An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Cé go raibh an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile faoi bhrú chun scaipeadh an ghalair, na tionchair ar shláinte agus ar éagothroime, agus na naisc le tosca sóisialta agus eacnamaíocha a thuiscint. Anseo roinneann siad cuid dá dtaithí agus dá ngníomhartha.

Scríofa ag Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli agus Raffaella Bucciardini, i gcomhar lena gcomhghleacaithe. Is taighdeoirí ag an Iodáilis na húdair Institiúid Náisiúnta Sláinte agus baill dá Aonad Cothromais Sláinte .


Níor chuir an ráig SARS-CoV-2 isteach ar gach duine go cothrom. Faoi láthair, níl sonraí eipidéimeolaíocha ar an ngaol idir líon na ndaoine Iodáilis atá ionfhabhtaithe le SARS-CoV-2 agus a seasamh socheacnamaíoch ar fáil go fóill. Mar sin féin, is féidir tuairimíocht a dhéanamh ar dhá phríomhghné: 1) d’fhéadfadh go mbeadh na daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch níos nochtaithe d’ionfhabhtú agus 2) beidh iarmhairtí socheacnamaíocha níos mó acu ag deireadh na ráige.

Scaipeadh an ráig

Ba í an Iodáil an chéad tír san Eoraip a bhuail ráig COVID-19 agus gabhadh í. Ag tús na ráige coronavirus, níor fhreagair aon tír de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) glao na hIodáile ar chabhair agus ina theannta sin, chuir an Fhrainc agus an Ghearmáin toirmisc onnmhairiúcháin ar threalamh míochaine ríthábhachtach. Is le déanaí a thairg an AE “leithscéal ó chroí” don Iodáil agus rinne sé iarracht freagra aontaithe agus comhordaithe a thabhairt ar an bpaindéim. Idir an dá linn ba iad ár réigiúin sa Tuaisceart, áit a bhfuil an chuid is mó de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha lonnaithe, ba mhó a chuaigh i gcion orthu. Rinne rialtas na hIodáile iarrachtaí suntasacha scaipeadh víris a choinneáil trí bhíthin na chéad srianta áitiúla agus ansin ar fud na tíre; tugadh isteach bearta um fhadú sóisialta agus glasáil, agus díríodh acmhainní agus aird ar sheirbhísí agus ar riachtanais sláinte poiblí. Mar sin féin, ní raibh cianobair i bhfeidhm dóibh siúd a bhí ag obair i seirbhísí riachtanacha (cúram sláinte, díolachán bia), agus iad féin a nochtadh don ionfhabhtú a thuilleadh. Cé go soláthraíonn an córas cúraim sláinte clúdach uilíoch saor in aisce san Iodáil, bhí tuairimíocht ann fós go bhféadfadh na daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch a bheith níos nochta nó níos so-ghabhálaí don coronavirus.

Nochtadh neamhchothrom ar an víreas

D'aithníomar ceithre fhachtóir a d'fhéadfadh cur le nochtadh agus tionchair níos troime an víris a mhéadú.

Ar dtús, an cumas tuiscint a fháil ar conas bearta réamhchúraim a dhéanamh. Féadfaidh litearthacht sláinte níos ísle feasacht theoranta a sholáthar ar fhaisnéis faoi bhearta réamhchúraim. Bhí imní orainn freisin faoin tionchar ar imircigh atá ina gcónaí san Iodáil nach labhraíonn Iodáilis go maith, agus a bhféadfadh easpa faisnéise a bheith ina dteanga maidir le conas iad féin a chosaint ar tharchur an víris.

Ar an dara dul síos, dálaí oibre. De ghnáth bíonn baint ag suíomh sóisialta níos ísle le dálaí oibre níos boichte. Thugamar faoi deara go bhféadfadh sé a bheith deacair sláinte agus obair mhaith a chothromú do roinnt daoine. Mar shampla, b’fhéidir go mbeadh sé deacair achar fisiceach a choinneáil san ionad oibre, ach má fhanann tú sa bhaile tá sé i mbaol nach n-íocfar thú nó fiú go gcaillfidh tú do phost. Ag cuimhneamh ar éifeacht na géarchéime airgeadais in 2008, dhear rialtas na hIodáile roinnt beart go sonrach chun an margadh saothair a chothú i bhfabhar fostóirí agus fostaithe araon. Ina measc seo, cuireadh cosc ​​ar nósanna imeachta dífhostaithe (aonair agus comhchoiteann) ar feadh 60 lá má cuireadh tús leo tar éis thús na paindéime (23 Feabhra, 2020) agus leathnaíodh iad le déanaí ar feadh 60 lá eile. Chun dífhostú a sheachaint agus chun crapthaí gnó sealadacha a sheasamh, bhí cuideachtaí in ann tacaíocht asleagain a ghníomhachtú, arna maoiniú le caipiteal poiblí1,2 .

Ar Aghaidh, coinníollacha atá ann cheana. Tugann fianaise chliniciúil le fios go mbeidh an chuid is mó de na básanna a tharlódh de bharr COVID-19 i measc iad siúd a raibh tinneas ainsealach orthu roimhe seo mar bhrú fola ard, diaibéiteas agus galar croí nó riospráide go háirithe i measc an daonra scothaosta. In 2019, bhí thart ar 23% de dhaonra na hIodáile 65 bliana d’aois nó níos sine. D’fhéadfadh sé seo a mhíniú go páirteach cén fáth go raibh tionchar COVID-19 i bhfad níos déine san Iodáil ná tíortha Eorpacha eile 3 . B’fhéidir go raibh ról ag tosca cultúrtha freisin, mar san Iodáil is gnách go gcaitheann glúnta éagsúla níos mó ama le chéile, go minic faoin díon céanna. B’fhéidir gur éascaigh na nósanna seo contagion i daoine scothaosta.
Le fiche nó tríocha bliain anuas, léirigh staidéir eipidéimeolaíocha gur dóichí go mbeidh galair ainsealacha san Iodáil chomh maith le tíortha eile is mó atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch 4,5,6 .

D’fhéadfadh go mbeadh freagraí sainoiriúnaithe de dhíth ar ghrúpaí atá eisiata go sóisialta, lena n-áirítear príosúnaigh, daoine gan dídean agus imircigh. San Iodáil, mar gheall ar phríosúin plódaithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh deacrachtaí ag príosúnaigh agus gardaí príosúin a bheith scoite amach go leordhóthanach ó bhaill eile an phobail.

Iarmhairtí socheacnamaíocha neamhchothrom

Faoi láthair, níl sonraí eipidéimeolaíocha ar an ngaol idir daoine ionfhabhtaithe SARS-CoV-2 agus a seasamh socheacnamaíoch ar fáil go fóill. Beidh sé riachtanach fanacht go dtí deireadh chéim ghéarmhíochaine na paindéime chun dáileadh an ionfhabhtaithe a mheas maidir leis an ngrádán socheacnamaíoch a bhí ann san Iodáil roimh an bpaindéim.

An sean agus an t-óg, agus na héifeachtaí ar shláinte mheabhrach.

Eascraíonn roinnt imní as na roghanna a dhéantar sna hearnálacha oideachais. Cé gur cosúil go bhfuil siad riachtanach chun déileáil leis an éigeandáil sláinte, tá dúnadh scoileanna mar gheall ar an bpaindéim tar éis roinnt bearnaí agus laigí tábhachtacha sa chóras oideachais a aibhsiú. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh easpa teicneolaíochta don oideachas fíorúil a bheith ag teaghlaigh áirithe, go háirithe ríomhaire agus nasc idirlín. Ba chóir é seo a chinntiú do gach mac léinn 7 . Tá sé tábhachtach a lua freisin go bhféadfadh athruithe agus cur isteach ar ghnáthaimh tacaíochta dul i gcion ar mhionaoisigh a bhfuil deacrachtaí foghlama agus neamhoird neur-fhorbartha acu 8 agus caithfidh an suíomh oideachais prótacail thráthúla a chur i bhfeidhm chun freagairt dá riachtanais speisialta 9 .

Chuir daoine scothaosta, a ndeachaigh COVID-19 i bhfeidhm go mór orthu, isteach ar a dtacaíocht teaghlaigh agus a líonraí ag bearta faid shóisialta. Go háirithe d’fhéadfadh go mbeadh tionchar níos mó ag aonrú, uaigneas agus brón orthu siúd a bhfuil il-ghalántacht orthu, rud a d’fhéadfadh a bheith níos measa ag an deighilt dhigiteach.

Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh go mbeadh tionchar níos measa ag comharthaí ar fhreagairt ar fhaisnéis agus iompraíochtaí a bhaineann le paindéim, agus go bhféadfadh cur isteach ar idirghabhálacha pobail, cur isteach ar dhaoine le saincheisteanna míchumais agus sláinte meabhrach atá ann cheana, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil galair mheabhracha thromchúiseacha orthu. 9 .

Mar fhocal scoir, tá sé intuartha gurb iad na daoine is leochailí ó thaobh na heacnamaíochta iad: cúramóirí, coimeádaithe tí, oibrithe neamhbhuana agus gach duine nach bhfuil cosaint shocheacnamaíoch leordhóthanach acu agus nach bhfuil ag obair mar gheall ar na beartais srianta chun an paindéim a choinneáil 10: 11. In aice leo seo, tá úinéirí gnólachtaí beaga, a dhún a ngnólachtaí ó ráig COVID-19, i mbaol ioncaim laghdaithe nó bochtaineachta. In earnáil na talmhaíochta, is imircigh iad go leor oibrithe séasúracha a oibríonn go mídhleathach ar feadh uaireanta fada agus a n-íoctar as eagraíochtaí coiriúla iad. Faoi ghéarchéim COVID-19, tá imní ar údaráis go bhféadfadh na heagraíochtaí coiriúla seo an cás a shaothrú níos mó ná riamh. D’fhéadfadh daoine nach bhfuil in ann bunriachtanais a dteaghlach a iompar úsáid níos mó a bhaint as cineálacha féichiúnais dlíthiúla agus mídhleathacha agus d’fhéadfadh eagraíochtaí faoin domhan cumhacht eacnamaíoch agus sóisialta a fháil.

Chun déileáil le hiarmhairtí an ghlasála, tá plean téarnaimh chuimsitheach agus infheistíocht gan fasach curtha le chéile ag Rialtas na hIodáile. Bhunaigh Foraithne Dlí Uimh. 18/2020 (ar a tugadh Foraithne “Cura Italia” freisin) na chéad fhorálacha is ábhartha a glacadh chun an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta a neartú, d’éascaigh sí tacaíocht eacnamaíoch do theaghlaigh, d’achtaigh sí rialacha agus cosaintí nua d’oibrithe séasúracha, agus phleanáil siad. cúnamh láithreach d’oibrithe agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) trí ionstraimí atá ann cheana a leathnú agus a imscaradh agus bearta a chomhlánú. Tá bearta breise ceadaithe i bhForaithne Dlí 34/2020, darb ainm “Foraithne Athsheolta” go neamhfhoirmiúil, toisc go ndéantar foráil ann do bhearta breise atá dírithe ar athsheoladh gheilleagar na hIodáile a chur chun cinn 1,2 ).

Ról Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile

Ó cuireadh tús leis an bpaindéim coronavirus, chomhoibrigh Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile (ISS) leis an Rialtas mar bhall den Choiste Náisiúnta Eolaíochta agus Teicniúil. Go háirithe, chomhordaigh ISS an córas faireachais ag comhtháthú na sonraí eipidéimeolaíocha a sholáthraíonn na Réigiúin agus na Cúigí Uathrialacha uile agus forbraíodh na bearta coimeádta ar na sonraí seo.

Eagraíodh cúrsaí oiliúna ar líne d’oibreoirí sláinte láithreach le rannpháirtíocht mhór ó gach Réigiún san Iodáil, chomh maith le ceardlanna fíorúla agus teileachomhdhálacha le húdaráis Réigiúnacha na hIodáile agus cruinnithe ar ábhair shonracha, mar threoir chun ionfhabhtú SARS-CoV-2 a chosc agus a rialú i áiseanna cúraim fadtéarmacha. Foilsíodh sraith tuarascálacha teicniúla freisin 12  tacú le hoibreoirí sláinte na gnéithe éagsúla den phaindéim a bhainistiú. Aistríodh roinnt tuarascálacha go Béarla freisin tar éis na n-iarratas a fuarthas ó thíortha éagsúla lasmuigh den Iodáil 13.

