Holandia – Holenderski Instytut Poprawy Opieki Zdrowotnej (CBO)

CBO jest organizacją badawczą typu non-profit, która posiada doświadczenie w promocji zdrowia i poprawie jakości w opiece zdrowotnej. CBO została założona w 1979 roku jako Centralna Organizacja Akompaniamentu do oceny przez Holenderskie Stowarzyszenie Naczelnych Lekarzy. Początkowo CBO koncentrowało się na poprawie jakości opieki lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Od 1999 roku CBO skupiło się również na organizacyjnych aspektach jakości opieki. Ponadto CBO wspiera organizacje w systematycznym podnoszeniu wymiarów jakości i bezpieczeństwa pacjentów, skoncentrowaniu się na pacjencie, skutecznej i wydajnej opiece. W ostatnich latach pacjent stał się bezpośrednim partnerem w podnoszeniu jakości opieki. Od sierpnia 2012 roku CBO rozszerzyło swoją działalność o tematykę promocji zdrowia poprzez połączenie z Holenderskim Instytutem Promocji Zdrowia (NIGZ). Działalność CBO w zakresie promocji zdrowia jest inspirowana Ottawską Kartą Promocji Zdrowia, w której promocję zdrowia opisuje się jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli i poprawę swojego zdrowia”. W tym kontekście CBO ma na celu wspieranie profesjonalistów w dziedzinie praktyki, polityki i badań poprzez (działania) badania, innowacje, rozwój i wdrażanie promocji zdrowia i poprawy opieki zdrowotnej. W szczególności CBO ma na celu wspieranie na tych etapach życia i w tych środowiskach, w których można osiągnąć istotne korzyści zdrowotne: zdrowie w szkole, zdrowie słabszych grup społecznych, zdrowe starzenie się, świadomość zdrowotna, zdrowe szpitale i zdrowe społeczności. CBO jest szanowanym partnerem w wielu europejskich projektach (badawczych), finansowanych przez DG Sanco, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz przez program 7PR.

Aby dowiedzieć się więcej o CBO, Kliknij tutaj

Janine Vervoordeldonk


Jakie są cele holenderskiego instytutu poprawy opieki zdrowotnej (CBO)?

Załącznik 11 - CBOlogoCelem CBO, holenderskiego instytutu poprawy opieki zdrowotnej, jest poprawa jakości promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

Jak pracujesz na poziomie krajowym/regionalnym?

CBO działa od ponad 30 lat jako instytut referencyjny i badawczy oraz ośrodek wdrożeniowy. Głównym motorem działania CBO jest opieka zdrowotna i promocja zdrowia skoncentrowana na pacjencie.

CBO wdraża innowacje w ochronie zdrowia, wprowadza innowacje i buduje mosty, zwłaszcza jeśli istnieją:

  • Złożone systemy profesjonalne;
  • Sytuacje, w których konieczna jest wnikliwa analiza trendów społecznych, naukowych i politycznych, aby przekształcić je w wykonalne instrumenty opieki;
  • Nowe zagadnienia związane z opieką zdrowotną i promocją zdrowia.

CBO koncentruje się na rozwoju, wdrażaniu i przeglądzie profesjonalnej jakości w ochronie zdrowia i promocji zdrowia. Ponadto CBO (ponownie) opracowuje i weryfikuje metody i narzędzia jakości. CBO skupia się w szczególności na:

  • Wytyczne i opracowanie wskaźników
  • Narzędzia wdrożeniowe i jakościowe
  • Koncentracja na pacjencie i samozarządzanie (w tym świadomość zdrowotna)
  • Logistyka, praca i kompleksowa opieka
  • Bezpieczeństwo pacjenta i transformacja
  • Promocja zdrowia w szkole
  • Zmniejszanie nierówności zdrowotnych

Naszymi głównymi partnerami na poziomie krajowym i regionalnym są organizacje w dziedzinie opieki zdrowotnej (takie jak szpitale, organizacje opieki domowej) i promocji zdrowia, decydenci, gminna służba zdrowia, rady edukacyjne itp. Na poziomie krajowym CBO współpracuje również z Centrum Zdrowe życie (RIVM).

Dlaczego zdecydowałeś się zostać członkiem EuroHealthNet?

CBO ma długą historię w międzynarodowych działaniach na rzecz poprawy opieki zdrowotnej. Od sierpnia 2012 roku CBO rozszerzyło swoją działalność o tematykę promocji zdrowia poprzez połączenie z Holenderskim Instytutem Promocji Zdrowia (NIGZ). Dlatego CBO rozszerzyło swoją wizję z opieki zdrowotnej na promocję zdrowia i działania profilaktyczne. Bycie członkiem EuroHealthNet bardzo dobrze wpisuje się w międzynarodową działalność CBO. Na poziomie międzynarodowym CBO koncentruje się na różnych tematach, takich jak: zmniejszanie nierówności w zdrowiu, samozarządzanie i świadomość zdrowotna, promocja zdrowia w szkole, bezpieczeństwo pacjentów i opieka zintegrowana.

Jaka jest Twoja wizja (idealny scenariusz) zdrowia publicznego i promocji zdrowia w UE? Jak EuroHealthNet może się do tego przyczynić?

Idealnym scenariuszem zdrowia publicznego i promocji zdrowia w UE jest równy stan zdrowia i równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich ludzi. Aby osiągnąć ten cel, powinniśmy współpracować, dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wspólnie opracowywać nowe strategie w celu zmniejszenia nierówności zdrowotnych i głównych chorób zdrowia publicznego (choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory itp.). Wymaga to również współpracy różnych sektorów polityki (zdrowie we wszystkich politykach). Eurohealthnet odgrywa ważną rolę w zbliżaniu ludzi (tworzenie sieci), gromadzeniu wiedzy i doświadczeń z całej Europy oraz propagowaniu równości w zdrowiu na poziomie europejskim.

 

Janine Vervoordeldonk
+ posty

Janine jest starszym konsultantem w dziale promocji zdrowia CBO i koordynuje działania międzynarodowe. Od sierpnia 2012 roku Janine pracuje jako starszy doradca w dziale Promocji Zdrowia CBO. Janine pracuje w tej dziedzinie od 1995 roku (NIGZ) i od tego czasu jest zaangażowana w projekty europejskie. W CBO odpowiada za koordynację działań międzynarodowych. Głównym przedmiotem zainteresowania Janine są nierówności w zdrowiu, zdrowie rodzin i dzieci oraz świadomość zdrowotna. Przykładami zaangażowania Janine w projekty międzynarodowe są Closing the Gap, Determine, the Gradient, Crossing Bridges, Action for Health, Hepcom, Drivers i IROHLA.