Seksualno obrazovanje-bitan doprinos zdravlju i dobrobiti mladih ljudi

Dostignuća rada Njemačkog saveznog centra za zdravstveno obrazovanje (BZgA) kao Centra za suradnju WHO -a za seksualno i reproduktivno zdravlje

Centar za suradnju SZO -a za seksualno i reproduktivno zdravlje, osnovan 2003. godine u BZgA -i, ispituje standarde i norme za seksualno obrazovanje u europskoj regiji SZO. Objavila je niz referentnih dokumenata koji definiraju standarde seksualnog odgoja, daju smjernice za provedbu i podržavaju provedbu programa osposobljavanja odgojitelja. Nedavne publikacije uključuju komparativno istraživanje seksualnog obrazovanja u različitim zemljama i niz kratkih sažetaka koji objašnjavaju prednosti školskog seksualnog obrazovanja.

Napisala Nathalie Bélorgey

Što je seksualno obrazovanjeOslanjajući se na svoje odgovornosti i iskustvo na terenu[I], Savezni centar za zdravstveni odgoj (BZgA) postao je 2003. godine Centar za suradnju SZO -a (WHO CC) za seksualno i reproduktivno zdravlje za europsku regiju SZO -a, s naglaskom na seksualnom obrazovanju. Regija obuhvaća 53 zemlje Europe i Srednje Azije, uključujući sve zemlje Europske unije. 2008. radna skupina stručnjaka za seksualno i reproduktivno zdravlje i seksualni odgoj, Europska stručna skupina za seksualno obrazovanje, osnovali su BZgA i Regionalni ured WHO -a (WHO RO) za Europu kako bi podržali rad CC -a WHO -a u promicanju i razvoju seksualnog odgoja, s ciljem izrade standarda za seksualno obrazovanje u regiji. Skupinu čine predstavnici međunarodnih organizacija (WHO RO Europe, UNESCO, UNFPA, Europska mreža Međunarodne federacije planiranog roditeljstva IPPF EN), akademske zajednice, kao i nacionalnih vladinih i nevladinih organizacija iz trenutno 11 zemalja, uglavnom u zapadnim zemljama i istočnoj Europi. Sve aktivnosti Europske stručne skupine unutar CC WHO -a upravlja i koordinira BZgA.

2018. godina obilježava desetu obljetnicu Europske stručne skupine za seksualno obrazovanje i time pruža priliku da se pobliže pogledaju prekretnice i najnoviji rezultati rada ostvarenog u Centru za suradnju WHO -a u BZgA -i.

Standardi za spolno obrazovanje u EuropiStandardi za seksualno obrazovanje u Europi - Referentni međunarodni dokument koji se koristi

S prvim sastankom Europske stručne skupine za seksualno obrazovanje krajem 2008. pokrenut je proces razvoja standarda za spolno obrazovanje za cijelu europsku regiju SZO. U to su vrijeme postale očite velike razlike u obuhvatu, sadržaju i kvaliteti seksualnog obrazovanja u regiji, koja pokriva ogromno geografsko područje i različite zemlje. Mnoge, uglavnom zapadnoeuropske zemlje, imale su nacionalne smjernice ili minimalne standarde za spolno obrazovanje, ali nisu pokušani preporučiti standarde na razini Europske unije ili na razini SZO -a u europskoj regiji. Predviđeni dokument o standardima za seksualno obrazovanje stoga je zamišljen kao prvi korak u popunjavanju ove praznine za cijelu regiju.

Upute za provedbuKorištenje električnih romobila ističe Standardi koji su objavljeni 2010[Ii] definirati koncept cjelovitog ili sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja, opisati obrazloženje i dostaviti okvir (načela, ishodi, ciljne skupine, partneri i zahtjevi za pružanje) seksualnog odgoja. Oni također nude konkretan pregled tema o seksualnom obrazovanju u europskim zemljama, koje su raspoređene prema šest dobnih skupina. Standardi su 2013. godine dopunjeni objavljivanjem Upute za provedbu koji ocrtava proces razvoja nacionalnog školskog programa seksualnog obrazovanja i pruža korak-po-korak smjernice o tome kako uvesti nove ili poboljšati postojeće obrazovne programe o spolnosti.

