100 lat działalności w zakresie zdrowia publicznego w Polsce

Obecni i byli dyrektorzy polskiego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny rozmawiać o przeszłości i przyszłości instytutu. Współpraca i standaryzacja pojawiają się jako kluczowe tematy – zarówno dla Polski, jak i reszty Europy.

Sytuacja w Polsce

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny powstał sto lat temu w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Dr Grzegorz Juszczyk, obecny dyrektor i były dyrektor prof. Mirosław J. Wysocki wyjaśniają, jak działa instytut i stan zdrowia w Polsce

Dr Juszczyk opisuje trzy główne cele instytutu:

dr Grzegorz Juszczyk
  1. Monitorowanie stanu zdrowia, zagrożeń (epidemiologicznych i zagrożeń, w tym niezdrowych zachowań) oraz zbieranie statystyk dotyczących niezdrowych zachowań. Instytut co dwa lata publikuje raport o stanie zdrowia w Polsce oraz o uwarunkowaniach tego stanu.
  2. Wydawanie zaleceń dotyczących chorób zakaźnych i niezakaźnych opartych na dowodach, w celu wsparcia wszystkich organizacji odpowiedzialnych za realizację interwencji w zakresie zdrowia publicznego
  3. Ocena procesów w opiece zdrowotnej i systemie zdrowia publicznego w celu wdrożenia i być może zmiany strategii na szczeblu lokalnym i krajowym.

Są one rozłożone na trzy obszary działalności:

  1. Badania epidemiologiczne oraz profilaktyka i kontrola chorób zakaźnych
  2. Zagrożenia środowiskowe – zagadnienia takie jak zanieczyszczenie powietrza i jakość wody.
  3. Choroby niezakaźne (NCD), promocja zdrowia, profilaktyka, komunikacja i edukacja.
Profesor Mirosław J. Wysocki

Profesor Wysocki wyjaśnia, że ​​NCD są głównymi zabójcami w Polsce: choroby układu krążenia są odpowiedzialne za 45% zgonów, a nowotwory za 25%. Wypadki stanowią 6-7%. Niektóre z głównych sprawców niepełnosprawności to także NCD. Zły stan zdrowia psychicznego, zwłaszcza depresja i uzależnienia, jest głównym problemem wraz z POChP, przewlekłymi nieswoistymi chorobami układu oddechowego i chorobami zwyrodnieniowymi układu mięśniowo-szkieletowego. W populacji 38 milionów około 3 miliony ludzi cierpi na jakąś formę cukrzycy, z których najbardziej rozpowszechnioną jest typ drugi. Podkreśla, że ​​profilaktyka chorób i promocja zdrowia stanowią zatem ważną część ich pracy.

Wydatki rządowe na zdrowie są niskie i wynoszą ok. 4.8% PKB, co jest jednym z najniższych w UE. Profesor Wysocki wyjaśnia, że ​​z kieszeni ludzi wychodzi dodatkowe 1.2%. Dodaje, że wkrótce się to zmieni i do 2023 r. rządowa składka wzrośnie do 6%. Jednak tylko 2-3% budżetu przeznacza się na zdrowie publiczne.

Nierówności zdrowotne w Polsce

Aby wyjaśnić nierówności zdrowotne w Polsce, prof. Wysocki opisuje sytuację w Warszawie. Różnica w średniej długości życia kobiet i mężczyzn mieszkających na południu miasta w porównaniu z północą wynosi około 12-13 lat. Przypisuje to determinantom społecznym. Palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i bezdomność są znacznie wyższe w dzielnicy „Praga Północ” niż w południowej części miasta, która ma również wyższy poziom wykształcenia.

Na pytanie, w jaki sposób instytut może zareagować na tak poważne nierówności w populacji liczącej około trzech milionów ludzi, odpowiedzią jest współpraca. „Nie możemy samodzielnie prowadzić interwencji jako instytut, ale możemy publikować dane, współpracować z ministerstwami i informować władze lokalne, aby wyjaśnić problem i co można zrobić. Bardzo ważna jest również dobra współpraca z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi. Możemy motywować władze samorządowe i samorządowe do podejmowania działań interwencyjnych oraz informować mieszkańców tych dzielnic o przyczynach złego stanu zdrowia” – wyjaśnia Wysocki

„Obecnie dostęp jednostek do inicjatyw dotyczących zdrowia publicznego zależy od tego, gdzie mieszkają”. przyznaje dr Juszczyk. Wyjaśnia, że ​​„istnieje potrzeba systemu, który da każdemu obywatelowi dostęp do pewnych działań, czy to w edukacji, w podstawowej opiece zdrowotnej, czy za pośrednictwem wszystkich samorządów lokalnych”. Projekt PROFI BASE (trwający, zakończony w 2021 r.) ma na celu wsparcie tego pomysłu. Analizuje wiele różnych inicjatyw obecnie oferowanych przez różne organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, kształtując je i próbując udostępnić je wszystkim. Do końca projektu Obywatele, samorządowe inspekcje sanitarne i specjaliści podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli sprawdzić online, jakie rodzaje aktywności są dostępne w ich okolicy. Jest finansowany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Zdrowia.

Profesor Wysocki opisuje również stosunkowo nową inicjatywę rządową, która może wpłynąć na nierówności zdrowotne, pod nazwą „500 plus”. Matki mające więcej niż jedno dziecko otrzymują 500 PLN (ok. 120 EUR) miesięcznie za każde dodatkowe dziecko do ukończenia przez to 18 lat. Program działa od prawie dwóch lat, więc nie można jeszcze ustalić wyników długoterminowych, ale w pierwszym rok liczba żywych urodzeń wzrosła o około 20,000 XNUMX, a wskaźniki ubóstwa spadły.

Dr Juszczyk wyjaśnia, że ​​dwie grupy zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone nierównościami zdrowotnymi. Pierwszym z nich są mężczyźni w miejscowościach liczących mniej niż 5,000 osób – istnieje potrzeba zrozumienia ich osobistych motywacji, aby przekonać ich do myślenia o swoim zdrowiu, poszukiwania informacji i zrozumienia przekazywanych informacji. Druga grupa to osoby starsze, które mają wyraźną potrzebę informacji, ale inną zdolność uczenia się.

30 lat zmian

Polska - Państwowy Zakład HigienyStan zdrowia ludności zmienił się dość radykalnie w ciągu 29 lat od upadku komunizmu w Polsce. Średnia długość życia wzrosła o osiem lat. Około 8 milionów Polaków przestało palić. Śmiertelność niemowląt – miara standardów życia, zdrowia, dobrego samopoczucia i bogactwa – również spadła z 16 na 1,000 urodzeń żywych do poniżej 4 na 1,000 obecnie. Profesor Wysocki wyjaśnia, że ​​chociaż instytut nie mógł przeprowadzić własnych dużych interwencji, współpracując z różnymi ministerstwami i mediami, to potrafił coś zmienić. „Monitorując stan zdrowia, promując zdrowy styl życia, poprawiając środowisko, monitorując i promując szczepienia, instytut przyczynił się do tych ulepszeń”. Za kadencji Wysockiego na stanowisku dyrektora instytut zaczął intensywniej pracować nad epidemiologią chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe i cukrzyca.

Integracja i współpraca między instytutami

Dr Juszczyk wyjaśnia, że ​​w Polsce istnieje kilka różnych instytutów zajmujących się różnymi aspektami zdrowia publicznego, a wszystkie mają wspólny cel – długofalowy, stabilny wzrost stanu zdrowia naszej populacji. Obecnie inicjatywy są rozproszone i nie ma wspólnej długoterminowej strategii. Mocno wierzy, że współpraca jest kluczem do uwolnienia potencjału i poprawy wydajności; pozwoliłoby organizacjom na współpracę, a nie rywalizację o fundusze

„Ideą jest zintegrowanie wielu instytutów pod jednym parasolem i zapewnienie, że wszystkie „mówią tym samym językiem”. Inicjatywy można zintegrować i rozwinąć w długoterminowe, wieloaspektowe, zróżnicowane podejście. Wiemy, że mamy wiele różnych inicjatyw, a teraz chcielibyśmy połączyć je wszystkie pod naszym parasolem monitorowania, rekomendowania i ewaluacji. Pomogłoby nam to wydajniej wydawać fundusze na inicjatywy dotyczące zdrowia publicznego”.

