Ulaganje u zdravlje i dobrobit - novi Centar za suradnju WHO -a u Walesu

  Profesor Mark A Bellis i Mariana Dyakova

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) imenovala je Direkciju za javno zdravstvo Walesa za politiku, istraživanje i međunarodni razvoj (PRID) kao Centar za suradnju SZO (CC) na temu „Ulaganja u zdravlje i dobrobit“. Preko…

Smanjenje školskih neuspjeha - put do zdravlja i održivog regionalnog razvoja

  Elisabeth Bengtsson

Nakon što je postavila jasnu vezu između obrazovanja, zdravlja, dobrobiti i održivosti, regija Västra Götaland - odgovorna za regionalne zdravstvene mjere, ali ne i za lokalni školski sustav - predvodi napore ...

Nemojte se zadržavati na tome ... poduzmite mjere! Individualni, cjelovit pristup pružanju podrške osobama s dijabetesom tipa 2

  Alice Chapman-Hatchett

Više od 1,000 osoba s dijabetesom tipa 2 korist će imati od inovativnog novog projekta financiranog od strane EU-a koji uključuje zdravstvene organizacije iz cijelog područja mora INTERREG 2. Zove se DWELL (dijabetes ...