Nie zatrzymuj się na tym… podejmij działanie! Indywidualne, holistyczne podejście do wspierania osób z cukrzycą typu 2

Ponad 1,000 osób z cukrzycą typu 2 skorzysta z innowacyjnego, nowego projektu finansowanego przez UE, w którym biorą udział organizacje zajmujące się zdrowiem z całego INTERREG 2 OBSZAR MORSKI. Zwany DWELL (cukrzyca i dobre samopoczucie), inicjatywa transgraniczna obejmuje ośmiu partnerów z Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Francji, w tym organizację partnerską EuroHealthNet, Centrum Zdrowia i Europy z Wielkiej Brytanii. Opracowany i wdrożony zostanie 12-tygodniowy program wsparcia pacjentów oraz towarzyszący mu pakiet szkoleń dla personelu medycznego. Celem jest poprawa długoterminowego samopoczucia ludzi i obniżenie kosztów poprzez pomoc pacjentom w samodzielnym radzeniu sobie z chorobą. 

Autor: Alice Chapman-Hatchett

Logo firmy DWELLCukrzyca typu 2 dotyka 28.8 mln osób w całej UE i można ją leczyć zdrową dietą i zwiększoną aktywnością fizyczną. Program DWELL umożliwi pacjentom dostęp do indywidualnego wsparcia, umożliwiając im samodzielne radzenie sobie z chorobą i poprawę samopoczucia. Projekt przyjmie indywidualne podejście holistyczne, identyfikując poprzez indywidualne wywiady, co zmotywuje każdą osobę do dokonania długoterminowych zmian stylu życia, zamiast skupiać się wyłącznie na stanie zdrowia danej osoby, jak to często ma miejsce obecnie.

Projekt został zatwierdzony i sfinansowany przez unijny program Interreg 2 Seas 2014-2020 (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), który przyznał 1.9 mln euro na wsparcie projektu w ciągu czterech lat.

DWELL będzie współtworzyć 12-tygodniowy program wsparcia pacjentów z opcjami „wybierz i połącz” oraz pakiet szkoleniowy dla personelu, aby pomóc im w realizacji programu w nadchodzących latach. Oba produkty zostaną zaprojektowane i wdrożone we wszystkich czterech krajach reprezentowanych w partnerstwie, dzięki czemu można je łatwo przenieść do innych krajów, które również poszukują rozwiązań tego wspólnego problemu. W ramach tego projektu chcemy wypróbować nowe sposoby pracy, aby umożliwić jednostkom kontrolę nad swoim stanem. Program zapewni osobom i profesjonalistom umiejętności i narzędzia do skutecznego zarządzania cukrzycą i wspierania osób z cukrzycą w pełnym życiu.

Obraz zdrowego sercaSzacuje się, że w wyniku poprawy długoterminowego zdrowia i samopoczucia pacjentów w ramach projektu nastąpi 30-proc. redukcja na osobę usług zdrowotnych finansowanych przez państwo rocznie (przewidywana kwota 1.25 mln EUR na 1000 pacjentów rocznie).

W pierwszym pełnym roku działania firmy DWELL partnerzy skupili się na opracowaniu i wczesnym pilotażu nowego programu, który ma pomóc chorym na cukrzycę typu 2 w lepszym radzeniu sobie z ich chorobą i zapewnieniu im miejsca za kierownicą, jeśli chodzi o ich opiekę. Wszyscy współpracowali ponad granicami, a także z interesariuszami i pacjentami, aby opracować pierwszy projekt programu i towarzyszące mu szkolenie.

DWELL to holistyczny program, zachęcający i motywujący pacjentów do wprowadzania wielu drobnych zmian w ich stylu życia – a latem partnerzy z Wielkiej Brytanii przetestowali go z fantastycznymi wynikami. Życie pacjentów już się zmieniło, uczestnicy tracą na wadze, obniżają ciśnienie krwi i ilość potrzebnej insuliny. Obserwowanie pacjentów, którzy mówią z pierwszej ręki o wpływie, jaki wywarł na nich program DWELL, io tym, jak dużo lepiej czują się ze sobą i radzą sobie z cukrzycą, jest naprawdę inspirujące, pokazując natychmiastową wartość projektu.

KwotyOprócz tego partnerzy współpracowali nad narzędziami do wspierania pacjentów w trakcie i po uczestnictwie, a wersje narzędzia internetowego są już testowane we wszystkich czterech językach. Transgraniczna wartość projektu jest ogromna, ponieważ połączenie różnych dziedzin wiedzy zaowocowało programem, uzupełniając lokalną wiedzę poszczególnych partnerów. Partnerzy widzieli problemy w inny sposób, pracując z pacjentami z różnych kultur – co zapewnia solidność programu DWELL. W ciągu najbliższych 3 lat coraz większa liczba pacjentów będzie korzystać z tego programu, ponieważ będziemy go szerzej wdrażać.


Alicja Chapman-Hatchett
Dyrektor at Centrum Zdrowia i Europy | + posty

Alice jest dyrektorem Centrum Zdrowia i Europy, które piastuje od 2009 roku. Specjalnością Centrum jest opracowywanie projektów UE oraz wspieranie sektorów zdrowia i opieki społecznej w Kent i Medway, dzięki unikalnemu i głębokiemu zrozumieniu, w jaki sposób zdrowie i systemy opieki społecznej funkcjonują w Europie i jak innowacje mogą być przenoszone i wdrażane między krajami. Alice ma rozległe doświadczenie w sektorze europejskim i publicznym i koncentruje się na promowaniu współpracy z ekspertami ds. zdrowia i opieki społecznej w innych krajach UE w celu rozwijania projektów finansowanych przez UE, badania dowodów dobrych praktyk i tworzenia powiązań dla wymiany i wspólnego uczenia się. Pod jej kierownictwem Centrum z powodzeniem ubiegało się i obecnie zarządza finansowanymi przez UE projektami opieki zdrowotnej i społecznej o wartości przekraczającej 25 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *