Mówiące „miejsce” – rozmowa o zdrowiu publicznym dla wszystkich?

  Johna Howiego

The Place Standard to narzędzie ułatwiające skuteczną rozmowę między organizacjami, firmami i społecznościami w celu zidentyfikowania zarówno atutów miejsca, jak i obszarów uznanych za priorytetowe do poprawy. Ono …

Dostarczanie skutecznego wsparcia psychologicznego poprzez wspólne zrozumienie

  Inge Missmahl.

Poradnictwo oparte na wartościach zostało zaprojektowane jako krótkoterminowe wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, gdy inne usługi nie były dostępne. Dziś jego metoda wykorzystania wspólnych środowisk kulturowych i doświadczeń wśród doradców…

Argumenty za zrównoważonymi inwestycjami w dobrostan i równość w zdrowiu – praktyczny przewodnik

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton i Anna Stielke

Potrzebne są pilne działania, aby sprostać rosnącym wyzwaniom w zakresie zdrowia, nierówności, gospodarki i środowiska, które zagrażają dobrobytowi obecnych i przyszłych pokoleń. Obecna polityka i praktyki inwestycyjne są niezrównoważone…