Wyjaśnia, że ​​program szczepień (wyjaśniony poniżej) jest dobrym przykładem tak długoterminowej, wspólnej inicjatywy, która zajmuje się nierównościami zdrowotnymi, ale „Nie mamy takiego podejścia, które zmniejszałoby nierówności zdrowotne w innych obszarach, na przykład w dostępie do oparte na dowodach inicjatywy na rzecz rzucania palenia, ograniczania spożycia alkoholu i wspierania aktywności fizycznej”.

Niektóre wspólne prace już trwają. „Kiedy mieliśmy projekt, który miał na celu edukowanie młodych ludzi na temat ochrony przed promieniowaniem UV, zamiast myśleć o tym, jak bezpośrednio dotrzeć do młodych ludzi, poszliśmy na inspekcję sanitarną, która ma już dostęp do każdej młodej osoby w szkole”.

Dr Juszczyk przewiduje, że instytut będzie pełnił rolę łączącą – pomostową i łączącą wszystkie inne organizacje.

Profesjonalizacja pracowników służby zdrowia

Dla dr Juszczyka profesjonalizacja kadry zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, zarówno dla Polski, jak i dla Europy. „Potrzebna jest jasna definicja pracowników zdrowia publicznego, a ich rola w systemie opieki zdrowotnej wymaga wyjaśnienia” – wyjaśnia.

Caroline Costons na imprezie z okazji 100-lecia

Jego celem jest stworzenie standaryzacji i jasnej ścieżki kariery dla absolwentów w sektorze publicznym i prywatnym. Instytut współpracuje obecnie z innymi podobnymi organami, ASPHER i WHO, aby tak się stało

Pierwszym krokiem jest współpraca z dużymi pracodawcami i szkołami w celu ustalenia potrzebnych kompetencji i umiejętności. To, wyjaśnia, jest kluczowe „obecnie analizujemy potrzeby w celu opracowania krótkoterminowego programu rozwoju umiejętności, który umożliwiłby specjalistom zdrowia publicznego rzeczywiste dopasowanie się do potrzeb pracodawców”.

Analiza ta utworzy ramy uzgodnione z ASPHER i WHO, a następnie zostanie otwarty system dobrowolnej rejestracji. Wreszcie, certyfikacja zostanie wprowadzona za pomocą wspólnego egzaminu. Dzięki temu wszyscy absolwenci będą w stanie wykonywać czynności wymagane przez sektor opieki zdrowotnej. Uczelnie i instytut wprowadzą możliwości stałego rozwoju zawodowego.

Głównym celem tego programu profesjonalizacji są studenci kończący kursy zdrowia publicznego, ale istnieje nadzieja, że ​​ostatecznie program rozszerzy się na pokrewnych profesjonalistów, w których wartość współpracy jest oczywista. Obejmuje to dietetyków i pracowników socjalnych.

Komunikacja – Zapewnienie wszystkim dostępu do informacji o zdrowiu.

Obecnie wiele instytutów dostarcza informacji na temat różnych aspektów zdrowia, ale obecnie trwa inicjatywa stworzenia scentralizowanej strony referencyjnej, podobnej do dobrze znanej strony poświęconej wyborom NHS. Zapewni wszystkim materiały oparte na dowodach – odpowiednie dla różnych poziomów alfabetyzacji – dotyczące wszystkich głównych chorób zakaźnych i niezakaźnych, a także informacje o tym, jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej.

