Czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia SDG 3 w celu zmniejszenia NCD w Europie?

  Caroline Cotonga

Caroline Costongs, dyrektor EuroHealthNet, dokonuje przeglądu najnowszych dowodów na to, czy kraje europejskie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi (NCD). Podczas gdy UE…

Od redakcji: Już teraz wesprzyj dzieci i rodziny, aby jutro chronić zdrowie dorosłych

  Caroline Cotonga

Z każdym stopniem w dół drabiny społeczno-ekonomicznej dzieci i młodzież doświadczają wyższego poziomu problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, które wpłyną na ich przyszłe zdrowie i możliwości życiowe. …

Od redakcji Caroline Costons – Dyrektor Zarządzający EuroHealthNet

  Caroline Cotonga

W naszej dziedzinie promowania zdrowia, dobrego samopoczucia i równości widziałem wiele doskonałych i kompleksowych strategii w różnych państwach i regionach Europy. Strategie te powinny jednak doprowadzić do wielu…

Od redakcji Caroline Costons – Dyrektor Zarządzający EuroHealthNet

  Caroline Cotonga

Światowi przywódcy uzgodnili niedawno ambitny program na następne piętnaście lat. Przyjęli 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Każdy kraj – w tym każdy kraj w Europie…