CHAIN ​​– nowy ośrodek międzynarodowego badania nierówności społeczno-ekonomicznych w zdrowiu

  Mirza Balaj i Terje Andreas Eikemo

Nowe centrum badawcze skupiające się na globalnych nierównościach zdrowotnych zostało uruchomione na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU) w dniu 23 października 2017 r. Celem Centrum …

Łączenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie zdrowia i migracji: Globalne Centrum Zdrowia w regionie Toskanii

  Maria José Caldés Pinilla i Michele De Luca

Globalne Centrum Zdrowia (GHC) ułatwia rozwój synergii między różnymi grupami profesjonalistów pracujących w regionie Toskanii w dziedzinie międzynarodowej współpracy zdrowotnej i zdrowia migrantów. …