpracy z Biurem Regionalnym WHO dla Europy i Koalicją Partnerów WHO zostanie uzupełniony o interaktywne narzędzie online, które zostanie uruchomione w styczniu 2020 roku.

Andrzej Barnfield
Koordynator Platformy Praktyk at EuroHealthNet | + posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Przepraszamy za niedogodności.