Úsáid Sláinte chun cumhacht a thabhairt d’othair smacht a fháil ar a diaibéiteas

Rinneadh staidéar píolótach chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le Sláinte Sláinte daoine a chumasú cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais chun a ngalar a bhainistiú. Insíonn saineolaithe ó Lárionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire dúinn faoi na torthaí, agus cad is féidir leis a chiallaíonn d’fhorbairt idirghabhálacha Sláinte Sláinte sa todhchaí.

 

Scríofa ag an Ollamh Plamen Dimitrov, MD, PhD & Mirela Strandzheva, MSc

 

Conas is féidir linn cosc, braiteadh luath agus cáilíocht an chúraim do dhaoine le galair ainsealacha a fheabhsú? Idir 2014 agus 2017, tháinig saineolaithe ó gach cearn den Eoraip le chéile chun tacar critéar cáilíochta a aithint agus moltaí a fhoirmiú faoin gComhghníomhaíocht CHRODIS. Ó 2017, tionscadail phíolótacha[1] rinneadh iad bunaithe ar na hathchóirithe sin a chuimsíonn cosc ​​príomhúil, cúram ardchaighdeáin, cúram comhtháite ilmhéadrachta, agus fostaíocht agus galair ainsealacha. Tá an obair seo á déanamh faoin ngníomh comharba CHRODIS PLUS (2017-2020).

Idirghabháil Bhulgáiris: cumhacht a thabhairt d’othair diaibéiteas smacht a fháil ar a ngalar

Tar éis céimeanna réamhshainithe chun idirghabhálacha a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas, tá idirghabháil phíolótach curtha ar bun ag Ionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire (NCPHA) agus tá meastóireacht á dhéanamh aige anois ar infheidhmeacht mholtaí agus chritéir JA CHRODIS[2].

Is cloch choirnéil í féinbhainistiú diaibéiteas chun deacrachtaí fadtéarmacha a chosc. Bhí sé mar aidhm ag píolótach NCPHA cúnamh agus cumhacht a thabhairt do dhaoine a ndéantar diagnóis orthu le diaibéiteas. Bhí an idirghabháil ag brath ar theicneolaíocht r-Shláinte chun cabhrú le rannpháirtithe cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais i bhfianaise shaol na teicneolaíochta atá ag athrú i gcónaí agus athdhearadh na gcóras cúram sláinte.

D'earcaigh an NCPHA dhá ghrúpa rannpháirtithe don idirghabháil le dlúthchomhar le Cumann Diaibéiteas na Bulgáire. Bhí na rannpháirtithe os cionn 18 mbliana d’aois, rinneadh diagnóis orthu le diaibéiteas, bhí rochtain acu ar fhón cliste agus bhí cur amach acu ar rudaí bunúsacha teicneolaíochta na bhfón cliste. Chuathas i dteagmháil ar dtús le rannpháirtithe trí r-phost agus / nó glao teileafóin. Fuair ​​siad pacáiste treoracha mionsonraithe ina raibh faisnéis faoi nádúr an staidéir, bileog faisnéise, agus físeán mionsonraithe le treoracha scríofa ar conas an feidhmchlár soghluaiste a íoslódáil agus a úsáid. Chun saincheisteanna a bhaineann le teicneolaíocht leis an aip a chosc, tugadh an deis do rannpháirtithe cúnamh breise a fháil trí r-phost nó teileafón.

Fuair ​​an chéad ghrúpa rannpháirtithe (N = 11) an leagan feabhsaithe ar an aip soghluaiste le haiseolas pearsantaithe ó chleachtóir cúram sláinte agus modúl leabaithe oideachais sláinte, agus fuair an dara ceann (N = 8) leagan bunúsach den aip. Chuaigh an cleachtóir bainteach trí oiliúint duine le duine leis an ngrúpa forfheidhmithe oibre áitiúil. Chuir dhá fhoireann de chuid Ollscoil Ulm agus Ollscoil Otto von Guericke Magdeburg tacaíocht fabhtcheartaithe ar fáil agus thug siad léargas staitistiúil ar fheidhmíocht na rannpháirtithe. Bhí sé mar aidhm ag an bpíolótach scrúdú a dhéanamh ar a mhéid a chuidigh an dá leagan den aip Sláinte le hothair níos mó smachta a fháil ar a ngalar agus rinne sé imscrúdú freisin ar a mhéid a bhí an cleachtóir sásta le feidhmíocht na n-othar.

Tionchar na hidirghabhála a mheas

Rinneadh tionchar na hidirghabhála a mheas trí anailís ar fheidhmíocht na rannpháirtithe leis an bhfeidhmchlár Sláinte trí cheistneoirí struchtúrtha deireadh staidéir, a rinneadh trí sheisiún agallaimh teileafóin nó ceistneoir, a fuarthas tríd an ríomhphost. Bhí na torthaí staidrimh bunaithe ar thart ar 22 lá idirghníomhaíochta don aip bhunúsach agus 60 lá idirghníomhaíochta don leagan feabhsaithe.

Thug na torthaí le fios go raibh baint níos airde agus rátaí fágála níos ísle ag na rannpháirtithe a d’oibrigh leis an aip leathnaithe. Tháinig méadú suntasach ar chleachtaí coirp ar othair a d’úsáid an aip bhunúsach, chomh maith le rialú níos fearr ar an ngalar leathbhealach le linn na hidirghabhála, cé go bhféadfadh an toradh seo a bheith mínithe ag an líon íseal rannpháirtithe tráth na hanailíse. Tá tuilleadh anailíse le déanamh fós, toisc gur tharla an idirghabháil a d’úsáid an aip bhunúsach roinnt seachtainí tar éis na hidirghabhála a d’úsáid an aip leathnaithe agus nár críochnaíodh an idirghabháil go fóill le linn na réamh-anailíse staidrimh.

Léirigh tuairiscí ó na hagallaimh dheireadh staidéir gur bhain rannpháirtithe leas as na hidirghabhálacha a bhí i bhfeidhm, cibé acu an aip bhunúsach nó an aip leathnaithe a úsáid. Dúirt 12 as gach ceann de na 19 rannpháirtí gur chomhlíon an uirlis Sláinte Sláinte a gcuid riachtanas diaibéitis, agus thug 11 acu le fios go raibh feabhas tagtha ar a rialú ar an ngalar. Ba mhór ag rannpháirtithe na hidirghabhála feabhsaithe go raibh baint ag cleachtóir le haiseolas a sholáthar agus leag siad béim ar an ngá le haiseolas a fhoirmiú ar bhealach níos pearsantaithe. Dhaingnigh an cleachtóir an pheirspictíocht seo, a leag béim ar a thábhachtaí atá cumarsáid dhá bhealach idir othair agus soláthraithe cúram sláinte. Ba mhór ag an gcleachtóir na tuairiscí staitistiúla seachtainiúla ar shonraí na n-othar (a baineadh as an aip) agus bhí sé sásta le feidhmíocht na rannpháirtithe. Ina theannta sin, thug an cleachtóir chun suntais gur cheart dlúthchaidrimh idir an t-othar agus an cleachtóir a mheas mar réamhriachtanas chun spreagadh chun aip soghluaiste a úsáid agus chun tairbhe a bhaint as, agus go bhfuil an fíorluach sa chóras ina chónaí in idirghníomhaíochtaí daonna.

Tá cúram othar ar tí teacht chun cinn go suntasach, agus molann idirghabháil phíolótach an NCPHA tacaíocht theiripeach mhalartach do dhaoine le diaibéiteas. Tugann sé deis do dhaoine leas a bhaint as feidhmchlár atá éasca le húsáid, atá i gceist chun monatóireacht ar riocht laethúil duine a éascú agus a spreagadh, ní hamháin trí ghnéithe monatóireachta laethúla, ach freisin trí aiseolas ó shaineolaithe agus trí ghnéithe oideachais. Braitheann torthaí cúram sláinte ar ardchaighdeán ar chloí othair le réimeanna molta. Má threoraítear othair i dtreo féinbhainistíochta níos fearr, braitheann siad níos mó spreagtha chun smacht a fháil ar a ngalar agus teastaíonn níos lú aire leighis uathu, rud a laghdóidh an tionchar airgeadais ar ár gcórais cúram sláinte. D’fhéadfadh cur chun feidhme an phíolóta sa todhchaí cuidiú le dul i ngleic le deacrachtaí a bhaineann le ganntanas speisialtóirí i réigiúin iargúlta agus faoi mhíbhuntáiste trí fhéin-rialú agus féin-smacht a chur chun cinn i measc daoine a bhfuil galair ainsealacha orthu trí ghléas soghluaiste.

 

nótaí

[1] Maoinítear an gníomh píolótach seo trí mheicníocht maoinithe JA CHRODIS +, faoin tríú Clár Sláinte AE 2014-2020

[2] Zaletel, J. & Maggini, M. (2020). Cáilíocht an Chúraim do Dhaoine le Galair Ainsealacha a Chothú, ó Theoiric go Cleachtas: Dea-Chleachtais a Fhorbairt i gCosc agus Cúram Galar i JA CHRODIS PLUS Ag baint úsáide as Moltaí agus Critéir Cháilíochta JA CHRODIS. Iris Idirnáisiúnta um Thaighde Comhshaoil ​​agus Sláinte Poiblí. 17 (3), 951. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32033038

Grianghraf ceanntásca le caoinchead an Chónaidhm Domhanda um Murtall / Banc Íomhá

Plamen Dimitrov
Leas-Stiúrthóir at Ionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire (NCPHA) | + poist

Is é an tOllamh Plamen Dimitrov Leas-Stiúrthóir Ionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire (NCPHA), agus Ceann na Roinne um Chothú Sláinte agus Cosc ar Ghalair ag an Ionad.

Mirela Strandzheva
Príomh-Shaineolaí, Síceolaí Sláinte at Ionad Lárionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí (NCPHA) | + poist

Is príomh-shaineolaí agus síceolaí sláinte í Mirela Strandzheva sa Roinn um Chothú Sláinte agus Cosc ar Ghalair ag Lárionad Lárionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí (NCPHA)

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar