Trí bhealach chun tosaigh i ndomhan iar-COVID-19

Le Caroline Costongs, Stiúrthóir EuroHealthNet.

Tá trí bhealach thábhachtacha chun tosaigh maidir le dul i ngleic leis an bpaindéim agus a thionchair ar shláinte agus folláine sna blianta amach romhainn. Ar an gcéad dul síos, tá sé bunúsach oibriú le hearnálacha eile chun déileáil leis an iliomad beart maolaithe ar na bealaí is fearr is féidir. Ar an dara dul síos, tá infheistíocht sa taobh sóisialta d’ullmhacht géarchéime chomh tábhachtach le hullmhacht bithleighis. Ar an tríú dul síos, ní mór an cur chun cinn sláinte a neartú ar deireadh, mar tá gá níos mó ná riamh le go leor dá chomhpháirteanna, go háirithe gníomh pobail, forbairt scileanna pearsanta, timpeallachtaí tacaíochta agus seirbhísí sláinte a athdhíriú. Is féidir beart a dhéanamh, mar atá léirithe ag an iliomad alt san eagrán seo den Iris EuroHealthNet ar líne.

Oibrigh níos fearr le chéile

Bhí neamhionannais sláinte agus eile ag ardú fiú roimh COVID-19. Is féidir linn fianaise air seo a fháil ó athbhreithniú Marmot i Sasana, agus corraíl shóisialta atá ag fás ar nós gluaiseachtaí na veisteanna buí sa Fhrainc. Fágadh daoine ina ndiaidh agus beidh an scéal níos measa ag an bpaindéim seo. Teastaíonn cur chuige tiomnaithe uainn chun aghaidh a thabhairt ar shláinte agus folláine gach duine san Eoraip. Áirítear leis seo oibriú níos dlúithe leis an earnáil shóisialta ar bhochtaineacht, dífhostaíocht, aghaidh a thabhairt ar éagothroime san oideachas, sa timpeallacht srl. Níl sé indéanta a thuilleadh a bheith ag obair sa silo sláinte. Ní féidir linn neamhaird a dhéanamh a thuilleadh ar ghníomh maidir leis na ‘SEEDanna’ (deitéarmanaint shóisialta, eacnamaíocha, chomhshaoil) sláinte.

Infheistiú sa taobh sóisialta d’ullmhacht géarchéime

Tá scála na n-infheistíochtaí atá riachtanach ollmhór. Chonaiceamar slógadh mór le haghaidh cistí i dtreo ullmhacht géarchéime. Rinneadh é seo den chuid is mó chun cabhrú le gairmithe sláinte agus ospidéil a threalmhú, agus cumas míochaine a mhéadú trí chur chuige bithleighis. Mar sin féin caithfimid ullmhacht a mhaoiniú trí chur chuige síceashóisialta. Taispeánann cuid de na hailt san iris seo conas is féidir infheistíocht i athléimneacht, i sláinte mheabhrach, tacaíocht shóisialta a dhéanamh. Táim bródúil a rá freisin gur sheol EuroHealthNet r-threoir le déanaí maidir leis na cuir chuige réamhtheachtacha seo i leith na sláinte a mhaoiniú. Rinneamar é seo i gcomhthéacs Chomhghuaillíocht Comhpháirtithe WHO agus Clár AE um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta (EaSI). Is réimse tearcfhorbartha é agus tá i bhfad níos mó oibre ag teastáil chun cosc ​​agus cur chun cinn maoinithe a chur chun cinn chomh maith le hinfheistíocht shóisialta.

Cur chun cinn na sláinte a neartú

Luathaigh an paindéim COVID-19 obair i réimse réasúnta nua, eadhon ar eolaíochtaí iompraíochta agus léargas. Is cur chuige tábhachtach é, lena n-áirítear staidéir chun a fháil amach an gcomhlíonann daoine na rialacha iompraíochta chun an víreas a chosc ó scaipeadh. Tá athrú iompraíochta i gcroílár chur chun cinn na sláinte le fada an lá. D’fhoghlaim muid gur só é iompar do go leor daoine, iompar ar bhealaí sláintiúla nó rogha sláintiúil a dhéanamh. Níl aon rogha ag go leor grúpaí. Ní mór dúinn deiseanna a chruthú agus cumas daoine a fheabhsú chun sláinte a fheabhsú, agus aghaidh a thabhairt ar chinntithigh tráchtála na sláinte ag an am céanna. Seo an t-am ar cheart dúinn cur chun cinn na sláinte a mhéadú mar chur chuige práinneach ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar COVID-19 agus géarchéim eile go luath. Ba cheart go mbraithfeadh na tionscnóirí sláinte atá faoinár léitheoirí go bhfuil sé de chumhacht acu suí ag na táblaí cinnteoireachta éagsúla ag leibhéil Eorpacha, náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ag soláthar léargas iompraíochta taobh le léargas cultúrtha, socheacnamaíoch agus comhshaoil.

Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as na hailt san eagrán seo den iris. Spreagann siad muid chun oibriú le hearnálacha eile, chun aghaidh a thabhairt ar na tosca réamhtheachtacha a bhaineann le hullmhacht géarchéime agus cuir chuige cur chun cinn sláinte a neartú chun dul i ngleic le ceann de na dúshláin sláinte is forleithne atá againn sa chéid.

San eagrán seo

Scrúdaíonn an 15ú heagrán seo an chaoi ar fhreagair baill ó Chomhpháirtíocht EuroHealthNet do ghéarchéim COVID-19. Cloisimid ón Iodáil, an chéad tír Eorpach a bhuail an víreas, faoi iarracht a dhéanamh scaipeadh an ghalair agus tionchar éagothroime sláinte agus sláinte a thuiscint agus iad faoi bhrú ollmhór. Comhghleacaithe Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile (ISS) a ról a mhíniú maidir le comhairle a thabhairt don rialtas ar bhearta iomchuí agus faisnéis a scaipeadh agus aird a tharraingt ar na naisc le tosca sóisialta agus eacnamaíocha.

Freisin foghlaimímid faoi phraiticiúlachtaí agus faoi thorthaí suirbhéanna ar fud na tíre agus é mar aidhm acu lucht déanta beartas agus an rialtas a chur ar an eolas agus tacú leo le linn na paindéime. Sláinte Phoiblí na FrainceScrúdaíonn suirbhé sláinte mheabhrach an daonra, a chuaigh in olcas go mór sna chéad seachtainí den ghlasáil. RivmDéanann Aonad Iompraíochta Corona iniúchadh sonrach ar iompar an duine le linn na paindéime - cé chomh maith agus a chomhlíonann daoine na bearta éagsúla, agus cibé an bhfreagraíonn grúpaí daonra éagsúla do bhearta ar bhealaí éagsúla.

De réir mar a leag an ghéarchéim éagothroime sláinte lom fréamhaithe, rinne an Fondúireacht Sláinte Breathnaíonn sé ar cheachtanna a foghlaimíodh ó athbhreithnithe Marmot agus conas is féidir leo cabhrú le leathnú na neamhionannas sin a chosc tar éis COVID-19. Níos mó ná riamh, ní mór dúinn straitéisí fadtéarmacha tras-rialtais a thógáil chun dul i ngleic le héagothroime sláinte a thugann cumhacht do phobail sláinte agus folláine a fheabhsú do chách.

D'athraigh an paindéim an bealach a smaoinímid agus a dhéanaimid ar Shláinte agus ar theile-shláinte. San eagrán seo, féachaimid ar chuid de na bealaí ar athraigh seachadadh seirbhíse in amanna fadú fisiceach, agus ar chleachtais atá ann cheana ar féidir linn cur leo.

Le linn uaireanta luí seoil, déanann an Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí na Slóivéine (NIJZ) d’úsáid sé a lárionaid cúraim phríomhúil chun tacaíocht sláinte meabhrach a thairiscint ar an bhfón. Idir an dá linn, Bardas Riga d’fhreagair siad do riachtanais athraitheacha sláinte meabhrach agus sícea-mhothúchánach, go háirithe teaghlaigh, leanaí agus múinteoirí, trí chomhoibriú a mhéadú idir institiúidí éagsúla agus soláthraithe cúraim. Comhghleacaithe ón Ionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire (NCPHA) ceachtanna a roinnt óna staidéar píolótach, a dearadh sular tháinig an paindéim, a raibh sé mar aidhm aige cumhacht a thabhairt d’othair diaibéiteas a fhorbairt trí aip a úsáid.

Pléadh aois agus aonrú go mór i gcomhthéacs COVID-19 ach tá siad i bhfad ó ábhair nua. NIJZ insíonn sé dúinn faoi thionscadal idirnáisiúnta chun a chumasú do dhaonraí atá ag dul in aois i gceantair iargúlta maireachtáil go neamhspleách chomh fada agus is féidir. Conas is féidir linn iarrachtaí ó earnálacha éagsúla agus leibhéil rialtais a chomhordú chun tionscnaimh shaincheaptha a chruthú chun freagairt do riachtanais chríochacha?

Tá athruithe inár saol oibre beagnach i ngach duine againn i mbliana. Go deimhin, b’fhéidir gur athraigh COVID-19 saol na hoibre go buan. Toisc gurb é obair ón mbaile an norm i go leor tíortha, cuireann FGÖ treoir phraiticiúil ar fáil maidir le conas a dhéanamh teile-obair a chur chun cinn níos sláinte. Clúdaímid freisin cur chun cinn sláinte san ionad oibre atá íogair ó thaobh inscne de. Roinneann FGÖ torthaí anailíse fairsing ar litríocht agus ar dhea-chleachtais ar an ábhar, mar thoradh air sin bhí tacar critéar agus seicliosta chun gach tionscnamh um chur chun cinn sláinte san ionad oibre a chruthú.

Caroline Costongs
Stiúrthóir at EuroHealthNet | + poist

Is í Caroline Costongs Stiúrthóir EuroHealthNet.

2 Freagra ar “Trí bhealach chun cinn i ndomhan iar-COVID-19”

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar