Għaliex il-kollaborazzjoni mal-komunitajiet hija essenzjali biex jinqerdu l-inugwaljanzi fis-saħħa

95.3 miljun ruħ (li jirrappreżentaw 22 % tal-popolazzjoni) huma f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fl-UE.

Il-ħolqien ta’ soċjetà inklużiva jeħtieġ iż-żamma u l-promozzjoni tas-saħħa – fattur deċiżiv fejn tidħol l-inklużjoni soċjali. Dan għandu sinifikat saħansitra akbar għall-komunitajiet li mhumiex moqdija biżżejjed u l-isfidi li jiffaċċjaw meta jaċċessaw is-sistemi tas-saħħa. Wieħed mill-aktar gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni fir-reġjun Ewropew huwa l-komunità tar-Roma - b'mod partikolari n-nisa Roma.

Madankollu, it-tkissir tal-ostakli għall-kura tas-saħħa u s-servizzi huwa possibbli. Billi taħdem ma' u tirrispetta valuri kulturali speċifiċi, mhux biss tibni l-fiduċja iżda tiżgura wkoll li l-ħtiġijiet tas-soċjetà jiġu sodisfatti. Sforzi bħal dan se jgħinu biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi, jiġġieldu r-razziżmu u l-preġudizzji. Il- Prolepsis Institute fil-Greċja qed taħdem biex tagħti s-setgħa liż-żgħażagħ Roma permezz tal-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard, u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

Skond il- Kummissjoni Ewropea, In-nies Roma jiffurmaw l-akbar grupp ta’ minoranza etnika fl-Ewropa, li bla dubju jikkostitwixxu wieħed mill-aktar gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni fir-reġjun Ewropew. Skont Amnesty International fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant, l-istennija tal-ħajja fost il- Ir-Roma huwa 10 snin iqsar meta mqabbel mal-popolazzjoni ġenerali.

Riċerka preċedenti wriet li n-nies Roma huma dejjem aktar affettwati minn mard li jittieħed kif ukoll mard kroniku. Jinstab li għandhom prevalenza ogħla ta' imġieba li jagħmlu ħsara lis-saħħa, bħat-tipjip u għażliet ta' dieta ħżiena għas-saħħa, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' mard kroniku.

L-ostakli fl-aċċess għall-kura tas-saħħa jkomplu jaggravaw il-problema. Minkejja li għandhom l-istess drittijiet għall-aċċess għall-istess servizzi tas-saħħa bħall-bqija tal-popolazzjoni Griega (sakemm ikollhom id-dokumentazzjoni meħtieġa), In-nisa Roma jiffaċċjaw l-akbar ostakli għas-sistema tas-saħħa, l-aktar li jiffaċċjaw problemi dwar it-tqala u kumplikazzjonijiet materni, kundizzjonijiet kroniċi u kwistjonijiet ta' saħħa mentali.

Nemmnu bis-sħiħ li ż-żamma u l-promozzjoni tas-saħħa hija fattur deċiżiv ta’ inklużjoni soċjali u progress għal kull mara żagħżugħa, speċjalment għan-nisa żgħażagħ Roma. Kull sforz f'din id-direzzjoni jnaqqas l-inugwaljanzi u jiġġieled ir-razziżmu.

Is-setgħa lill-komunitajiet

Barra minn hekk, is-soċjetà tar-Roma hija patrijarkali ħafna. Dan jista' joħloq problemi sinifikanti għan-nisa Roma li diġà jiffaċċjaw stigmatizzazzjoni u diskriminazzjoni. Kulturalment, in-nisa Roma tipikament jiżżewġu kmieni ħafna (tradizzjonali, żwiġijiet tat-tfal mhux uffiċjali taħt il-15-il sena huma spiss sfurzati), għandhom ħafna tqala, u welldu ħafna tfal. Barra minn hekk, għandhom ir-responsabbiltà li jżommu u jżommu dar u/jew barrakka. Faċilitajiet bażiċi bħall-elettriku u l-ilma ġieri - kumditajiet li huma komunement aċċessibbli għall-biċċa l-kbira tal-popolazzjoni Griega - jistgħu ma jkunux aċċessibbli għal ħafna minn din il-komunità.

F'Jannar 2022 l-Istitut Prolepsis - organizzazzjoni tal-liġi ċivili mingħajr skop ta' qligħ fil-Greċja - iddeċieda li jieħu pass importanti lejn l-eliminazzjoni ta' tali inugwaljanzi permezz tal-inizjattiva, "L-għoti tas-setgħa lil Nisa Żgħażagħ Roma fi kwistjonijiet ta’ saħħa, prevenzjoni u drittijiet tal-bniedem: approċċ metodoloġiku ġdid.” L-għan ta' dan l-intervent huwa li jagħti s-setgħa lin-nisa Roma, kif ukoll lill-organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-popolazzjonijiet Roma biex jindirizzaw attitudnijiet u drawwiet komuni li jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa tan-nies Roma, u biex jimplimentaw attivitajiet ta' promozzjoni tas-saħħa u drittijiet tal-bniedem.

L-inizjattiva fetħet b’a analiżi letterarja li kompla enfasizza l-ħtieġa għal intervent bħal dan. Segwew serje ta' studji kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi biex jiġu esplorati aħjar il-ħtiġijiet u l-karatteristiċi distintivi tan-nisa Roma, f'termini ta' saħħa u prevenzjoni (drawwiet personali u tad-dieta, prevenzjoni ta' mard ġinekoloġiku u tilqim), drittijiet tal-bniedem, vjolenza domestika, saħħa mentali, u esklużjoni soċjali.

L-għoti tas-setgħa lin-nisa żgħażagħ Roma fil-Greċja_Lezzjonijiet mitgħallma_IMG2
L-għoti tas-setgħa lin-nisa żgħażagħ Roma fil-Greċja_Lezzjonijiet mitgħallma_IMG1

Ħidma mal-komunitajiet

B'enfasi fuq 5 oqsma ta' intervent differenti fil-Greċja, tinvolvi l-kontribut kruċjali ta' medjaturi kulturali, it-tim kellu ċ-ċans li jiltaqgħu, jisimgħu u jgħaqqdu ma' nisa u bniet Roma li qasmu l-perċezzjonijiet tagħhom u l-ostakli jiffaċċjaw rigward l-edukazzjoni tagħhom fis-saħħa, il-prevenzjoni u d-drittijiet tal-bniedem.

Il-Prolepsis Institute sostna li l-involviment tal-komunità Roma kemm jista' jkun f'kull pass ta' din l-inizjattiva huwa vitali għal implimentazzjoni b'suċċess. Deher ċar minn kmieni li n-nisa akbar fl-età kif ukoll il-medjaturi kulturali għandhom rwol distintiv fil-komunità tar-Roma u jistgħu jaġixxu bħala xempji għall-membri iżgħar li jispirahom lejn il-bidla.

"Ommi qaltli biex nieħu l-vaċċin tal-HPV għax infermiera kienet infurmatha. Ma ridtx nagħmilha, iżda għax qaltli ommi, ħadt il-vaċċin." (nisa ta’ 24 sena mill-belt ta’ Chalkida).

Fiż-żoni miżjura, deher li l-maġġoranza tan-nisa Roma jżuru ġinekologu għal raġunijiet relatati mat-tqala, iżda l-kura tas-saħħa ġinekoloġika preventiva kienet nieqsa minħabba informazzjoni limitata mis-settur tas-saħħa. Pereżempju, kien hemm biss persentaġġ żgħir ta’ nisa li kellhom Pap smear u li kienu mlaqqma kontra l-HPV.

Il-qawwa tal-komunikazzjoni

Peress li d-deċiżjonijiet li jieħdu n-nies dwar is-saħħa tagħhom huma riżultat tal-informazzjoni li jirċievu, huwa kruċjali li l-interventi tas-saħħa jitmexxew permezz ta’ kampanji komunikattivi kulturalment xierqa. Billi jagħmlu dan, il-professjonisti tas-saħħa u partijiet interessati ewlenin oħra għandhom l-opportunità li jaħdmu mal-komunitajiet, jifhmu l-ħtiġijiet u l-prinċipji ta’ dak il-grupp partikolari, u jiżguraw li jirċievu l-informazzjoni meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati.

Pereżempju, malajr deher evidenti kemm il-komunikazzjoni hija vitali rigward it-tilqim u l-komunità tar-Roma. Ħafna nisa Roma kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom mhux konxji mill-importanza tat-tilqim għall-adulti minħabba nuqqas ta’ informazzjoni mogħtija lilhom u sussegwentement kienu aktar kawti biex jitlaqqmu lil uliedhom.

