Veselības veicināšanas finansēšana

EuroHealthNet nesen publicēja informācijas ceļvedis par veselības veicināšanas pakalpojumu finansēšanu. Rokasgrāmatas mērķis ir parādīt, kā veikt pāreju no izdevumiem par ārstnieciskām metodēm uz ieguldījumiem preventīvās pieejās labākai veselībai un labklājībai. Tajā tiek pētīts, kā var mobilizēt resursus un spējas, lai palīdzētu finansēt šīs pārejas un veicināt “labklājības ekonomiku”.

Autors Endrjū Bārnfīlds

 

Eiropa saskaras ar labi dokumentētu ieguldījumu krīzi sociālajā infrastruktūrā veselības, izglītības un sociālo pakalpojumu jomā, kas tieši ietekmē visu iedzīvotāju veselību un labklājību. Kopš 2008. gada finanšu krīzes valsts ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā ir krasi samazinājušies, paliekot par 20% zemāki nekā pirms desmit gadiem. Tiek lēsts, ka investīciju trūkums sociālajā infrastruktūrā ES ir vairāk nekā 150 miljardi eiro gadā[I]. Turklāt budžeti, kas veicina veselību, saskaras ar pastāvīgu finansiālu nenoteiktību. Visā Eiropā aptuveni tikai 3% no veselības aprūpes sistēmas izdevumiem tiek piešķirti sabiedrības veselībai, veselības veicināšanai un slimību profilaksei[Ii]. Salīdzinājumam, aptuveni divas trešdaļas tiek tērētas ārstnieciskai un rehabilitējošai aprūpei, bet pārējā daļa-medicīnas precēm un pārvaldībai.

Veselību veicinoši pakalpojumi ir būtisks un vērtīgs sabiedrības pakalpojums[Iii]. Taisnīga un ilgtspējīga sabiedrības veselība ir būtiska sabiedrības ekonomiskajai attīstībai un sociālajai ilgtspējai. Pieaugošā nevienlīdzība, sabiedrības novecošanās un ar to saistītais hronisko slimību slogs, kā arī klimata pārmaiņas un migrācijas problēmas palielina pieprasījumu pēc pakalpojumiem. Ilgtermiņa aprūpes izmaksas turpina pieaugt. Profilaktiskiem pasākumiem, kas tiek sniegti, izmantojot veselības veicināšanas pakalpojumus, ir vajadzīgs ilgstošs un īpašs finansējums. Pašreizējās ieguldījumu stratēģijas un publiskais finansējums nav piemēroti, nav ilgtspējīgi un rada negodīgas sociālās, ekonomiskās un vides izmaksas.

Visas veselības un sociālās sistēmas meklē jaunus veidus, kā ilgtspējīgi apmierināt vajadzības, un bieži profilaksi uzskata par labāku ieguldījumu nekā ārstēšanu. Lai vispiemērotāk un taisnīgāk izmantotu publiskos līdzekļus un maksimāli palielinātu privāto ieguldījumu pievienoto vērtību, nepieciešami novatoriski daudznozaru risinājumi. Ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt tādos sociālās infrastruktūras veidos un veselības veicināšanas pakalpojumos, kas vislabāk atbilst cilvēku vajadzībām un cerībām, jo ​​īpaši tiem, kuri ir visnelabvēlīgākajā situācijā. Ir jāapsver un jāizstrādā ilgtermiņa risinājumi un alternatīvi finanšu instrumenti, lai novērstu esošās investīciju nepilnības. Savienojumi starp dažādām jomām ir steidzami jāizveido, lai ieguvumi veselībai, labklājībai, ilgtspējīgai attīstībai, taisnīgumam un drošībai būtu izmantojami, lietderīgi un izmantoti.

Ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt tādos sociālās infrastruktūras veidos un veselības veicināšanas pakalpojumos, kas vislabāk atbilst cilvēku vajadzībām un cerībām, jo ​​īpaši tiem, kuri ir visnelabvēlīgākajā situācijā.

EuroHealthNet informatīvā ceļveža par veselības veicināšanas pakalpojumiem (izstrādāts ar PVO Eiropas un PVO partneru koalīcijas atbalstu) mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības un plašākas ES dalībvalstu sociālās politikas kopienas spēju piekļūt jauniem līdzekļiem, piemēram, palielinātam ieguldījumu fondam ”. InvestEU ”. Tajā tiek pētīts, kā mēs varam palielināt līdzekļus, izmantojot gudrākus nodokļus, veicināt ieguldījumus un novatorisku domāšanu, kā arī atzīt veselību par priekšrocību. Tajā ir sniegti piemēri, izmantojot virkni starpnozaru gadījumu izpēti. Ceļvedis piedāvā arī uz sabiedrības veselību orientētu ieguldījumu kritēriju kopumu potenciālajiem investoriem vai finanšu pārvaldniekiem.