Zbog velike potražnje, Standardi a Vođenje prevedeni su na nekoliko jezika i postali međunarodno priznati referentni instrument za razvoj visokokvalitetnog seksualnog obrazovanja u regiji. Koristili su se u najmanje 14 zemalja za razvoj ili prilagodbu nastavnih programa za seksualno obrazovanje i/ili za zagovaranje donositelja odluka.

Pitanja obuke: Okvir temeljnih kompetencija seksualnih pedagogaPromicanje kompetencija i osposobljavanje odgajatelja za spolni odgoj

U prosincu 2017. Centar za suradnju SZO objavio je okvirni dokument koji pruža podršku i olakšava provedbu programa osposobljavanja za seksualne edukatore ili poboljšava kvalitetu postojećih programa. Ovo je nastavak rada započetog razvojem Standardi i priznaje činjenicu da su kompetencije i obuka seksualnih pedagoga (uključujući učitelje) ključni čimbenici koji utječu na kvalitetu i prihvaćanje seksualnog obrazovanja.

Trenutno se opseg i kvaliteta obuke seksualnih pedagoga uvelike razlikuju u cijeloj regiji. Od 25 ispitanih zemalja, samo je nekolicina integrirala obuku o seksualnom obrazovanju u nastavne planove i programe za nastavnike. U većini drugih zemalja osposobljavanje se odvija samo putem posebnih tečajeva stručnog usavršavanja, koji često pokrivaju samo ograničen broj nastavnika. Općenito, još uvijek postoji važna potreba za jačanjem i poboljšanjem osposobljavanja odgajatelja za seksualni odgoj.

Novi okvir Trening je bitan[Iii] daje odgovore na tri glavna pitanja: pokazuje zašto je obuka za seksualne edukatore bitna za pružanje visokokvalitetnog seksualnog obrazovanja; opisuje koje bi kompetencije (stavovi/vještine/znanje) seksualni pedagozi trebali imati ili razvijati, te daje primjere programa obuke za seksualne edukatore koji postoje u europskoj regiji SZO. Okvirni dokument koji je trenutno objavljen na engleskom i ruskom jeziku bit će preveden na druge jezike 2018. godine.

Sažetak o politiciVažnost seksualnog odgoja u školama

Pružanje seksualnog obrazovanja u školskim okruženjima ključno je za dosezanje velikog broja djece prije nego što postanu spolno aktivni, dok nudi odgovarajuću i sigurnu strukturu za učenje i za potporu zdravom razvoju učenika.

S ciljem olakšavanja pristupa kratkim, sažetim i na dokazima utemeljenim informacijama o važnosti i dobrobiti (školskog) seksualnog obrazovanja usmjerenog na kreatore politike, medije i zagovaračke organizacije, BZgA je započela razvoj niza sažeci o politici posvećeni ovoj temi. To je učinjeno u zajedničkoj suradnji sa WHO RO Europe i Regionalnim uredom za istočnu Europu i središnju Aziju Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA EECARO), uz uključivanje Europska stručna skupina za seksualno obrazovanje.

Sažetak o politiciPrva dva sažeci politike objavljene 2015. godine ilustriraju sadržaj i značaj seksualnog obrazovanja te ističu njegove utjecaje na (spolno i reproduktivno) zdravlje mladih ljudi, kao i na njihovu dobrobit. Još dva kratka izvješća o politici objavljena su krajem 2017[Iv]: prvi daje pregled najvažnijih koraka za uvođenje (ili reviziju) nacionalnih školskih programa seksualnog odgoja, s naglaskom na njihovoj provedbi. Drugi se odnosi na osnovna načela i nužne veze za učinkovito, visokokvalitetno školsko seksualno obrazovanje. Svi sažeci o politici dostupni su na engleskom i ruskom jeziku.