Il-pandemija tal-COVID-19 ħalliet il-marka tagħha wkoll. Informazzjoni żbaljata dwar il-vaċċin wasslet għal aktar sfiduċja fit-tilqim. Madankollu, billi jaħdmu man-nisa Roma u jkollhom saru konversazzjonijiet miftuħa, konnessjonijiet u konsegwentement tjiebet il-fiduċja fil-ħaddiema tas-saħħa pubblika. Maż-żmien, dan kollu jwassal għal esperjenza aħjar tal-kura tas-saħħa għall-komunità u mbagħad itejjeb ir-riżultati tas-saħħa.

L-għoti tas-setgħa lin-nisa żgħażagħ Roma fil-Greċja_Lezzjonijiet mitgħallma_IMG4
L-għoti tas-setgħa lin-nisa żgħażagħ Roma fil-Greċja_Lessons learned_IMG3 (002)

Il-ħolqien ta' pedament sod biex jippromwovi saħħa u benessri tajjeb isir minn ħolqien ta' relazzjonijiet, implimentazzjoni ta' kanali ċari ta' sensibilizzazzjoni u li jkollhom apprezzament kulturali qawwi għal popolazzjonijiet mhux moqdija. Fil-komunitajiet tar-Roma li kienu parti mill-proġett, pereżempju, hemm tendenza għolja ta’ tipjip fost tfajliet żgħar kif ukoll tolleranza soċjali u aċċettazzjoni usa’ tiegħu. Iżda permezz tal-fehim tal-ħtiġijiet ta 'din il-komunità, il-professjonisti tas-saħħa jistgħu jipprovdu informazzjoni biex jenfasizzaw u jinfurmaw l-impatti negattivi fuq is-saħħa tat-tipjip.

Hija storja simili man-nutrizzjoni. Il-preżentazzjoni u l-wiri ta’ modi aktar b’saħħithom ta’ tisjir, metodi alternattivi għall-preservazzjoni tal-ikel (peress li xi djar m’għandhomx friġġ u stufi tal-elettriku minħabba nuqqas ta’ elettriku) kif ukoll pariri dwar l-implikazzjonijiet tas-saħħa tal-ikel ta’ ikel u xorb ipproċessat jistgħu jwasslu għal fehim akbar tal-implikazzjonijiet għas-saħħa u jkollhom effett pożittiv fuq ir-riżultati tas-saħħa.

 

It-trasferiment tal-għarfien

B’mod ġenerali, is-suġġetti trattati matul is-sessjonijiet edukattivi li saru kienu kkunsidrati partikolarment interessanti mill-parteċipanti li saħqu fuq l-importanza li jinħoloq intervent li jsir fi ħdan il-komunitajiet Roma rispettivi, li jevita lingwaġġ mediku u li juża materjal awdjoviżiv.

Kull żjara pprovdiet opportunità unika biex tinbena l- għodod edukattivi u metodoloġiji xierqa biex jiġu avviċinati nisa żgħażagħ Roma fi kwistjonijiet ta' saħħa u drittijiet tal-bniedem. Il-materjal edukattiv żviluppat mit-tim xjentifiku ta 'Prolepsis Institute għas-saħħa u l-prevenzjoni kien jinkludi erba' unitajiet (prevenzjoni ta 'kwistjonijiet ġinekoloġiċi, tilqim, tipjip u nutrizzjoni). Kull unità kienet tikkonsisti fi sfond teoretiku biex jiġi żviluppat il-materjal, preżentazzjoni għal trejners futuri, preżentazzjoni għall-apprendisti, fuljett, u poster. 

Sal-aħħar ta 'April 2023, il-proġett temm b'suċċess il- taħriġ ta’ trejners futuri li jikkonsistu f’nisa żgħażagħ Roma (≤25 sena) u nisa mhux Roma, li issa se jittrasferixxu l-għarfien miksub lill-komunitajiet tagħhom bl-appoġġ kontinwu tal-Istitut. It-taħriġ sar fiż-żoni ta’ intervent wara li kienet saret riċerka fuq il-post.

X'hemm li jmiss?

Il-pass li jmiss ta’ dan il-vjaġġ se jmexxi l-implimentazzjoni ta’ sessjonijiet informattivi dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mill-ħarrieġa bil-għan li dan l-għarfien relatat mas-saħħa jiġi trasferit lil nisa żgħażagħ Roma – pass antiċipat ħafna.

Nemmnu bis-sħiħ li ż-żamma u l-promozzjoni tas-saħħa hija fattur deċiżiv ta’ inklużjoni soċjali u progress għal kull mara żagħżugħa, speċjalment għan-nisa żgħażagħ Roma. Kull sforz f'din id-direzzjoni jnaqqas l-inugwaljanzi u jiġġieled ir-razziżmu.

