Ról na healaíne agus an chultúir i gcúram sláinte agus i gcur chun cinn na sláinte

Aithnítear go maith san Fhionlainn ról an chultúir agus na n-ealaíon i dtacú le dea-shláinte agus folláine. San alt seo, déanann beirt speisialtóirí cur síos ar an gcaoi a bhfuil na healaíona agus an cultúr ag éirí comhtháite san earnáil sláinte agus sóisialta.

Le Päivi Nykyri (SOSTE) agus Kirsi Lajunen (Ionad um Chur Chun Cinn na nEalaíon san Fhionlainn)

Taispeánann go leor staidéir agus taithí phraiticiúil go neartaíonn rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí ealaíne agus cultúrtha sláinte agus folláine shóisialta. Is féidir na tionchair a fheiceáil i go leor réimsí: cuirfidh rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha le hionchas saoil, beidh tionchar aige ar stádas sláinte a bhfuil taithí aige, agus is féidir é a chomhionann le cleachtaí a chuireann sláinte chun cinn. Taispeánadh go bhfuil éifeachtaí dearfacha ag úsáid na healaíne maidir le heisiamh a chosc, maidir le fadhbanna sláinte meabhrach a chóireáil, agus i bpróisis éagsúla téarnaimh. San ionad oibre, is féidir modhanna bunaithe ar ealaín a úsáid chun réitigh a fháil ar fhadhbanna éagsúla, nuálaíochtaí nua a ghiniúint, agus folláine a fheabhsú. [1] [2]

An Fhionlainn - réamhtheachtaí

Pioc suas
Pioc suas

Aithnítear go forleathan san Fhionlainn gur féidir leis an ealaín agus an cultúr folláine, leas agus sláinte a mhéadú agus tacú leo. Maoiníonn agus tacaíonn an Rialtas leis an réimse seo ar go leor bealaí. Is é an smaoineamh úsáid na healaíne agus an chultúir a mhéadú agus í a dhéanamh mar chuid bhuan den earnáil cúraim shóisialta agus sláinte - go háirithe i bpróisis choisctheacha agus leighis. Aithnítear tionchar an chultúir ar chur chun cinn na folláine agus na sláinte ar an leibhéal polaitiúil, riaracháin agus struchtúrach.

Is éacht an-tábhachtach é an comhoibriú idir an Aireacht Oideachais agus an Aireacht Gnóthaí Sóisialta agus Sláinte a raibh go leor oibre ag teastáil uaidh le 20 bliain anuas. Mar thoradh ar ullmhúcháin a thosaigh in 2008 trí Chlár Beartais an Rialtais ar Chothú Sláinte, tá an dá aireacht rialtais ag obair le chéile chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí na healaíne tríd an Clár Ealaíon agus Cultúir le haghaidh Folláine 2010-2014. Bhí sé mar aidhm ag an gclár folláine agus sláinte a chur chun cinn trí bhíthin na healaíne agus an chultúir agus cuimsiú a fheabhsú ar leibhéal an duine aonair, an phobail agus na sochaí.

Kirsi Lajunen
Kirsi Lajunen

Tá tionscnamh ag an rialtas bailchríoch reatha chun ealaín a rialáil mar chuid den earnáil shóisialta agus shláinte. Is é aidhm an tionscadail seo rochtain ar ealaín agus ar chultúr a éascú.

Ba cheart go mbeadh an deis cheart agus chomhionann ag gach duine dul i mbun ealaíne agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha. Tá sé seo beag beann ar an áit a gcónaíonn duine nó ar a thimpeallacht bheo nó oibre, de réir a mhéid a cheadóidh a mhian, a gcumas, agus a acmhainní cruthaitheacha, ar feadh a saolré ar fad. [3] [4]

TaikysydänTaikysydän - Ionad comhordaithe agus cumarsáide ilrannach

Tá na gníomhartha atá beartaithe ag an gclár gníomhaíochta Ealaíon agus Cultúir um Fholláine á gcur chun cinn anois ag Taikysydän, Is ionad comhordaithe agus cumarsáide ilrannach é Taikusydän le haghaidh gníomhaíochtaí agus taighde i measc réimse na n-ealaíon, an chultúir agus na folláine san Fhionlainn. Tá sé mar aidhm aige na healaíona agus an cultúr a dhéanamh mar chuid bhuan de sheirbhísí folláine san Fhionlainn. Taikysydän:

