Inicjatywa Welsh Health Equity Status Report: Lekcje na temat wpływu COVID-19 na nierówności

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone i zespół WHESRi

Centrum Współpracy WHO (CC) ds. Inwestowania w Zdrowie i Dobrostan opracowuje i stosuje inteligencję w zakresie inwestowania w poprawę zdrowia i dobrostanu oraz zmniejszenie nierówności. Ze zdrowiem publicznym…

Pacjenci i społeczeństwo muszą bardziej angażować się w dane dotyczące zdrowia: potrzebujemy edukacji, edukacji, edukacji!

  Dipak Kalra

Profesor Dipak przekonuje, że istnieje ogromna szansa na ulepszenie systemów opieki zdrowotnej, umożliwienie pacjentom maksymalizacji wyników zdrowotnych oraz przyspieszenie badań poprzez lepsze wykorzystanie danych dotyczących zdrowia…

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner i Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exkk W innowacjach BGF-Projekt…

Promocja zdrowia w miejscu pracy dla pracowników niepełnosprawnych: wprowadzenie programu „Health Inclusive”

  Karina Lattner i Gert Lang

Warunki życia i pracy osób niepełnosprawnych są powiązane z nierównościami zdrowotnymi, ale te same osoby są często wykluczane z działań i metod promocji zdrowia w miejscu pracy. Jakiś …

Rola sektora wolontariatu i społeczności w rozwiązywaniu problemu nierówności zdrowotnych w Walii

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones i Alice Willatt

Emerging Drivers of Vulnerability to Health Inequity in the context of COVID-19: Perspectives and response from the Voluntary and Community Sector in Wales Nowy raport, finansowany przez Zdrowie Publiczne…

Czy poza COVID-19 świat może sprostać wyzwaniom związanym z chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego i nierównościami?

  Elodie Besnier

Pomimo ogromnych postępów w ostatnich dziesięcioleciach choroby zakaźne pozostają głównym zagrożeniem dla życia i zdrowia małych dzieci w krajach o niskich i średnich dochodach. Obciążenie to dotyka dzieci nierównomiernie, z…

Zdrowie jamy ustnej i zdrowie publiczne: skutki i koszty zapalenia przyzębia

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos i Gil Alcoforado

Zapalenie przyzębia, choroba dziąseł związana z płytką nazębną, jest jednym z najczęstszych schorzeń na świecie – chociaż najbardziej cierpią grupy o niższych dochodach. Działa na cały organizm, a…