O nas

Magazyn EuroHealthNet przedstawia najciekawsze projekty i osiągnięcia w dziedzinie równości zdrowia, zdrowia publicznego i promocji zdrowia w ramach partnerstwa i poza nim.

Partnerstwo EuroHealthNet jest organizacją non-profit, złożoną z organów publicznych działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym w całej Europie. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie zdrowia między państwami europejskimi iw ich obrębie poprzez działania dotyczące społecznych uwarunkowań zdrowia oraz przeciwdziałanie nierównościom zdrowotnym.

Aby dowiedzieć się więcej i dołączyć do partnerstwa, odwiedź EuroHealthNet.eu

Wydawany dwa razy w roku magazyn online jest udostępniany ponad 12,000 XNUMX profesjonalistów za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych. Magazyn ma na celu inspirowanie profesjonalistów zajmujących się promocją zdrowia, walką z nierównościami lub innymi pokrewnymi dziedzinami.

Daje perspektywę międzynarodową, pokazując, jak podchodzi się do wyzwań w różnych środowiskach. Szczególną uwagę przywiązuje się do inicjatyw, które obejmują wiele sektorów w celu poprawy dobrostanu i zmniejszenia nierówności.

Magazyn EuroHealthNet przedstawia różne podejścia strategiczne organizacji oraz sposoby wdrażania tych pomysłów w ramach konkretnych projektów i inicjatyw. Dzieląc się historiami i doświadczeniami osób z pierwszej linii, świętujemy najlepszą pracę w dzisiejszej Europie i stymulujemy nowoczesne i dynamiczne reakcje na nowe i istniejące wyzwania.

Magazyn regularnie obejmuje:

  • Projekty w akcji lub niedawno ocenione.
  • Analiza współczesnych problemów.
  • Podejścia strategiczne oraz idee i myślenie, które napędzają promocję zdrowia.
  • Organizacje stosujące nowe i innowacyjne podejścia do zmniejszania nierówności zdrowotnych.
  • Streszczenia badań, publikacji i prac naukowych. Możliwości rozwoju zawodowego.

EuroHealthNet to nienastawione na zysk partnerstwo organizacji, agencji i organów statutowych działających na rzecz zdrowszej Europy poprzez promowanie zdrowia i równości w zdrowiu między krajami europejskimi i wewnątrz nich.

EuroHealthNet osiąga to poprzez swoje ramy partnerstwa, wspierając pracę członków w UE i krajach stowarzyszonych poprzez opracowywanie polityki i projektów, tworzenie sieci i komunikację.

Prześlij swój artykuł

Każdego roku ukazuje się jeden numer tematyczny.
Tematem na rok 2021 jest Innowacje na rzecz zdrowia i sprawiedliwości społecznej

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w EuroHealthNet Magazine,
pobierz poniższe wskazówki dotyczące przesyłania:

Tutaj znajdziesz wskazówki dotyczące przesyłania

lub kontakt Aleksandra Latham.