  • Bailíonn agus soláthraíonn eolas faoi dhea-chleachtais, samhlacha oibríochta, tionscadail agus taighde.
  • Cuireann sé líonrú ilghairmiúil ar an eolas agus cuireann sé chun cinn idir saineolaithe i réimse na n-ealaíon, an chultúir agus na folláine.
  • Tá sé mar aidhm aige an comhar laistigh de thaighde acadúil i réimse na n-ealaíon, na sláinte agus na folláine agus an obair phraiticiúil a dhéantar sna tionscadail éagsúla a neartú chun cleachtas bunaithe ar fhianaise a fhorbairt.

Sampla ón tríú earnáil - Baineann an cultúr le gach duine

Bhuaigh Kaikukortti an duais Dea-Chleachtais 2018 ag Aontas na nOibrithe Sóisialta Gairmiúla Talentia
Bhuaigh Kaikukortti an duais Dea-Chleachtais 2018 ag Aontas na nOibrithe Sóisialta Gairmiúla Talentia

San Fhionlainn cuireann an ‘Seirbhís Cultúir do Chách’ (arna mhaoiniú ag an Aireacht Oideachais agus Cultúir) seirbhísí cultúrtha atá uilechuimsitheach agus a chuireann lucht féachana éagsúil san áireamh. D'fhorbair siad, i dteannta eagraíochtaí ó na hearnálacha sóisialta, sláinte agus cultúrtha, an 'Cárta Kaikukortti'. Is féidir an cárta, atá saor in aisce, a úsáid chun ticéid iontrála saor in aisce a fháil agus áiteanna a fháil ar chúrsaí ag ionaid oideachais aosaigh i líonraí Kaikukortti saor in aisce. Is í an aidhm ná deiseanna daoine óga, daoine fásta agus teaghlaigh a bhfuil brú airgeadais orthu a fheabhsú chun páirt a ghlacadh sa saol cultúrtha agus chun dul i mbun na n-ealaíon.


tagairtí

[1] Westerlund ym. 2016; Clift & Camic 2016; Ciste Lelchuk Stari 2004; Liikanen 2003

[2] Cuireann ealaín cosc ​​ar uaigneas

[3] http://minedu.fi/en/access-to-art-and-culture

[4] Cearta cultúrtha mar chuid dlisteanach de sheirbhísí cúraim shóisialta agus sláinte

 

Pioc suas
Comhairleoir Speisialta at cónaidhm na Fionlainne um Ghnóthaí Sóisialta agus sláinte (SOSTE) | + poist

Tá Máistir sna hEolaíochtaí Sláinte ag Päivi agus ag obair mar Chomhairleoir Sinsearach i
SOSTE Cónaidhm na Fionlainne um Ghnóthaí Sóisialta agus Sláinte. Is é an fócas atá aici ná sláinte a chur chun cinn agus go háirithe sláinte agus folláine leanaí agus daoine óga. Díríonn sí ina cuid oibre ar thionchar a imirt ar bheartas oideachais, cultúrtha agus gníomhaíochta corpartha, egby ráitis a scríobh agus tionchar a imirt i sainghrúpaí éagsúla. Comhordaíonn sí comhar freisin idir eagraíochtaí atá ag obair i réimse na leanaí, na ndaoine óga agus na scoile.

Kirsi Lajunen
Bainisteoir Forbartha Ealaíon at Ionad um Chur Chun Cinn Ealaíon na Fionlainne | + poist

oibríonn sé mar Ionad um Chur Chun Cinn na nEalaíon san Fhionlainn. Is speisialtóir í san ealaín agus sa fholláine agus oibríonn sí ar fud na tíre sa chlár forbartha maidir le húsáid na hEalaíne i bhfolláine agus i gcuimsiú. Bhí sí ina comhordaitheoir i gclár gníomhaíochta rialtas na Fionlainne Arts and Culture for Wellness 2010-2014 san Institiúid Náisiúnta Sláinte agus Leasa agus leanann sí lena cuid oibre anois le príomhthionscadal an Rialtais reatha a bhfuil sé mar aidhm aige seirbhísí ealaíne agus cultúir a ancaire mar chuid de córas cúraim shóisialta agus sláinte.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar