L-inizjattiva tar-Rapport dwar l-Istatus tal-Ekwità tas-Saħħa ta’ Welsh: Lezzjonijiet dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq l-inugwaljanzi

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone u It-tim WHESRi

Iċ-Ċentru Kollaboratorju tad-WHO (CC) dwar l-Investiment għas-Saħħa u l-Benessri jiżviluppa u japplika intelliġenza dwar kif tinvesti biex ittejjeb is-saħħa u l-benessri, u tnaqqas l-inugwaljanzi. Bis-Saħħa Pubblika...

Il-pazjenti u l-pubbliku jeħtieġ li jimpenjaw ruħhom aktar mad-dejta tas-saħħa: għandna bżonn edukazzjoni, edukazzjoni, edukazzjoni!

  Dipak Kalra

Hemm opportunità enormi biex jittejbu s-sistemi tal-kura tas-saħħa, biex il-pazjenti jingħataw is-setgħa biex jimmassimizzaw ir-riżultati tas-saħħa tagħhom, u biex titħaffef ir-riċerka permezz ta' użu aħjar tad-dejta tas-saħħa, jargumenta l-Professur Dipak...

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner u Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesfertundkluit. Ein innovattivi BGF-Projekt...

Promozzjoni tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol għall-impjegati b'diżabilità: introduzzjoni ta' 'Saħħa Inklussiva'

  Karina Lattner u Gert Lang

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tal-persuni b’diżabbiltà huma marbuta mal-inugwaljanzi fis-saħħa, iżda l-istess nies spiss ikunu esklużi mill-attivitajiet u l-metodi ta’ promozzjoni tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol. An…

Ir-rwol tas-settur volontarju u komunitarju fl-indirizzar tal-inugwaljanzi fis-saħħa f'Wales

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones u Alice Willatt

Sewwieqa Emerġenti tal-Vulnerabbiltà għall-Inugwaljanza tas-Saħħa fil-Kuntest tal-COVID-19: Perspettivi u rispons mis-Settur tal-Volontarjat u tal-Komunità f'Wales Rapport ġdid, iffinanzjat mis-Saħħa Pubblika...

Lil hinn mill-COVID-19, id-dinja tista’ tindirizza l-isfidi tal-mard infettiv tat-tfal u l-inugwaljanzi?

  Elodie Besnier

Minkejja progressi kbar fl-aħħar deċennji, il-mard infettiv għadu theddida kbira għall-ħajja u s-saħħa tat-tfal żgħar f'pajjiżi bi dħul baxx u medju. Dan il-piż jolqot lit-tfal b'mod mhux ugwali, bi...

Saħħa orali u saħħa pubblika: l-effetti u l-ispejjeż tal-Perjodontite

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos u Gil Alcoforado

Perjodontite, kundizzjoni tal-gomma relatata mal-plakka, hija waħda mill-kundizzjonijiet tas-saħħa l-aktar prevalenti fid-dinja – għalkemm il-gruppi bi dħul aktar baxx ibatu l-aktar. Taffettwa l-ġisem kollu, u...