Zeleni prostor nije ambiciozan, on je neophodan: kako Barcelona osigurava pristup zelenom prostoru i aktivnom prijevozu

  Mark J Nieuwenhuijsen

COVID-19 iz temelja je promijenio naš odnos prema prirodi. Uz sve veću brigu o klimi koja raste diljem Europe, kako možemo bolje pristupiti našem urbanom planiranju u korist našeg zdravlja,…

Društveni domovi - temelji za bolju izgradnju

  Katrina Reid

Kako svi više vremena provodimo kod kuće, veze između naših domova i zdravlja nikada nisu bile jasnije. Kako možemo nadograditi te veze za poboljšanje zdravstvenih rezultata? …

Usklađivanje zajednica koje promiču zdravlje i ciljeva održivog razvoja: islandsko iskustvo

  Gígja Gunnarsdóttir i Ingrid Stegeman

Mnogi čimbenici koji utječu na naše zdravlje leže izvan domašaja zdravstvenog sektora. Stoga zdravstveni sustavi imaju važnu ulogu u utjecaju na druge sektore radi zaštite i…

Podrška starijim osobama u udaljenim područjima u vrijeme nakon pandemije COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, dr. Luka Kronegger i dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Tijekom pandemije pristup zdravstvenoj zaštiti bio je ograničen, a mi smo bili prisiljeni postati izoliraniji. Kako pod ovim uvjetima možemo pomoći starijim ljudima da žive neovisno ...

Sistemski pristup poboljšanju ishoda u prvih 1000 dana

  Angela Jones

U velškoj zajednici koju je prije vodila teška industrija, građani Cwm Tafa i dalje doživljavaju visoku razinu deprivacije i loše zdravstvene rezultate. Ovo je priča koja se ponavlja…