Cúrsaí Oibre

Oibrithe ag suiteáil pannels gréine

Thug paindéim COVID-19 orainn smaoineamh ar fhostaíocht agus ar dhálaí oibre agus ar an gcaoi a mbaineann siad sin lenár sláinte agus lenár bhfolláine. Cheana féin sular bhuail an víreas corónach muid, ní raibh ár n-iarmhéid oibre is saoil an-sláintiúil. Luathaíodh luas na hoibre, agus éilimh níos airde, spriocdhátaí níos doichte, inseachadtaí iomadúla, agus imeachtaí le freastal agus le heagrú. Bhí tionchar aige seo ní amháin ar ár sláinte choirp agus mheabhrach, ach ar shláinte ár bplainéad freisin. Ó COVID-19, tá athrú beag tagtha ar an luas seo. Bhí an obair bhaile mar ghnáthnós do go leor. Thug sé sin deis dúinn dualgais oibre agus baile a chur le chéile - as a lean sraith éagsúil dúshlán a bhaineann le hinscne. Mar sin féin thairg sé cur chuige solúbtha ach táirgiúil i leith na hoibre. Tá ceart nua anois ag obair ón mbaile is féidir le fostóirí agus fostaithe a úsáid agus iad ag cuardach cur chuige níos inbhuanaithe, níos folláine agus níos taitneamhaí i leith an tsaoil oibre.

Coinníollacha oibre agus tógáil scileanna

Níor éirigh le go leor oibrithe fanacht sa bhaile, áfach, ó measadh go raibh gá lena ngairmeacha chun feidhmiú na sochaí - 'oibrithe riachtanacha' mar a thugtar orthu. Cinntíonn na hoibrithe seo an reáchtáil is fearr is féidir dár mbonneagair agus seirbhísí amhail iompar, bia, glanadh uirbeach, oideachas, seirbhísí sláinte agus sóisialta. Nocht COVID-19 an luach atá againn ar na hoibrithe seo go teoiriciúil, ach ní go praiticiúil; Tá droch-dhálaí oibre os comhair go leor oibrithe riachtanacha, agus ní dhéantar iad a athainmniú go leor, agus tá cuid acu fiú ag maireachtáil faoi thairseacha na bochtaineachta. Is deitéarmanant tábhachtach ar ioncam é ioncam agus caithfear féachaint arís ar thuarastail, chomh maith le cáilíocht an phoist. Beidh sé seo níos criticiúla fós sa todhchaí, ag smaoineamh ar athrú déimeagrafach agus ganntanas oibrithe a bhfuil súil leis. Caithfidh dul i ngleic le héagothroime ioncaim agus cosaint íosphá a bheith ard ar chláir oibre pholaitiúla. Caithfimid infheistíocht a dhéanamh chun dálaí a fheabhsú sna poist sin a sholáthraíonn bunús do shochaithe a fheidhmíonn go maith.

Mar fhocal scoir, cé go bhfuil an geilleagar ag atógáil de réir a chéile, feicimid nach bhfuil gach duine ag baint leasa chomhionann as. Tá luach íseal á bhaint as inniúlachtaí fadtéarmacha dífhostaithe, imirceach agus oibrithe níos sine. Leanann siad de bheith gan post nó ag obair i ndálaí bochta, a mbíonn tionchar diúltach acu ar a sláinte agus a bhfolláine. Ag an am céanna, leanann cruth mhargadh an tsaothair ag athrú de bharr na teicneolaíochta agus an digitithe chomh maith leis an aistriú glas. Tá infheistíochtaí sa litearthacht dhigiteach, sa ghairmoiliúint agus san oideachas cothromasach ríthábhachtach chun a chinntiú go bhfanfaidh gach duine ar bord. Tá míbhuntáiste sóisialta oideachais agus maolaithe tábhachtach chun galair a chosc agus a chur chun cinn. Mar sin tá EuroHealthNet ag déanamh dlúthfhaireacháin ar bheartais agus ar chláir an AE i bpleananna 'uasghrádaithe' agus 'athoiliúna' agus Aisghabhála agus Athléimneachta gaolmhara a Bhallstáit. Tugann muid cleachtais ghealltacha le chéile freisin maidir leis na naisc idir sláinte agus fostaíocht, mar atá inár mBeartas Precis le déanaí 'An nasc a dhéanamh: Dálaí oibre, sláinte agus cothromas'.

San eagrán seo

Díríonn an t-eagrán seo den iris EuroHealthNet ar an bhfianaise ar naisc idir fostaíocht agus sláinte agus galar ainsealach, agus clúdaíonn sé roinnt tionscadal nuálach atá ar bun. Is iontach an rud é a fheiceáil conas a chuireann comhlachtaí sláinte poiblí agus comhpháirtithe EuroHealthNet tús le tionscadail sa réimse seo, de réir mar a bhaineann an obair le sláinte. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as a gcuid alt a léamh.

