Fakultet društvenih znanosti i tehnološkog menadžmenta (SVT) - Norveško sveučilište znanosti i tehnologije (NTNU) - partner EuroHealthNet -a

  Bard Li

Fakultet društvenih znanosti i tehnološkog menadžmenta (SVT) na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije (NTNU) ima profil istraživanja koji pokriva širok raspon predmeta koji…

Studijski posjeti EuroHealthNeta: Učenje o ulaganjima u socijalnu jednakost za ljude na poslu i zdravo starenje

  Linden Farrer

Jedna od uloga EuroHealthNeta je olakšavanje razmjene učenja, razmjena znanja radi poboljšanja na terenu i pružanje dodatne vrijednosti iz programa EU. Dva studijska posjeta su…

Govoreći jezik kreatora politike u diseminaciji istraživačkih projekata

  Ann Marie Borg

Jedan od projekata koje EuroHealthNet koordinira su VOZAČI-istraživački projekt financiran u okviru 7. okvirnog programa EU-a, koji okuplja vodeće istraživačke institute i institute za javno zdravstvo, organizacije civilnog društva…

'' Neopisiva složenost '': Djelovanje za uključivo, integrirano zdravlje i skrb u cijeloj Europi

  Clive Needle

Često izvješćujemo o događajima u kojima sudjelujemo u našem mrežnom biltenu Zdravstveni događaji. Kao što naslov govori, to daje kratke obavijesti o najvažnijim relevantnim događajima u Bruxellesu ...