Monitorowanie holenderskiego krajowego programu prewencji

  Dr Cathy Rompelberg i dr Matthijs van den Berg

W Holandii rozwija się „ruch zdrowotny” prowadzony oddolnie, stymulowany przez współpracę między rządami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim. Ten „Krajowy Program Profilaktyki” kładzie nacisk na promocję zdrowia w opiece zdrowotnej, w domu, …

Projekt HiNEWS: Nierówności zdrowotne w europejskich państwach opiekuńczych.

  Profesor Clare Bambra

Jak nowo dostępne dane rzucają światło na nierówności zdrowotne w Europie. Jak i dlaczego nierówności społeczne w zakresie zdrowia i chorób niezakaźnych (NCD) różnią się w poszczególnych europejskich państwach opiekuńczych? Ten …

Stadiony sportowe wolne od dymu tytoniowego: studium przypadku wdrażania środków ochronnych w przypadku braku przepisów.

  Dr Matthew Philpott i Michael Viggars

Każdego tygodnia ponad 20 milionów ludzi uczestniczy w profesjonalnych meczach piłki nożnej w całej Europie, które zwykle odbywają się w częściowo zamkniętych obiektach, które nie zawsze są objęte przepisami antynikotynowymi. Zdrowe Stadia…

Szwedzkie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu narodowej strategii zdrowia psychicznego oraz wysiłki mające na celu zapobieganie samobójstwom.

  EuroHealthNet

Szwedzki rząd wprowadził nową krajową strategię zdrowia psychicznego na lata 2016-2020. Tutaj Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego omawia znaczenie analizowania i rozpowszechniania danych na potrzeby promocji…

Zwalczanie braku bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zdrowego żywienia w szkołach na obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w całej Grecji: Program DIATROFI

  Zespół Badawczy Programu DIATROFI

W obliczu dużej liczby dzieci zagrożonych ubóstwem i rosnącej epidemii otyłości wśród dzieci, Prolepsis w Grecji opracował kompleksowy program pomocy żywnościowej i zdrowego żywienia. Oparte na …

Promocja zdrowia i profilaktyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na Węgrzech

  EuroHealthNet

Profesjonalny Zespół Zarządzający Programu Modelowego. W ramach Szwajcarsko-Węgierskiego Programu Współpracy w lipcu 2012 r. uruchomiono skoncentrowany na zdrowiu publicznym „Modelowy program rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej” i będzie …

Jak Holandia i PHAROS zmniejszają nierówności zdrowotne i poprawiają świadomość zdrowotną

  Monica van Berkum

Przez Monikę van Berkum. Podobnie jak inne kraje europejskie, Holandia boryka się ze znacznymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi w zakresie zdrowia. Przeciętnie osoby z niskim poziomem wykształcenia w Holandii żyją 7 lat…

Paradoks szkodliwości alkoholu – czyli dlaczego szkody związane z alkoholem bardziej dotykają ludzi ubogich, chociaż piją mniej

  Anna Gallinat

Przez Annę Gallinat. Wszyscy wiemy, że nierówności zdrowotne istnieją i utrzymują się. Systematyczne różnice w zdrowiu ludzi występują między klasami społeczno-ekonomicznymi lub obszarami geograficznymi, chociaż istnieją inne nierówności, na przykład…

Inicjatywa Ryga: Współpraca transgraniczna na rzecz zdrowszego stylu życia i zdrowej turystyki

  Nikola Tilgale – Platace

Nikola Tilgale–Platace. Eksperci ds. zdrowia publicznego z administracji miejskiej Rygi pracują nad projektem współpracy transgranicznej „Ryga Initiative” od końca 2015 r. Współpracując z sąsiednimi regionami, …

Multidyscyplinarne i oparte na wymianie wiedzy podejście do promocji zdrowia w Centrum DoRS we Włoszech

  EuroHealthNet

Przez Elenę Barberę. Założone w 1998 roku z inicjatywy Departamentu Zdrowia Regionu Piemontu i zlokalizowane w Grugliasco, niedaleko Turynu we Włoszech, Centrum Dokumentacji Promocji Zdrowia Regionu Piemontu DoRS przyjmuje …