To znowu dzięki wspólnemu wysiłkowi. Chociaż instytut nie może być odpowiedzialny za krajową strategię ani masowe kampanie komunikacyjne, może pomóc dostarczyć dowody. Dlatego współpracuje z Krajową Izbą Lekarzy, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Inspekcją Sanitarną i innymi, aby stworzyć, rozwijać i promować to narzędzie.

Wysoki wskaźnik szczepień zagrożony

Wskaźniki szczepień w Polsce są wysokie. Około 93% dzieci jest szczepionych zgodnie z harmonogramem wyjaśnia prof. Wysocki, ale w ciągu ostatnich 10 lat liczba rodziców nieszczepiących swoich dzieci wzrosła z 3,000 30,000 do XNUMX XNUMX „Wyjaśniasz, czym jest szczepionka, jak to się robi, ile dobrego daje , ile chorób zniknęło i jak, jeśli się nie zaszczepisz, niektóre choroby, takie jak odra, powracają, ale bardzo często te ruchy antyszczepionkowe są przekonujące i trudno się z nimi porozumieć. To bardzo szczególny i trudny problem. To ważna kwestia dla ministerstwa edukacji, ministerstwa zdrowia i naszego instytutu”.

Dr Juszczyk zgadza się z wyraźną potrzebą zajęcia się kwestią niechęci do szczepień oraz ze znaczeniem wytrwania w jasnej komunikacji. Instytut będzie nadal monitorował sytuację, a plan ma na celu dostarczanie większej ilości informacji dla społeczeństwa, dostosowanych do różnych poziomów edukacji. Do tego końca, powstała strona internetowa zajmująca się tymi problemami.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Poczyniono wyraźne postępy

Wirusowe zapalenie wątroby typu C to główna choroba zakaźna w Polsce – wyjaśnia prof. Wysocki. Szacuje się, że w kraju jest 180,000 15,000 przypadków – chociaż tylko 20,000 7-8,000 1,000 zarażonych osób wie, że ma tę chorobę. Pomimo dużej liczby poczyniono postępy. Dostarczane są skuteczne terapie, a 5,000-XNUMX XNUMX pacjentów jest obecnie leczonych rocznie. Instytut od czterech lat współtworzy ważną, wieloaspektową interwencję opartą na szwajcarsko-polskim projekcie. Jednym z kluczowych elementów tego procesu było szkolenie: przeszkolono około XNUMX pracowników medycznych, w tym tych pracujących w miejscach takich jak gabinety interwencji medycznej, gabinety stomatologiczne, w których nadal może występować infekcja. Przeszkolono także kolejnych XNUMX pracowników niemedycznych, takich jak tatuażyści i fryzjerzy. Ponadto, w mediach tradycyjnych i społecznościowych uruchomiono kampanię medialną informującą o chorym.

Zdrowie psychiczne

W ostatnich latach Instytut rozpoczął współpracę z wieloma innymi organizacjami w celu zbadania rozpowszechnienia chorób psychicznych w populacji. Aby lepiej zrozumieć poziom złego stanu zdrowia i jego determinanty, przeprowadzono pierwsze badanie z wykorzystaniem ankiety dotyczącej różnych aspektów zdrowia psychicznego. Odkrycia były do ​​pewnego stopnia zaskakujące, wyjaśnia prof. Wysocki. Na przykład poziom depresji oszacowano na znacznie poniżej 10% populacji. Teraz będą konsultowane wyniki podobnego badania prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Osobista misja

Mówiąc o swoich osobistych motywacjach, dr Juszczyk ma nadzieję, że zanim przejdzie na emeryturę, zdrowie publiczne będzie rozumiane w taki sam sposób, jak opieka podstawowa, a pracownicy służby zdrowia będą w pełni osadzeni w sektorze opieki zdrowotnej. Celem jest również opracowanie modelu dostarczania informacji o zagrożeniach zdrowotnych i możliwościach poprawy stanu zdrowia ludności w sposób systematyczny

