Silny wzrost w czasach kryzysu – Inwestowanie w dobre samopoczucie i równość w zdrowiu dla młodych i starszych

  Gabriella Sutton i Alison Maassen

Nasze społeczeństwa osiągnęły punkt krytyczny. Zmiany demograficzne, rosnące nierówności, kryzys klimatyczny, COVID-19 i skutki wojny na Ukrainie mają negatywny wpływ na …

Czy poza COVID-19 świat może sprostać wyzwaniom związanym z chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego i nierównościami?

  Elodie Besnier

Pomimo ogromnych postępów w ostatnich dziesięcioleciach choroby zakaźne pozostają głównym zagrożeniem dla życia i zdrowia małych dzieci w krajach o niskich i średnich dochodach. Obciążenie to dotyka dzieci nierównomiernie, z…

Wyciągnięcie wniosków z przeszłości, aby przywrócić zdrowie narodu i zapobiec pogłębianiu się nierówności zdrowotnych po COVID-19

  Rita Ranmal i Tim Elwell-Sutton

Zdrowa populacja jest jednym z najważniejszych atutów każdego narodu. Od dawna wiemy, że nie każdy ma taką samą możliwość dostępu do rzeczy, które…

Historia z Włoch: COVID-19 i niesprawiedliwość

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, dr Benedetta Mattioli, Raffaella Bucciardini i Health Equity ISS (HEISS)

Włochy były pierwszym krajem europejskim, który został dotknięty pandemią COVID-19. Podczas gdy reszta świata obserwowała, pracownicy włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia byli pod …

Zastosowanie nauk behawioralnych w walce z koronawirusem

  Mariken Leurs

Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) utworzył specjalną jednostkę behawioralną dotyczącą korony, aby zapewnić skoordynowane naukowe wsparcie behawioralne decydentom i rządowi podczas …

Argumenty za zrównoważonymi inwestycjami w dobrostan i równość w zdrowiu – praktyczny przewodnik

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton i Anna Stielke

Potrzebne są pilne działania, aby sprostać rosnącym wyzwaniom w zakresie zdrowia, nierówności, gospodarki i środowiska, które zagrażają dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń. Obecna polityka i praktyki inwestycyjne są niezrównoważone…

Przyszłość zaczyna się wcześnie. Czas zainwestować w dobro dzieci

  Réka Tunyogi i Dorota Sienkiewicz

Wiemy, że interwencje we wczesnym dzieciństwie zapewniają wysoki zwrot z inwestycji i długoterminowe korzyści społeczne. Dlaczego zatem nie traktujemy priorytetowo interwencji we wczesnym dzieciństwie? Tutaj patrzymy na…

Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do poprawy zdrowia

  Andrzej Barnfield

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wspierają inwestycje w projekty krajowe, regionalne i lokalne, które przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i zrównoważonej gospodarki europejskiej. W tym artykule przyjrzymy się…

Inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie – nowe centrum współpracy WHO w Walii

  Profesor Mark A Bellis i Mariana Dyakova

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła Dyrekcję ds. Polityki, Badań i Rozwoju Międzynarodowego (PRID) w dziedzinie zdrowia publicznego Walii na Centrum Współpracy z WHO (CC) ds. „Inwestycji na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia”. Nad …