Izaugsme krīzes laikā — ieguldījums labklājībā un veselības vienlīdzībā gan jauniem, gan veciem

  Gabriella Satone un Elisone Māsena

Mūsu sabiedrības ir sasniegušas savu lūzuma punktu. Demogrāfiskās pārmaiņas, pieaugošā nevienlīdzība, klimata krīze, COVID-19 un Ukrainas kara sekas negatīvi ietekmē…

Vai pasaule ārpus COVID-19 var risināt bērnu infekcijas slimību un nevienlīdzības problēmas?

  Elodija Besniere

Neraugoties uz masveida progresu pēdējo desmitgažu laikā, infekcijas slimības joprojām ir liels drauds mazu bērnu dzīvībai un veselībai valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Šis slogs nevienlīdzīgi ietekmē bērnus, ar…

Mācoties pagātnes mācības, lai atjaunotu tautas veselību un novērstu nevienlīdzības palielināšanos veselības jomā pēc Covid-19

  Rita Ranmal un Tims Elvels-Satons

Veselīgi iedzīvotāji ir viens no jebkuras valsts svarīgākajiem resursiem. Mēs jau sen zinām, ka ne visiem ir vienādas iespējas piekļūt lietām, kuras viņi…

Stāsts no Itālijas: COVID-19 un nevienlīdzība

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini un Health Equity ISS (HEISS)

Itālija bija pirmā Eiropas valsts, kuru skārusi Covid-19 pandēmija. Kamēr pārējā pasaule skatījās, Itālijas Nacionālā veselības institūta darbinieki bija zem…

Uzvedības zinātnes pielietošana cīņā pret koronavīrusu

  Marikens Leurs

Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts (RIVM) izveidoja īpašu koronālās uzvedības vienību, lai sniegtu koordinētu zinātnisku uzvedības atbalstu politikas veidotājiem un valdībai ...

Pamatojums ilgtspējīgiem ieguldījumiem labklājībā un veselības taisnīgumā - praktisks ceļvedis

  Mariana Djakova, Katrīna Eštone un Anna Stīlke

Ir steidzami jārīkojas, lai risinātu pieaugošās veselības, nevienlīdzības, ekonomiskās un vides problēmas, kas apdraud pašreizējo un nākamo paaudžu labklājību. Pašreizējā ieguldījumu politika un prakse nav ilgtspējīga…

Nākotne sākas agri. Ir pienācis laiks ieguldīt bērnu labklājībā

  Réka Tunyogi un Dorota Sienkiewicz

Mēs zinām, ka agrīnās bērnības intervencēm ir augsta ieguldījumu atdeve un ilgtermiņa sabiedrības priekšrocības. Kāpēc tad mēs nedodam priekšroku agrīnās bērnības intervencēm? Šeit mēs aplūkojam…

Kas ir Eiropas pusgads un kā tas var palīdzēt veselības iestādēm?

  Aleksandra Lathama

Eiropas pusgads ir ES ikgadējais ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas cikls. Tas ietekmē veselības aprūpi, pirmsskolas izglītību, bezdarbu, kā arī sociālo pārvedumu un pensiju sistēmas. Semestris ir…

Investīcijas veselībai un labklājībai - jauns PVO sadarbības centrs Velsā

  Profesors Marks A Bellis un Mariana Djakova

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir izraudzījusies Velsas Sabiedrības veselības politikas, pētniecības un starptautiskās attīstības (PRID) direktorātu par PVO sadarbības centru (CC) par ieguldījumiem veselībai un labklājībai. Vairāk nekā…