Laba veselība tagad, bet problēmas gaidāmas nākotnē? Kā veselības un sociālo jautājumu uzkrāšanās ietekmēs neaizsargāto grupu turpmāko veselību.

  Henk Hilderink un Marieke Verschuuren

Vispārējais sabiedrības veselības stāvoklis Nīderlandē šķiet labs. Vidējais dzīves ilgums nepārtraukti pieaug, un lielākā daļa cilvēku jūtas veseli un nav ierobežoti ar darbības ierobežojumiem. …

Kas ir Eiropas pusgads un kā tas var palīdzēt veselības iestādēm?

  Aleksandra Lathama

Eiropas pusgads ir ES ikgadējais ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas cikls. Tas ietekmē veselības aprūpi, pirmsskolas izglītību, bezdarbu, kā arī sociālo pārvedumu un pensiju sistēmas. Semestris ir…

Līdzīgas ar veselību saistītas uzvedības un attieksmes noteikšana skolas bērniem-Ungārijas pieredze

  Péter Csizmadia

Pēdējos gados ungāru veselības stāvokļa uzlabojumi nav saskanējuši ar valsts sociālekonomisko attīstību. Ungārijas iedzīvotājos ir izplatītas vairākas neveselīgas uzvedības, tāpēc izmaiņas…

Izpētīt saikni starp nodarbinātību un veselības veicināšanu Vācijas Likumā par novēršanu

  Frenks Lēmans

Bezdarbs-un jo īpaši ilgtermiņa bezdarbs-ierobežo spēju plānot nākotni. Tas var radīt psiholoģisku un sociālu slogu, kas saistīts ar trauksmi, stresu un psiholoģisku…

Veselības, vides ilgtspējas un vienlīdzības uzlabošana vietējā līmenī, koncentrējoties uz pārtikas sistēmām

  Ingrīda Štēmena un Marjolijn Vos

INHERIT ir EuroHealthNet koordinēta pētniecības iniciatīva, kuras mērķis ir identificēt politiku un praksi, kas vienlaikus uzlabo veselību, mazina nevienlīdzību un veicina vides ilgtspējību, un kas…

Kā starptautiski pārnest integrētās aprūpes labo praksi: no pašnovērtējuma līdz zināšanu nodošanai un aprūpes uzlabošanai

  Dr Francesca Avolio, Donna Henderson un Andrea Pavlickova

Iedzīvotāju novecošanās izaicinājums saskaras ar daudziem Eiropas reģioniem un valstīm, un integrēta aprūpe ir atzīts risinājums. Palielinot gatavību un spēju…

Komentārs un nouveau etiķete uztura bagātinātājs, lai sāktu à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Marks Delveids

En Belgique, 14% de résidents de 70 ans et plus en maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en ettat deenutrition et 49% sont à…

Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im Rahmen des deutschen Präventionsgesetzes

  Frenks Lēmans

Arbeitslosigkeit - und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit - schränken die Möglichkeit, eine Zukunft zu planen, ein. Dies führt zu psychischen und sozialen Belastungen, die verbunden sind mit Ängsten, Stress und auch psychischen…