Aktar informazzjoni

Il-proġett “Empowering Young Roma Women fi kwistjonijiet ta’ saħħa, prevenzjoni u drittijiet tal-bniedem: approċċ metodoloġiku ġdid” huwa implimentat fi ħdan il- Programm ta' fondi ta' ċittadini attivi, minn Prolepsis Institute b'kollaborazzjoni mal- Laboratorju tal-Edukazzjoni Interkulturali (IEL) tad-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi tal-Università Nazzjonali u Kapodistriana ta' Ateni.

Il-fond Ċittadini Attivi fil-Greċja huwa appoġġjat permezz ta’ għotja ta’ € 13.5 m mill-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja bħala parti mill-Għotjiet taż-ŻEE 2014 – 2021. Il-programm għandu l-għan li jiżviluppa s-sostenibbiltà u l-kapaċità tas-settur tas-soċjetà ċivili fil-Greċja, u li jsaħħaħ ir-rwol tiegħu fil-promozzjoni u s-salvagwardja ta’ proċeduri ta’ ċittadinanza attiva u demokratiċi u drittijiet tal-bniedem. L-Operatur tal-Fond għall-fond taċ-ċittadini Attivi fil-Greċja huwa Fondazzjoni Bodossaki f’konsorzju ma’ Solidarjetà Issa. Iktar informazzjoni: www.activecitizensfund.gr/en/

Marianna Balta
Tabib u Riċerkatur Mediku | + karigi

Marianna hija tabiba kwalifikata u riċerkatur. Hija kkontribwiet għal diversi programmi nazzjonali u Ewropej tal-Prolepsis Institute inkluż il-promozzjoni tas-saħħa ta’ popolazzjonijiet vulnerabbli.

Dina Zota PhD
Direttur tal-iżvilupp tal-istrateġija Edukattiva u l-promozzjoni tas-saħħa at Istitut tal-Prolepsis | + karigi

Dina Zota, (PhD) psikologa, speċjalizzata fil-promozzjoni tas-saħħa, hija d-Direttur tal-iżvilupp tal-istrateġija Edukattiva u l-promozzjoni tas-saħħa tal-Prolepsis Institute. Hija kienet involuta fi proġetti Ewropej u Nazzjonali, iddisinjat u timplimenta inizjattivi ta’ edukazzjoni tas-saħħa u promozzjoni tas-saħħa dwar kwistjonijiet varji inkluż it-taħriġ tat-tobba u l-għalliema, is-saħħa tan-nisa, it-tfal, ċittadini anzjani, migranti u popolazzjonijiet Roma, kif ukoll kwistjonijiet bħal tipjip, nutrizzjoni sana, tilqim u promozzjoni tas-saħħa mentali.

Pania Karnaki MSc
Direttur tal-programmi Ewropej u Internazzjonali at Istitut tal-Prolepsis | + karigi

Pania Karnaki (MSc), Direttur tal-programmi Ewropej u Internazzjonali fil-Prolepsis Institute, hija psikologa bi speċjalizzazzjoni fil-promozzjoni tas-saħħa. Hija mexxiet bosta proġetti fil-qasam tas-saħħa pubblika u l-promozzjoni tas-saħħa. L-interessi tar-riċerka tagħha jinkludu l-istudju tal-inugwaljanzi tas-saħħa.

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *


Il-perjodu ta' verifika reCAPTCHA skada. Jekk jogħġbok erġa' tella' l-paġna.

Abbona għall-lista postali tagħna

 

Int abbonajt b'suċċess għan-newsletter

Kien hemm żball waqt li ppruvajt tibgħat it-talba tiegħek. Jekk jogħġbok erġa pprova.

Int tkun sottoskritt għall-newsletter ta 'kull xahar ta' EuroHealthNet 'Health Highlights' li tkopri l-ekwità tas-saħħa, il-benesseri, u d-determinanti tagħhom. Biex tkun taf aktar dwar kif nittrattaw id-dejta tiegħek, żur is-sezzjoni 'privatezza u cookies' ta 'dan is-sit.

Il-kontenut ta 'din il-websajt huwa tradott awtomatikament mill-Ingliż.

Filwaqt li saru kwalunkwe sforzi raġonevoli biex jipprovdu traduzzjonijiet preċiżi, jista 'jkun hemm żbalji.

Jiddispjaċina għall-inkonvenjent.

Aqbeż għall-kontenut