Irlandia – Instytut Zdrowia Publicznego (IPH) – Długotrwałe schorzenia trzylatków w Irlandii

  Prof. Kevin P. Balanda

Instytut Zdrowia Publicznego w Irlandii – Co szósty trzylat w Irlandii cierpi na poważną, długotrwałą chorobę Chorobowość wyższa wśród chłopców i dzieci z niższych środowisk społeczno-ekonomicznych Do …

Węgry – Narodowy Instytut Rozwoju Zdrowia (OEFI) – Biura Promocji Zdrowia

  Piotr Bezzegh

Narodowy Instytut Rozwoju Zdrowia (Országos Egészségfejlesztési Intézet – OEFI) jest rządową agencją planującą, koordynującą, monitorującą i oceniającą zdrowie publiczne i promocję zdrowia na poziomie krajowym. OEFI …

Czechy – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (SZU) – Promocja zdrowia w Czechach – Od kampanii ogólnokrajowych po indywidualne doradztwo

  Jitka Sosnovcová

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Pradze obchodził w tym roku 90. rocznicę powstania. Jest to instytucja opieki zdrowotnej nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Ma ponad…

Belgia – VIGeZ – Promocja zdrowia psychicznego we Flandrii: pojawiające się innowacyjne narzędzia

  Fanya Verhenne

  Flamandzki Instytut Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom (VIGeZ) jest belgijskim członkiem EuroHealthNet. Ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego środowiska, pomagając w ten sposób stworzyć …

DRIVERS przedstawia rozwiązania mające na celu poprawę równości w zdrowiu

  Linden Farrer

DRIVERS (2012-2015) był trzyletnim projektem badawczym finansowanym z Siódmego Programu Ramowego UE. Jego celem było znalezienie rozwiązań poprawiających równość w zdrowiu poprzez politykę i praktykę we wczesnym dzieciństwie, …

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ: szansa na poprawę zdrowia, dobrostanu i równości na szczeblu lokalnym i globalnym?

  Leonardo Palumbo

We wrześniu 2015 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przywódcy z całego świata zdecydują o celach zrównoważonego rozwoju (SDGs), które zastąpią Milenijne Cele Rozwoju, które…

Irohla – Zrównoważone systemy opieki zdrowotnej poprzez – oparte na dowodach wytyczne dotyczące poprawy umiejętności zdrowotnych

  Karolina Noworyta

Umiejętność korzystania ze zdrowia jest kluczowym atutem wzmacniającym pozycję ludzi, umożliwiającą podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania zdrowia lub jego odzyskania. Poprawia komunikację między pacjentami a pracownikami służby zdrowia oraz usprawnia zarządzanie własnym…