Īrija-Sabiedrības veselības institūts (IPH)-Ilggadēji veselības stāvokļi trīs gadus veciem bērniem Īrijā

  Prof. Kevins P Balanda

Īrijas Sabiedrības veselības institūts-vienam no sešiem trīs gadus Īrijā ir nopietns ilgstošs veselības stāvoklis. Zēnu un bērnu ar zemāku sociālekonomisko izcelsmi izplatība ir lielāka līdz…

Ungārija - Nacionālais veselības attīstības institūts (OEFI) - Veselību veicinoši biroji

  Pēteris Bezegs

Nacionālais veselības attīstības institūts (Országos Egészségfejlesztési Intézet - OEFI) ir valdības aģentūra, kas plāno, koordinē, uzrauga un novērtē sabiedrības veselību un veselības veicināšanu valsts līmenī. OEFI…

Čehija - Nacionālais sabiedrības veselības institūts (SZU) - Veselības veicināšana Čehijā - no valsts mēroga kampaņām līdz individuālām konsultācijām

  Jitka Sosnovcova

Šogad Prāgas Nacionālais sabiedrības veselības institūts atzīmēja 90 gadu jubileju. Tā ir veselības aprūpes organizācija, kuru pārrauga Veselības ministrija. Tam ir vairāk nekā…

DRIVERS piedāvā risinājumus, lai uzlabotu vienlīdzību veselības jomā

  Lindens Farers

DRIVERS (2012-2015) bija trīs gadus ilgs pētniecības projekts, ko finansēja no ES Septītās pamatprogrammas. Tās mērķis bija rast risinājumus, lai uzlabotu veselības līdztiesību, izmantojot politiku un praksi agrā bērnībā,…

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: iespēja uzlabot veselību, labklājību un vienlīdzību vietējā un pasaules mērogā?

  Leonardo Palumbo

2015. gada septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā līderi no visas pasaules lems par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kas aizstās Tūkstošgades attīstības mērķus, kas…

Irohla-Ilgtspējīgas veselības sistēmas, izmantojot-uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas veselības pratības uzlabošanai

  Karolīna Novorjeta

Veselības pratība ir būtiska priekšrocība, lai dotu cilvēkiem iespēju, ļaujot pieņemt lēmumus par veselības saglabāšanu vai tās atjaunošanu. Tas uzlabo saziņu starp pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem un uzlabo vadību…