Nova usporedna analiza seksualnog obrazovanja u 25 zemalja Europe i središnje Azije

U 2016. i 2017. godini BZgA je provela procjenu seksualnog obrazovanja u Europi i središnjoj Aziji u suradnji s Europskom mrežom Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF EN). Analiza pokriva 25 odabranih zemalja europske regije WHO -a i daje pregled trenutnog stanja i najnovijih kretanja seksualnog odgoja u regiji.

Seksualno obrazovanje u Europi i središnjoj AzijiOvo novo istraživanje nadovezuje se na dva prethodna, ali odvojena izvješća BZgA -e i IPPF -a EN iz 2006. Nudi prošireni uzorak zemalja jer obuhvaća zemlje zapadne, sjeverne, srednje i istočne Europe, kao i središnje Azije, što ga čini prilično predstavnik Europske regije SZO. Nadalje se temelji na opsežnom upitniku na koji su odgovorili stručnjaci vladinih i nevladinih institucija.

Stanje provedbe seksualnog obrazovanja i dalje se uvelike razlikuje između pa čak i unutar zemalja europske regije SZO -a; međutim, provedena procjena također pokazuje izvanredan napredak postignut tijekom posljednjeg desetljeća u razvoju i integraciji nastavnih programa seksualnog obrazovanja u formalne školske ustanove u cijeloj regiji. U većini ispitanih zemalja (21 od 25) postoji jasan pravni okvir za seksualno obrazovanje u školama; u samo četiri zemlje istočnog i jugoistočnog dijela Europe školsko seksualno obrazovanje još uvijek praktički ne postoji.

Preliminarni rezultati studije predstavljeni su povodom međunarodne konferencije o seksualnom obrazovanju čiji je domaćin bila BZgA u Berlinu u svibnju 2017. godine[V]. Događaj je pružio prostor za intenzivnu razmjenu trendova i situacije seksualnog odgoja u ciljnim zemljama te za identificiranje i raspravljanje o izazovima i budućim strategijama vezanim za provedbu i poboljšanje seksualnog odgoja.

Konačni rezultati istraživanja detaljno su opisani u opsežnom izvješću. Izvješće daje regionalni usporedni pregled stanja seksualnog obrazovanja, kao i preporuke za njegov daljnji razvoj. Također predstavlja pojedinačne profile za svaku studiranu zemlju. Osim toga, niz od 26 činjenica pruža pregled regionalnog i nacionalnog razvoja. Ruska verzija dokumenata također će biti objavljena tijekom 2018. godine.

Objavljivanjem rezultata istraživanja, CC WHO nada se da će pokrenuti daljnju raspravu, kao i napredak u obuhvatu i kvaliteti seksualnog obrazovanja u europskoj regiji WHO -a, pružajući pritom korisne i potencijalno prenosive primjere zanimljivih praksi.

Što je sljedeće?

Važni koraci ostvareni su od strane SZO-ovog Centra za seksualno i reproduktivno zdravlje pri BZgA-i u postavljanju okvira i uvjeta za razvoj i proširenje visokokvalitetnog cjelovitog seksualnog obrazovanja u Europi i središnjoj Aziji.

Dnevni red SZO -a za naredno razdoblje uključuje fokus na položaj ranjivih skupina stanovništva - osobito mladih osoba s invaliditetom - u smislu pristupa seksualnom obrazovanju. Vizija formulirana 2016 Akcijski plan za seksualno i reproduktivno zdravlje RO WHO -a za Europu[VI] usredotočuje se na postizanje punog potencijala seksualnog i reproduktivnog zdravlja i dobrobiti za sve ljude. Ovo izričito uključuje osobe s invaliditetom; akcijski plan za njih definira ciljeve uspostave mehanizama i promicanja alata za pružanje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja prilagođenog njihovoj situaciji.

