Monitorowanie holenderskiego krajowego programu prewencji

  Dr Cathy Rompelberg i dr Matthijs van den Berg

W Holandii rozwija się „ruch zdrowotny” prowadzony oddolnie, stymulowany przez współpracę między rządami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim. Ten „Krajowy Program Profilaktyki” kładzie nacisk na promocję zdrowia w opiece zdrowotnej, w domu, …

Projekt HiNEWS: Nierówności zdrowotne w europejskich państwach opiekuńczych.

  Profesor Clare Bambra

Jak nowo dostępne dane rzucają światło na nierówności zdrowotne w Europie. Jak i dlaczego nierówności społeczne w zakresie zdrowia i chorób niezakaźnych (NCD) różnią się w poszczególnych europejskich państwach opiekuńczych? Ten …

Stadiony sportowe wolne od dymu tytoniowego: studium przypadku wdrażania środków ochronnych w przypadku braku przepisów.

  Dr Matthew Philpott i Michael Viggars

Każdego tygodnia ponad 20 milionów ludzi uczestniczy w profesjonalnych meczach piłki nożnej w całej Europie, które zwykle odbywają się w częściowo zamkniętych obiektach, które nie zawsze są objęte przepisami antynikotynowymi. Zdrowe Stadia…

Szwedzkie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu narodowej strategii zdrowia psychicznego oraz wysiłki mające na celu zapobieganie samobójstwom.

  EuroHealthNet

Szwedzki rząd wprowadził nową krajową strategię zdrowia psychicznego na lata 2016-2020. Tutaj Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego omawia znaczenie analizowania i rozpowszechniania danych na potrzeby promocji…

Zwalczanie braku bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zdrowego żywienia w szkołach na obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w całej Grecji: Program DIATROFI

  Zespół Badawczy Programu DIATROFI

W obliczu dużej liczby dzieci zagrożonych ubóstwem i rosnącej epidemii otyłości wśród dzieci, Prolepsis w Grecji opracował kompleksowy program pomocy żywnościowej i zdrowego żywienia. Oparte na …