Profesor Wysocki niedawno ustąpił ze stanowiska dyrektora, ale nadal pełni funkcję kierownika Zakładu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Przewlekłych oraz Konsultanta Krajowego ds. Zdrowia Publicznego. Patrząc wstecz na bogatą i różnorodną karierę, zauważa prace instytutu nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C jako jedno z wielu osiągnięć. Po przejściu na emeryturę planuje kontynuować wykłady i cieszy się, że będzie miał więcej czasu na pisanie. Niedługo kończy książkę o swojej 12-letniej pracy WHO w Azji Południowo-Wschodniej (1988-2000)


O reżyserach

dr Grzegorz Juszczyk jest dyrektorem generalnym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce od października 2017 roku. Jest specjalistą zdrowia publicznego, który pracował jako pracownik naukowy w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Polsce. Uzyskał tytuł Master of Public w Polsce (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz w Holandii (Uniwersytet Maastricht). Ukończył również roczne szkolenie menedżerskie preMBA.

Dr Juszczyk uzyskał stopień doktora w zakresie zdrowia publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2008 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zdrowia ludności pracującej oraz interwencji mogących wydłużyć lata zdrowego życia. Od 2003 roku pracował jako konsultant i miał okazję planować, realizować i oceniać działania z zakresu promocji zdrowia pracowników i ich rodzin w ponad 200 firmach publicznych i prywatnych w Polsce. Nadzorował również procesy oceny potrzeb zdrowotnych pracowników i zespołów realizujących działania profilaktyczne i edukacyjne dla ponad 1,200,000 2013 2016 osób. W latach XNUMX-XNUMX z ramienia polskich pracodawców był członkiem Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ACSH) przy Komisji Europejskiej.

Profesor medycyny, dr Mirosław Wysocki ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 1971-72 był starszym pracownikiem naukowym WHO w Departamencie Epidemiologii i Medycyny Społecznej St. Thomas's Hospital Medical School w Londynie, Wielka Brytania. Od 2007 r. prof. Wysocki pełnił funkcję p.o. dyrektora, a od 2010 r. do lutego 2015 r. dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie. W październiku 2015 r. został ponownie nominowany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora NIZP – PZH. Funkcję tę pełnił do września 2017 r. Kontynuuje pracę jako Konsultant Krajowy w obszarze Zdrowia Publicznego.

Posiada stopnie specjalizacji z epidemiologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Doradca regionalny (P5), Ocena sytuacji zdrowotnej i trendów, WHO/SEARO i WHO/HQ Genewa, 1988-2000. W 2006 roku brał udział w 2-miesięcznej „Misji Tsunami” WHO w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jest koordynatorem międzynarodowych badań epidemiologicznych NCD (POChP, cukrzyca, choroby reumatyczne) oraz autorem i współautorem około 180 publikacji i rozdziałów dotyczących epidemiologii NCD i zdrowia publicznego. Przewodniczył Grupie ds. Zdrowia Publicznego Wyższego Szczebla KE podczas polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku.

Prof. Wysocki reprezentował Polskę w wielu WHO WHA, EB i Komitetach Regionalnych. Członek Stałego Komitetu WHO/EURO 2010-2013. Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011, a obecnie od października 2014. Członek Niezależnej Grupy Ekspertów DG ds. Badań i Innowacji KE (2012-2013) ds. priorytetowych badań zdrowia publicznego w programie HORYZONT 2020.

Koordynator Komunikacji at EuroHealthNet | + posty

Alexandra jest starszym koordynatorem ds. komunikacji EuroHealthNet i redaktorem magazynu EuroHealthNet.

Jej główne obszary zainteresowania to nierówności zdrowotne oraz związki między zdrowiem a zmianami klimatycznymi, zatrudnieniem i starzeniem się.

Pasjonuje się historiami i sposobem ich opowiadania, tworzeniem przestrzeni do dialogu, nowych form władzy i podejmowania decyzji.

Możesz ją znaleźć na Twitterze @AlexandraLatham

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Przepraszamy za niedogodności.