Konferencja końcowa dotycząca działań kapitałowych

Konferencja końcowa Equity Action odbędzie się w Brukseli, Belgia, 23 stycznia 2014 r. w Komisji Europejskiej. Eksperci ds. nierówności zdrowotnych, urzędnicy i decydenci z państw członkowskich i UE oraz szereg kluczowych zainteresowanych stron spotkają się i skomentują wyniki działania na rzecz równości (wspólnego działania w sprawie nierówności zdrowotnych), aby ocenić postępy w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych w UE i rozważenie możliwości i priorytetów działania.

By Yoline Kuipers

Załącznik 30Oprócz wysłuchania przykładów z Equity Action, wystąpią mówcy wysokiego szczebla, którzy podzielą się swoimi analizami i wskażą, w jaki sposób mogą pomóc prace zaplanowane na okres programowania 2014-2020. Kluczowe uwagi dla kierownictwa przedstawią Sir Michael Marmot (Instytut Równości Zdrowotnej), Komisarz Borg (DG SANCO), Zsuzsanna Jakab (WHO, Dyrektor Regionalny na Europę) oraz wkłady polityczne Parlamentu Europejskiego i Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii. Międzysektorowy zasięg działań na rzecz równości oznacza, że ​​wystąpią również prelegenci z kluczowych dyrekcji Komisji, takich jak DG REGIO, DG EMLP, DG RTD i DG ENVI.

Ta konferencja jest przeznaczona dla liderów i orędowników na szczeblu europejskim, państw członkowskich i regionalnych, którzy są odpowiedzialni za tworzenie lub kształtowanie polityk i strategii, które odnoszą się do społecznych uwarunkowań zdrowia, takich jak mieszkalnictwo, środowisko, edukacja i zatrudnienie, oraz tych z organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, którzy są dążenie do wpływania na przyjmowanie polityk mających na celu zmniejszenie nierówności zdrowotnych.

Equity Action pracowało nad wzmocnieniem skuteczności kształtowania polityki i działań strategicznych w celu zmniejszenia nierówności zdrowotnych na poziomie państw członkowskich, regionów i UE. Praca obejmowała:

  • Rozwijanie ekspertyz w zakresie oceny wpływu na zdrowie i audytu równości w zdrowiu
  • Poprawa wpływu funduszy strukturalnych na zwalczanie nierówności zdrowotnych
  • Wzmocnienie strategii regionalnych w celu zwalczania nierówności zdrowotnych
  • Poszerzenie bazy dowodowej o kluczowe kwestie, takie jak zadłużenie i niepewność finansowa
  • Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zaangażowania interesariuszy we wspólne zwalczanie nierówności zdrowotnych
Yoline Kuipers
+ posty

Yoline odpowiada przede wszystkim za funkcje partnerskie i komunikacyjne specjalnego projektu Equity Channel. Wspiera i rozwija zawartość kilku narzędzi internetowych, a także łączy szeroką sieć osób zainteresowanych równością zdrowia. Yoline jest również zaangażowana w współpracę z partnerami i organami UE, na przykład poprzez prowadzenie publikacji i prezentacji, wspólnych kalendarzy wydarzeń i mapy drogowej dla Międzynarodowej Współpracy na temat Społecznych Uwarunkowań Zdrowia.