U skladu s tim ciljevima, CC WHO će dalje istraživati ​​situaciju i potrebe mladih osoba s invaliditetom u europskoj regiji WHO -a, kao i obećavajuće pristupe za te skupine. Također će promicati prijenos tog znanja.


Reference

[I] Na temelju zakonskog ovlaštenja, BZgA je odgovorna za razvoj koncepata, razradu i širenje nacionalno jedinstvenih mjera i materijala za planiranje obitelji i seksualno obrazovanje u cijeloj zemlji od 1992. godine.

[Ii] Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu i Federalni centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA). Standardi za seksualno obrazovanje u Europi: Okvir za kreatore politike, obrazovne i zdravstvene vlasti i stručnjake. Köln, BZgA, 2010. (enciklopedijska natuknica).

[Iii] Regionalni ured WHO -a za Europu i Federalni centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA). Pitanja obuke: Okvir za temeljne kompetencije edukatora seksualnosti. BZgA, Köln, 2017.

[Iv] Sažeci o politici 1 do 4: Sažetak o politici br. 1 “'Seksualno obrazovanje: što je to?' i Sažetak politike br. 2 'Seksualno obrazovanje: kakav je njegov utjecaj?' (u suradnji s RO WHO -a za Europu i UNFPA EECARO). Sažetak o politici br. 3 „Uvođenje seksualnog obrazovanja: ključni koraci za zagovornike u Europi i središnjoj Aziji“ i Sažetak o politici br. 4 „Zašto bi se seksualno obrazovanje trebalo pružati u školskim ustanovama?“ (u suradnji s UNFPA EECARO).

[V] Dokumentacija konferencije dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.bzga-whocc.de/en/international-conference-17/documentation/

[VI] Regionalni ured WHO -a za Europu. Akcijski plan za spolno i reproduktivno zdravlje: prema postizanju Agende održivog razvoja u Europi do 2030. - ne ostavljajući nikoga iza sebe. WHO, 2016. Dostupno na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/322275/Action-plan-sexual-reproductive-health.pdf?ua=1

[VII] Vidi uputu o standardima BZgA-WHO u napomeni ii.

Nathalie Bélorgey
Savezni centar za zdravstveno obrazovanje (Njemačka)

Nathalie Bélorgey je referent za znanstvene projekte u jedinici za međunarodne odnose Federalnog centra za zdravstveni odgoj (BZgA), odgovorna za međunarodnu suradnju u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Trenutno koordinira aktivnosti Suradničkog centra WHO -a za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Savezni centar za zdravstveni odgoj je specijalističko tijelo u portfelju Federalnog ministarstva zdravstva osnovano 1967. godine, odgovorno za prevenciju i promicanje zdravlja na nacionalnoj razini. Nalazi se u Kölnu u Njemačkoj.

Informacije o aktivnostima i publikacijama BZgA -e kao Centra za suradnju SZO -a za seksualno i reproduktivno zdravlje dostupne su na sljedećoj web stranici: https://www.bzga-whocc.de/en/home/

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *


Razdoblje reCAPTCHA verifikacije je isteklo. Molimo ponovno učitajte stranicu.

Pretplatite se na našu mailing listu

 

Uspješno ste se pretplatili na bilten

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim te pokušaj ponovno.

Bit ćete pretplaćeni na mjesečni bilten EuroHealthNet-a 'Health Highlights' koji pokriva zdravstvenu ravnopravnost, dobrobit i njihove odrednice. Da biste saznali više o tome kako rukujemo vašim podacima, posjetite odjeljak "privatnost i kolačići" na ovom web mjestu.

Sadržaj ove web stranice strojno je preveden s engleskog.

Iako su uloženi razumni napori kako bi se osigurali točni prijevodi, možda ima pogrešaka.

Žao nam je zbog neugodnosti.

Preskoči na sadržaj