Chruthaigh ISS spás gréasáin atá tiomnaithe don coronavirus nua, inar aistríodh na príomhábhair ar COVID-19 go teanga éasca agus inrochtana do shaoránaigh. Rinne an láithreán bainistíocht ar nuacht bhréige, Ceisteanna Coitianta, bróisiúir, físeáin agus roinnt infographics atá furasta a thuiscint. Aistrítear roinnt cáipéisí go Béarla agus go teangacha eile freisin, mar shampla “Coronavirus: Treoir phraiticiúil do lucht cúraim daoine scothaosta” a aistríodh go 8 dteanga 14 .

D'fhorbair ISS cáipéisí tagartha taighde i réimsí éagsúla staidéir chun: i) bailiú agus anailísiú sonraí arna ndíchomhiomlánú de réir gnéis in othair COVID-19, ii) anailís ar ghrúpaí paiteolaíochta le riachtanais shonracha, iii) anailís riosca agus treoirlínte maidir leis na hidirghaolmhaireachtaí idir SARS-COV-2 agus an timpeallacht maidir le sábháilteacht aer, uisce agus ithreach, iv) anailís ar impleachtaí an eipidéim COVID-19 i sláinte poiblí tréidliachta agus sábháilteacht agus sláinteachas bia v) tásca maidir le húsáid cheart na gcóras teile-cógaisíochta agus sláinte digití. Tuairiscítear rogha de roinnt foilseachán a rinne ár dtaighdeoirí sa litríocht eolaíochta 3,15,16,17,18 .

Anois san Iodáil, tá scaipeadh na ráige ag laghdú go suntasach ach is léir go mbeidh ar chumainn maireachtáil leis an víreas go dtí go bhfaighfear vacsaín nó cóireáil. Dá bhrí sin, beidh gá le monatóireacht leanúnach agus mhionsonraithe chun bearta nua a thabhairt isteach arís más gá. Iarrfar ar an ISS na córais faireachais sláinte, atá i bhfeidhm cheana féin, a neartú. Ina theannta sin, ba cheart staidéir eipidéimeolaíocha nua a phleanáil chun monatóireacht a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag éifeachtaí tánaisteacha COVID-19 ar chórais dhaonna agus shóisialta agus ar a dtimpeallachtaí agus ar an gcaoi ar féidir le hidirghabhálacha rialtais dul i bhfeidhm orthu.

Ag féachaint ar an todhchaí

Chuir paindéim COVID-19 béim ar roinnt meicníochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn agus mar thaca le difríochtaí sláinte. Chuir Rialtas na hIodáile tús le plean cuimsitheach téarnaimh agus infheistíocht gan fasach chun an tionchar socheacnamaíoch a fhrithchothromú. Ach ar bhealaí nach bhfaca muid riamh cheana, chuir an paindéim amhras ar phrionsabail an domhandaithe ar a bhfuil an geilleagar domhanda agus an caidreamh idir stáit bunaithe. Ba cheart go mbeadh ISS agus institiúidí iltoiseacha náisiúnta agus idirnáisiúnta eile i gceannas ar fhaisnéis eolaíoch chruinn agus fianaise-bhunaithe a sholáthar a d’fhéadfadh a dhéanamh níos éasca d’eacnamaithe agus do pholaiteoirí athmhachnamh a dhéanamh ar an tsamhail eacnamaíoch le súil ar chothromas.

tagairtí

 1. Foraithne Dlí Uimh. 18/2020. Ar fáil anseo .
 2. Foraithne Dlí 34/2020. Ar fáil anseo .
 3. Onder G, Rezza G, S Brusaferro . Ráta básmhaireachta cáis agus tréithe na n-othar atá ag fáil bháis i ndáil le COVID-19 san Iodáil. JAMA
 4. Tuarascáil Dhomhanda um Thaighde ar Ghalair Thógálacha Bochtaineachta. EDS; 2012. Ar fáil anseo .
 5. Quinn SC, Kumar S. Éagothroime sláinte agus eipidéimí galair thógálacha: dúshlán do shlándáil sláinte dhomhanda. Bioterror Biosecur. 2014 Meán Fómhair-Deireadh Fómhair; 12 (5): 263-73. doi: 10.1089 / bsp.2014.0032 . PubMed PMID: 25254915; PubMed Lárnach PMCID: PMC4170985.
 6. Blumenshine P, Reingold A, Egerter S, Mockenhaupt R, Braveman P, Marks J Pleanáil fliú paindéimeach sna Stáit Aontaithe ó thaobh na difríochtaí sláinte de. Emerg Infect Dis. 2008 Bealtaine; 14 (5): 709-15.)
 7. Príomhtheachtaireachtaí agus Gníomhartha maidir le Cosc agus Rialú COVID-19 ar Scoil. 2020. Ar fáil anseo .
 8. Holmes EA et al. Tosaíochtaí taighde ildisciplíneacha don phaindéim COVID-19: glao ar ghníomh don eolaíocht sláinte meabhrach. 2020 Lancet S2215-0366 (20) 30168-1
 9. Lee J Éifeachtaí sláinte meabhrach ar dhúnadh scoileanna le linn COVID-19. thelancet.com/child-adolescent Foilsithe ar líne 14 Aibreán, 2020   https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30109-7
 10. COVID-19 - Éigeandáil shóisialta do na milliúin oibrithe neamhbhuana san Eoraip ag: Cónaidhm Eorpach na Talmhaíochta Bia agus na gCeardchumann Turasóireachta. 19 Márta 2020 Ar fáil anseo .
 11. Adams-Prassl, T. Boneva, M. Golin, C. Rauh Tionchar mór agus neamhchothrom COVID-19 ar oibrithe. 8 Aibreán, 2020. Ar fáil anseo .
 12. Tuairiscíonn ISS COVID-19. Ar fáil anseo .
 13. https://www.iss.it/rapporti-iss-covid-19-in-english
 14. https://www.iss.it/covid-19-opuscoli
 15. Riccardo F, Ajelli M, Andrianou X, Bella A, Del Manso M, Fabiani M, Bellino S, Boros S, Urdiales AM, Marziano V, Rota MC, Filia A, D'Ancona FP, Siddu A, Punzo O, Trentini F , Guzzetta G, Poletti P, Stefanelli P, Castrucci, MR, Ciervo A, Di Benedetto C, Tallon M, Piccioli A, Brusaferro S, Rezza G, Merler S, Pezzotti P. COVID-19 grúpa oibre. Saintréithe eipidéimeolaíocha cásanna COVID-19 san Iodáil agus meastacháin ar na huimhreacha atáirgthe mí amháin san eipidéim. medRxiv 2020.04.08.20056861; https://doi.org/10.1101/2020.04.08.20056861.
 16. Matricardi PM, Dal Negro RW, Nisini R. An chéad mhúnla imdhíoneolaíoch iomlánaíoch de COVID-19: impleachtaí do chosc, do dhiagnóis agus do bhearta sláinte poiblí. Ailléirge Pediatr Immunol 2020; Epub 2020 Bealtaine 2; https://doi.org/10.1111/pai.13271.
 17. Gagliardi MC, Ortona E, Ruggieri A. ACE2 léiriú agus éagothroime gnéis i COVID19. Discov Bás Cill. 2020; (sa phreas).
 18. Giorgi Rossi P, Ferroni E, Spila Alegiani S, Leoni O, Pitter G, Cereda D, Marino M, Pellizzari M, Sultana J, Trifirò G, Massari M, grúpa oibre ITACOVID19. Maireachtáil othar COVID-19 san ospidéal i dTuaisceart na hIodáile: staidéar ar chohórt daonra-bhunaithe ag Líonra ITA-COVID19. medRxiv 2020; https://medrxiv.org/cgi/content/short/2020.05.15.20103119v1.
Anna Maria Giammarioli
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Rinne taighdeoir san Institiúid Náisiúnta Sláinte san Iodáil staidéir ar chur chuige teiripeacha nuálacha a raibh sé mar aidhm acu próisis ábharthachta i bpaiteolaíocht an duine a rialú agus a mhodhnú agus tagairt ar leith do dhifríochtaí inscne. Tá baint aici faoi láthair le staidéir ar na tosca sóisialta agus bitheolaíocha a bhainfeadh le giniúint éagothroime sláinte.

Rita Maria Ferrelli
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Tá MD, speisialtóir i sláinte an phobail, ag obair i dtionscadail Cúraim Sláinte Príomhúil agus Cothromais Sláinte i Meiriceá Theas ó 1988 agus i dtionscadail um chomhar sláinte ag Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile ó 1997. Díríonn a spéis ar éagothroime sláinte a laghdú.

Loredana Falzano
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Is taighdeoir í Loredana Falzano ag an Istituto Superiore di Sanità, an Institiúid Náisiúnta Sláinte san Iodáil. Ó 2008 tá sí ag obair i dtionscadail sláinte na hIodáile agus na hEorpa ar shláinte an phobail. Tá baint aici faoi láthair le staidéir atá dírithe ar éagothroime sláinte a laghdú. Tá sí ina ball freisin den Aonad Oibriúcháin “Cothromas Sláinte in ISS”.

Paola De Castro
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Stiúrthóir Cumarsáide Eolaíochta san Institiúid Náisiúnta Sláinte san Iodáil. Forbraíonn sí straitéisí cumarsáide atá dírithe ar gheallsealbhóirí éagsúla agus déanann sí taighde agus oiliúint ildisciplíneach do shláinte an phobail, dírithe go príomha ar chumarsáid eolaíochta agus scríbhneoireacht eolaíoch, cothromas sláinte agus litearthacht sláinte, le comhpháirtíochtaí taighde san Eoraip, i Meiriceá Laidineach agus san Afraic.

Aldina Venerosi
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Tá Aldina Venerosi ina taighdeoir ag Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile ó 2002. Rinne sí staidéir ar shíceolaíocht bhitheolaíoch i néarthocsaineolaíocht chun aird a tharraingt agus staidéar a dhéanamh ar fhachtóirí riosca d’fhorbairt neamhoird neur-fhorbartha agus do ghalair neurodegenerative. Ó 2010 tá sí ag cur tús le taighde ar eipidéimeolaíoch agus seirbhís le haghaidh Neamhoird Speictrim Uathachais agus míchumas meabhrach níos ginearálta.

 

Emanuela Medda
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Is taighdeoir sinsearach é Emanuela Medda in Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile. Tá taithí fhada aici i staidéir eipidéimeolaíocha agus tá baint aici faoi láthair le staidéir ar fholláine síceolaíoch agus ar shláinte mheabhrach. Le déanaí, dhírigh sí aird ar chothromas sláinte freisin.

Benedetta Mattioli, PhD
Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

D'oibrigh Benedetta ag Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile (ISS) ó 2000 - ar dtús sa Roinn Taighde Teiripeach agus Meastóireacht ar Chógas, áit a raibh baint aici le tionscadail éagsúla i réimse na himdhíoneolaíochta, NCDnna agus VEID. Ó 2017, tá sí ag obair san Ionad Sláinte Domhanda ag ISS. Tá baint aici anseo le bainistíocht eolaíoch tionscadal éagsúil náisiúnta agus idirnáisiúnta i réimse na sláinte poiblí.

Raffaella Bucciardini
Taighdeoir at Institiúid Náisiúnta Sláinte na hIodáile | + poist

Tá sí ag obair mar thaighdeoir ag an Istituto Superiore di Sanità, an Institiúid Náisiúnta Sláinte san Iodáil ó 1992. Tá sí ag obair mar chomhordaitheoir eolaíochta ó 2000, an-speisialaithe i dtaighde oibríochtúil i réimse na sláinte poiblí. Ó 2019 i leith tá sí ina stiúrthóir ar an Aonad Oibriúcháin “ISS Cothromas Sláinte”.

Cothromas Sláinte ISS (HEISS)
+ poist

Aonad trasdhisciplíneach san Institiúid Náisiúnta Sláinte é ISS Cothromas Sláinte (HEISS) ina bhfuil thart ar 60 taighdeoir ó chúlraí éagsúla. Déanann baill HEISS ionadaíocht ar gach réimse oibríochta teicniúil-eolaíoch de chuid Istituto Superiore di Sanità (ISS): 6 Roinn, 14 Ionad Náisiúnta, 2 Ionad Tagartha agus 5 Sheirbhís Theicniúil-Eolaíochta. Is é cuspóir ginearálta HEISS taighde a dhíriú ar bhearnaí eolais ar éagothroime sláinte a dhúnadh. Tá sé mar aidhm aige freisin feasacht ar chothromas sláinte a neartú agus ar deireadh gníomhartha éifeachtacha a chur chun cinn chun beartais a spreagadh chun éagothroime sláinte a laghdú.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar