Czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia SDG 3 w celu zmniejszenia NCD w Europie?

  Caroline Cotonga

Caroline Costongs, dyrektor EuroHealthNet, dokonuje przeglądu najnowszych dowodów na to, czy kraje europejskie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi (NCD). Podczas gdy UE…