Margaí saothair, sláinte, agus an paindéim

Tá Sláinte Poiblí na hAlban ag cur béime ar na naisc idir margaí saothair agus sláinte ó thús na paindéime. B’fhéidir go n-aithneoimid an gá atá le cosaint shóisialta fheabhsaithe chun sláinte a chosaint anois - ach an bhféadfaimis na hathruithe inniu a mheas mar dheis do shláinte níos fearr sa todhchaí? Foghlaimimid faoina seasamh.

Ón Ionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda foghlaimímid faoi ttá an fhianaise is déanaí aige ar shláinte agus ar fhostaíocht. Molann sé gur cheart do phleananna téarnaimh iar-COVID díriú ar chonarthaí neamhchaighdeánacha, ar dhálaí dochracha agus ar bheartais cosanta sóisialta a chur chun cinn chun éagothroime sláinte a laghdú agus dul i ngleic le NCDnna

Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá EuroFound i mbun taighde an chaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Fuair ​​siad amach go bhfuil méadú tagtha ar dheighilt inscne agus glúine. Tugann an t-alt seo forbhreathnú ar na torthaí - agus an méid is féidir a fhoghlaim uathu agus muid ag tosú ag atógáil.

Rioscaí ag an obair

Le linn na paindéime, níor stad an obair d’oibrithe talmhaíochta imirceacha i ndeisceart na hIodáile. Go minic ina gcónaí i gcásanna neamhbhuana, is beag rochtain atá acu ar an gcóras sláinte. Conas is féidir linn córais sláinte a dhearadh d’oibrithe imirceacha? Cuireann tionscadal spreagúil amháin roinnt smaointe i láthair.

Glantóirí uirbeacha grúpa eile oibrithe riachtanacha a mbíonn rioscaí arda ina gcuid oibre. Cosnaíonn siad ár sláinte trí ár sráideanna agus ár mbailte a choinneáil glan agus sábháilte. Ach conas a dhéantar iad féin a chosaint? Tá tionscadal MUC ag obair chun cabhrú le hoibrithe úinéireacht a ghlacadh ar bhearta sláinte agus sábháilteachta, agus measúnú a dhéanamh ar na hathruithe atá ag teastáil san oiliúint agus san oideachas.

Ar an drochuair, tá idirdhealú fós ina shaincheist nach mór do go leor daoine déileáil léi ina saol oibre. Tá grúpa sa Fhrainc agus i Sasana ag féachaint ar mhurtall, ar fhostaíocht agus ar idirdhealú san ionad oibre. Tá sé ag cabhrú le daoine a chónaíonn le ró-mheáchan athruithe dearfacha a dhéanamh ina saol, agus bealaí chun fostaíochta a oscailt. Ceann de na bealaí atá á dhéanamh acu is ea trí oibriú le hearcóirí chun aghaidh a thabhairt ar idirdhealú san ionad oibre.

Cur Chun Cinn Sláinte san Ionad Oibre

Obair le déanaí de thionscnamh Comhoibriú na hEorpa an 'Comhghníomhaíocht' CHRODIS Móide d’fhéach sé ar conas beartais agus cleachtais a chur i bhfeidhm san ionad oibre chun dul i ngleic le galair ainsealacha. Foghlaimimid faoi a foireann uirlisí saor in aisce d’ionaid oibre do shláinte, folláine agus rannpháirtíocht na bhfostaithe. Cuireann sé ar chumas áiteanna oibre de gach méid bearta a dhéanamh a chothaíonn folláine agus sláinte na bhfostaithe.

Nuair a bheidh dea-chleachtas aimsithe agat maidir le sláinte a chur chun cinn san ionad oibre, conas a aistríonn tú é chuig suíomhanna nua? Cloisimid faoi an taithí ar mhúnla a aistriú ón Iodáil go dtí an Spáinn - agus tionchar na paindéime ar chur i bhfeidhm.

Tuilleadh léitheoireachta:

Watch: Scileanna Sláinte: Uasghrádú agus athoiliúint le haghaidh téarnamh inbhuanaithe.

Léigh: An nasc a dhéanamh: dálaí oibre agus cothromas sláinte

Éist: Podchraoladh- Éifeacht gheilleagar na gig ar shláinte daoine óga.

Comhar: Comhghuaillíocht Eorpach Meabhairshláinte - Fostaíocht agus obair

Caroline Costongs
Stiúrthóir at | + poist

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *