Mācoties pagātnes mācības, lai atjaunotu tautas veselību un novērstu nevienlīdzības palielināšanos veselības jomā pēc Covid-19

  Rita Ranmal un Tims Elvels-Satons

Veselīgi iedzīvotāji ir viens no jebkuras valsts svarīgākajiem resursiem. Mēs jau sen zinām, ka ne visiem ir vienādas iespējas piekļūt lietām, kuras viņi…

Atbalsts vecākiem cilvēkiem attālos rajonos pēc Covid-19 laika

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, Dr Luka Kronegger un Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Pandēmijas laikā piekļuve veselības aprūpei ir bijusi ierobežota, un mēs esam bijuši spiesti kļūt izolētāki. Šajos apstākļos, kā mēs varam palīdzēt vecākiem cilvēkiem dzīvot neatkarīgi…

Vietējais garīgās veselības atbalsts Slovēnijā COVID-19 laikā: primārās veselības aprūpes palīdzības līniju izveide

  Matejs Vinko, MD, Saška Roškar, asist. Prof., PhD, Tatjana Novak Šubara, PhD un Alenka Tančič Grum, MA

Slovēnijā veselības veicināšanas centri, kas ir iestrādāti visos primārās aprūpes centros, ir galvenie profilaktisko un veselības veicināšanas pakalpojumu, tostarp garīgās veselības pakalpojumu, sniedzēji. Drīz pēc pandēmijas…

Francijas iedzīvotāju garīgā veselība COVID-19 pandēmijas laikā: CoviPrev aptaujas rezultāti

  Enguerrand du Roscoät

Kā slēgšana ir ietekmējusi garīgo veselību? Francijas Sabiedrības veselības aģentūra dalās ar sava pētījuma rezultātiem, to, ko var gūt, un saikni ar sociālo un ekonomisko aizsardzību…

La Santé mentale des Français pendant l'épidémie du COVID-19: résultats de l'enquête CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Vai vēlaties izbaudīt ieslodzījumu sur la santé mentale? L'agence nationale de santé publique française partage les résultats et secinājumi de leur enquête, et réfléchit sur le rôle…

Stāsts no Itālijas: COVID-19 un nevienlīdzība

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini un Health Equity ISS (HEISS)

Itālija bija pirmā Eiropas valsts, kuru skārusi Covid-19 pandēmija. Kamēr pārējā pasaule skatījās, Itālijas Nacionālā veselības institūta darbinieki bija zem…

Uzvedības zinātnes pielietošana cīņā pret koronavīrusu

  Marikens Leurs

Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts (RIVM) izveidoja īpašu koronālās uzvedības vienību, lai sniegtu koordinētu zinātnisku uzvedības atbalstu politikas veidotājiem un valdībai ...

MHealth izmantošana, lai dotu pacientiem iespēju kontrolēt savu diabētu

  Plamens Dimitrovs un Mirela Strandževa

Ir veikts izmēģinājuma pētījums, lai noskaidrotu, kā mHealth var dot cilvēkiem iespēju ievērot diētu, vingrinājumus un medikamentus, lai pārvaldītu savu slimību. Bulgārijas valsts eksperti…

Kā nodrošināt starppersonu attiecību konsultācijas un atkarību profilaksi vecākiem un bērniem pandēmijas laikā

  Rīgas pašvaldība

Rīgas dome pirmo reizi COVID-19 pandēmijas laikā sāka sniegt attālinātu psihoemocionālu atbalstu ģimenēm un skolotājiem, lai mēģinātu mazināt dažas papildu…

Dzimumu jutīga veselības veicināšana darba vietā: kāpēc tā ir svarīga un kā to var īstenot praksē

  Silvija Gaisvinklere

Sekss un dzimums ir svarīgi veselības noteicēji, taču mums bieži trūkst kritēriju efektīvai dzimumu līdztiesības veicināšanai darba vietā. Austrijas Veselības veicināšanas fonda komanda strādā…