Veselības veicināšana un profilakse kā daļa no primārās aprūpes pakalpojumiem Ungārijā

  EuroHealthNet

Modeļa programmas profesionālās vadības komanda. Šveices un Ungārijas sadarbības programmas ietvaros 2012. gada jūlijā tika uzsākta uz sabiedrības veselību vērsta “paraugprogramma primārās aprūpes attīstībai”, un tā…

Kā Nīderlande un PHAROS samazina nevienlīdzību veselības jomā un uzlabo veselības pratību

  Monika van Berkuma

Autore Monika van Berkuma. Tāpat kā citas Eiropas valstis, Nīderlande saskaras ar būtisku sociālekonomisko nevienlīdzību veselības jomā. Cilvēki ar zemu izglītības līmeni Nīderlandē vidēji dzīvo 7 gadus…

Alkohola kaitējuma paradokss - vai kāpēc ar alkoholu saistītais kaitējums vairāk skar nabadzīgos cilvēkus, lai gan viņi dzer mazāk

  Anna Gallinata

Autore Anna Gallinat. Mēs visi zinām, ka nevienlīdzība veselības jomā pastāv un saglabājas. Sistemātiskas atšķirības cilvēku veselībā rodas starp sociālekonomiskajām klasēm vai ģeogrāfiskajiem apgabaliem, lai gan pastāv arī cita nevienlīdzība, piemēram ...

Rīgas iniciatīva: pārrobežu sadarbība veselīgākam dzīvesveidam un veselīgam tūrismam

  Nikola Tilgale - Platace

Autors Nikola Tilgale – Platace. Rīgas pilsētas pārvaldes sabiedrības veselības eksperti kopš 2015. gada beigām strādā pie pārrobežu sadarbības projekta “Rīgas iniciatīva”. Sadarbojoties ar kaimiņu reģioniem,…

Daudznozaru un zināšanu apmaiņas pieeja veselības veicināšanai DoRS centrā, Itālijā

  EuroHealthNet

Elena Barbera. Pjemontas reģiona DoRS veselības veicināšanas dokumentācijas centrs, kas tika izveidots 1998. gadā pēc Pjemontas reģiona veselības departamenta iniciatīvas un atrodas Grugliaso, netālu no Turīnas, Itālijā.…

30 gadi pēc Otavas Hartas: vai tā joprojām ir būtiska, ņemot vērā nākotnes izaicinājumus veselības veicināšanai?

  Matejs Vinko, MD, Monika Robnik un Dr Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Ir pagājuši 30 gadi, kopš tika prezentēta Otavas harta par veselības veicināšanu, mainot mūsu izpratni par veselību un ieviešot jaunas pieejas veselības saglabāšanai un veicināšanai. Šeit, …