Od redakcji Caroline Costons – Dyrektor Zarządzający EuroHealthNet

  Caroline Cotonga

Światowi przywódcy uzgodnili niedawno ambitny program na następne piętnaście lat. Przyjęli 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Każdy kraj – w tym każdy kraj w Europie…

Zwalczanie nierówności zdrowotnych w Walii – synergia między rządem walijskim a zdrowiem publicznym Walii

  Malcom Ward i Tracey Cooper

Walka z nierównościami zdrowotnymi jest jednym z priorytetów politycznych od czasu ustanowienia pierwszego walijskiego rządu w 1999 r. Podczas gdy niektóre kluczowe kompetencje rządu, w tym zdrowie, edukację i społeczeństwo…

IROHLA – Od polityki do działania – spraw, aby wiedza o zdrowiu stała się rzeczywistością

  Karolina Mackiewicz

W ramach projektu IROHLA (Badania interwencyjne w zakresie wiedzy o zdrowiu starzejącej się populacji) opracowano zalecenia polityczne dotyczące poprawy świadomości zdrowotnej w całej Europie. Zalecenia i krótki opis polityki…

Działanie na rzecz jakości – „Robić właściwe rzeczy we właściwy sposób!”

  Matthias Wentzlaff-Eggebert i Cristina Chiotan

Czy mój projekt zapobiegania HIV się powiedzie? Czy mogę oczekiwać, że moje działania w zakresie profilaktyki HIV będą skuteczne? Robię właściwe rzeczy, prawda? Jeśli zorientujesz się, że zadajesz te pytania, to…

Zintegrowane Systemy Opieki Zdrowotnej: zorientowane na osobę, dostępne i zrównoważone

  Riitta-Maija Hämäläinen

Systemy opieki zdrowotnej mają do odegrania rolę nie tylko w zapobieganiu chorobom i promowaniu zdrowia, ale także w zmniejszaniu nierówności zdrowotnych. Jednak grupy szczególnie wrażliwe, takie jak imigranci, młodzież, długo…