L-integrazzjoni tas-saħħa fl-ippjanar spazjali fl-irkupru ta' wara l-COVID-19: opportunitajiet għall-futur

  Liz Green

Id-determinanti tas-saħħa, l-aċċess għal spazji ħodor u blu, il-kundizzjoni tad-djar, u l-istorbju u t-tniġġis tal-arja, jenfasizzaw il-firxa tal-impatt li l-ippjanar spazjali jista’ jkollu fuq is-saħħa tan-nies...

Djar soċjali - pedamenti għall-bini lura aħjar

  Katrina Reid

Hekk kif ilkoll inqattgħu aktar ħin id-dar, ir-rabtiet bejn djarna u s-saħħa qatt ma kienu iktar ċari. Kif nistgħu nibnu fuq dawk ir-rabtiet biex intejbu r-riżultati tas-saħħa? ...

Allinjament ta 'Komunitajiet li Jippromwovu s-Saħħa u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli: l-esperjenza Islandiża

  Gígja Gunnarsdóttir u Ingrid Stegeman

Ħafna mill-fatturi li jaffettwaw saħħitna jinsabu lil hinn mill-ambitu tas-settur tas-saħħa. Għalhekk is-sistemi tas-saħħa għandhom rwol importanti biex jinfluwenzaw setturi oħra biex jipproteġu u ...

Appoġġ lill-anzjani f'żoni remoti f'ħin ta 'wara COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, Dr Luka Kronegger u Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Matul il-pandemija, l-aċċess għall-kura tas-saħħa kien limitat u ġejna mġiegħla nsiru iżolati aktar. Taħt dawn il-kundizzjonijiet, kif nistgħu ngħinu lill-anzjani jgħixu indipendenti ...

Nitkellmu "post" - konversazzjoni dwar is-saħħa pubblika għal kulħadd?

  John Howie

L-Istandard tal-Post huwa għodda biex tiffaċilita konverżazzjoni effettiva bejn organizzazzjonijiet, negozji u komunitajiet biex tidentifika kemm l-assi ta 'post, kif ukoll oqsma meqjusa bħala prijorità għal titjib. Huwa ...

Approċċ wiesa 'tas-sistema għat-titjib tar-riżultati fl-Ewwel 1000 Jiem

  Angela Jones

F'komunità Welsh li qabel kienet immexxija mill-industrija tqila, iċ-ċittadini ta 'Cwm Taf ikomplu jesperjenzaw livelli għoljin ta' deprivazzjoni u riżultati ħżiena għas-saħħa. Din hija storja ripetuta ...

It-titjib tas-saħħa, is-sostenibbiltà ambjentali u l-ekwità fil-livell lokali permezz ta 'fokus fuq is-sistemi tal-ikel

  Ingrid Stegeman u Marjolijn Vos

INHERIT hija inizjattiva ta 'riċerka kkoordinata minn EuroHealthNet li timmira li tidentifika politiki u prattiki li simultanjament itejbu s-saħħa, inaqqsu l-inugwaljanzi u jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà ambjentali - u li huma ...