Sabiedrisko pakalpojumu finansēšana pēc būtības ir ētisks lēmums[IV]. Tomēr mums ir jāuzsver, ka šī rokasgrāmata nekādā veidā neatbalsta maksu ieviešanu vai maksu palielināšanu jebkura sabiedriskā pakalpojuma lietotājiem. Tas nav arī aicinājums pārdot viegli sasniedzamas vai viegli finansējamas programmas, lai gūtu ātru finansiālu peļņu. Drīzāk ar šo ceļvedi[V] mēs aicinām izvietot ētisku regulējumu to lēmumu centrā, kas pieņemti, lai uzlabotu veselību veicinošus pakalpojumus un visu cilvēku veselību. Ko mēs ar to domājam? Mēs domājam, ka ētiskā perspektīva ietver sabiedrības, vides, universāluma un pārredzamības faktoru, kā arī finansiālās peļņas ņemšanu vērā. Finanšu atdeve nedrīkst būt pārākāka. Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā ir cilvēki. Visu šo pakalpojumu prioritātei jābūt visu cilvēku veselības un labklājības uzlabošanai neatkarīgi no viņu izcelsmes, apstākļiem vai maksātspējas.

Ētiskā perspektīva ietver sabiedrības, vides, universāluma un pārredzamības faktoru, kā arī finansiālās peļņas ņemšanu vērā.

Pastāvīgā veselības nevienlīdzības izplatība Eiropas valstīs un to iekšienē nozīmē, ka ir vajadzīgas jaunas pieejas. Sabiedrības veselības budžeta ierobežojumi prasa radošus un jaunus veidus, kā finansēt un sniegt pakalpojumus, kas veicina un aizsargā veselību un labklājību. Lai apmierinātu šīs vajadzības, politikas veidotājiem un plānotājiem dažādās struktūrvienībās ir nepieciešami līdzekļi, lai identificētu jaunas finansēšanas iespējas, un metodes to ieviešanai praksē. Ieguldījumiem labi plānotos, taisnīgos un uz pierādījumiem balstītos veselības veicināšanas pakalpojumos ir vairākas priekšrocības. Tas ietver vietējo kopienu stiprināšanu, kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, vides ilgtspējas veicināšanu un ekonomiskās aktivitātes veicināšanu.

Zinot, ka veselības veicināšanas budžets ir viena no visneaizsargātākajām veselības aprūpes sistēmas izdevumu jomām, kas bieži tiek samazināta, ierobežojot resursus, ir pieejamas dažādas darbības. Mūsu jaunajā informatīvajā rokasgrāmatā ir iekļautas vairākas iespējas, ko plānotāji un politikas veidotāji var izmantot, lai risinātu dažas no šīm resursu problēmām, uzlabotu veselību un labklājību un risinātu nevienlīdzības veselības jomā noturību un izplatību, kas ir viena no svarīgākajām problēmām, kas valdībām jārisina.[VI].

Veselības sociālo faktoru risināšana ir izdevīga visiem mūsu sabiedrībā. Šī rokasgrāmata piedāvā iedvesmas avotu, lai finansētu pakalpojumus, kas mazina sociālo izolāciju, risina psihosociālās problēmas darbā, samazina veselībai kaitīgu produktu patēriņu un novērš sliktu veselību, pirms tā sākas.

Ceļvedis pēta, kā mēs varam palielināt līdzekļus, izmantojot gudrākus nodokļus, veicināt ieguldījumus un novatorisku domāšanu, kā arī atzīt veselību par priekšrocību. Tajā ir sniegti piemēri, izmantojot virkni starpnozaru gadījumu izpēti. Ceļvedis piedāvā arī uz sabiedrības veselību orientētu ieguldījumu kritēriju kopumu potenciālajiem investoriem vai finanšu pārvaldniekiem. Kritēriju mērķis ir novērst plaisu starp sabiedrības veselību, labklājību un finanšu ieguldījumiem. Ceļvedis, kas izstrādāts sadarbībā ar PVO Eiropas reģionālo biroju un PVO partneru koalīciju, tiks papildināts ar interaktīvu tiešsaistes rīku, kas tiks laists klajā 2020. gada janvārī.

Endrū Bārnfīlds
Prakses platformas koordinators at EuroHealthNet | + ziņas

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *

Privātuma izvēles centrs

Abonēt mūsu adresātu sarakstu

 

Jūs esat veiksmīgi abonējis biļetenu

Mēģinot nosūtīt pieprasījumu, radās kļūda. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.

Jūs abonēsit EuroHealthNet ikmēneša “Veselības aktualitātes” biļetenu, kas aptver veselības vienlīdzību, labklājību un to noteicošos faktorus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, apmeklējiet šīs vietnes sadaļu “Privātums un sīkfaili”.

Abonēt mūsu adresātu sarakstu

 

Jūs esat veiksmīgi abonējis biļetenu

Mēģinot nosūtīt pieprasījumu, radās kļūda. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.

Jūs abonēsit EuroHealthNet ikmēneša “Veselības aktualitātes” biļetenu, kas aptver veselības vienlīdzību, labklājību un to noteicošos faktorus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, apmeklējiet šīs vietnes sadaļu “Privātums un sīkfaili”.

Šīs vietnes saturs ir mašīntulkots no angļu valodas.

Kaut arī tika veikti saprātīgi centieni nodrošināt precīzus tulkojumus, var būt kļūdas.

Atvainojiet par sagādātajām neērtībām.

Pāriet uz saturu