W jaki sposób ocena funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej (HSPA) może prowadzić do poprawy zdrowia i sprawiedliwości?

  Caroline Cotonga

Ocena funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej (HSPA) stała się tematem priorytetowym na poziomie UE. HSPA to narzędzie, które rządy mogą wykorzystać do oceny wydajności i stabilności finansowej …

Wydział Nauk Społecznych i Zarządzania Technologią (SVT) – Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) – partner EuroHealthNet

  Bard Li

Wydział Nauk Społecznych i Zarządzania Technologią (SVT) na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU) ma profil badawczy obejmujący szeroki zakres tematów, które …

Narodowy Program Zdrowia Osób Starszych – Promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się w Portugalii

  M. Luisa Lima i Carla Moleiro

Luisa Lima i Carla Moleiro Najbardziej innowacyjnym podejściem mającym na celu promocję zdrowia osób starszych w Portugalii był Narodowy Program Zdrowia Osób Starszych…

Wizyty studyjne EuroHealthNet: Poznawanie inwestycji w równość społeczną dla osób pracujących i zdrowe starzenie się

  Linden Farrer

Jedną z ról EuroHealthNet jest ułatwianie wymiany wiedzy, dzielenie się wiedzą w celu poprawy w terenie oraz dostarczanie wartości dodanej z programów UE. Dwie wizyty studyjne to…

Mówienie językiem decydentów podczas rozpowszechniania projektów badawczych

  Ann Marie Borg

Jednym z projektów koordynowanych przez EuroHealthNet jest DRIVERS – projekt badawczy finansowany w ramach 7PR UE, skupiający wiodące instytuty badawcze i instytucje zdrowia publicznego, organizacje społeczeństwa obywatelskiego…

„Rozwiązywanie złożoności”: działanie na rzecz integracyjnej, zintegrowanej opieki zdrowotnej i opieki w całej Europie

  Clive Igła

Często informujemy o wydarzeniach, w których uczestniczymy, w naszym internetowym biuletynie Health Highlights. Jak sugeruje tytuł, zawiera krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach w Brukseli…