Na triantáin nua bia agus gníomhaíochta

Tá treoracha nua maidir le cothú agus gníomhaíocht choirp foilsithe ag an Institiúid Pléimeannach um Maireachtáil Sláintiúil. Deartha chun gach saoránach a chur ar an eolas faoi cad is stíl mhaireachtála shláintiúil ann agus chun iad a spreagadh chun roghanna sláintiúla a dhéanamh, tá na samhlacha bunaithe ar anailís chuimsitheach ar éifeachtacht na samhlacha atá ann cheana, iompar na saoránach, chomh maith le cothú, gníomhaíocht choirp, agus eolaíocht cumarsáide.

Le Alexandra Latham

Tá sé mar aidhm ag an Institiúid Pléimeannach um Maireachtáil Sláintiúil (Vlaams Instituut Gezond Leven) faisnéis iontaofa, iontaofa agus soiléir a sholáthar don phobal agus do dul i gcoinne na ráiteas sláinte a mbíonn mearbhall agus mífhreagrach orthu go minic.

Thuig sé go raibh gá le samhlacha nua chun cothú agus gníomhaíocht choirp a mhíniú ar bhealaí atá soiléir agus inrochtana, agus a spreagann daoine chun céimeanna beaga a thógáil chun stíleanna maireachtála níos sláintiúla. Sin an fáth, i Meán Fómhair 2017, rinneadh an phirimid traidisiúnta bia agus cothaithe atá in úsáid i bhFlóndras ó 1997 a chasadh air, a shimpliú agus a scoilt. Cuirtear dhá thriantán i láthair na saoránach anois - ceann le haghaidh cothaithe agus ceann le haghaidh gníomhaíochta coirp.

Na samhlacha nua

Tá na samhlacha dírithe ar ghníomhaíocht, ag spreagadh dul chun cinn de réir a chéile i dtreo saol níos sláintiúla. Tá ábhair agus uirlisí ag gabháil leo a spreagann ithe sláintiúil agus gníomhaíocht choirp rialta, agus a thugann rabhadh i gcoinne tréimhsí fada iompraíochta neamhghníomhach. Cé go bhfuil na triantáin cothaithe agus gníomhaíochta ann don daonra iomlán ó 1 bhliain d’aois agus níos sine, díríonn go leor de na huirlisí cliathánacha ar ghrúpaí ar leith mar leanaí, daoine scothaosta nó grúpaí faoi mhíbhuntáiste.

Tá an triantán bia bunaithe ar thrí phrionsabal:

  1. Ith go comhréireach níos mó bianna a dhíorthaítear ó phlandaí ná bianna a dhíorthaítear ó ainmhithe.
  2. Seachain bianna ultraphróiseáilte a oiread agus is féidir.
  3. Ná cuir bia amú. Measartha do thomhaltas.

Cuireann an triantán gníomhaíochta béim ar a thábhachtaí atá gluaiseacht rialta chomh maith le gníomhaíocht níos strenuous laethúil agus seachtainiúil.

Tógtha ar fhianaise, ar mheastóireacht agus ar idirphlé

Forbraíodh na samhlacha nua thar 21 mhí i bpróiseas a chuimsigh bailiú fianaise, sainchomhairle, forbairt agus tástáil, agus teagmháil le páirtithe leasmhara.

Fianaise agus meastóireacht eolaíoch

Rinneadh meastóireacht fhorleathan ar an bpirimid atá ann cheana in 2013. Léirigh torthaí an mheasúnaithe seo go raibh sé deacair ar dhaoine - go háirithe iad siúd nár tugadh isteach ar scoil é - a thuiscint. Ní raibh sochar soiléir follasach ann agus mar sin níor spreag sé gníomh nithiúil. Measadh go raibh an t-ábhar a ghabhann leis an bpirimid doiléir agus nach raibh sé furasta a léamh.

Rinneadh athbhreithniú ar litríocht eolaíochta idirnáisiúnta agus litríocht liath ar mhúnlaí d’aiste bia agus cothaithe, gníomhaíocht choirp agus iompar neamhghníomhach, agus rinneadh measúnú ar iompar reatha an daonra Pléimeannach.

Comhairle ó Shaineolaithe

Tugadh torthaí an athbhreithnithe eolaíoch chuig painéal saineolaithe ar bhia sláintiúil, gníomhaíocht choirp agus iompar neamhghníomhach, agus athrú iompraíochta agus cumarsáid. Bhí siad uile nasctha le hinstitiúidí neamhbhrabúis agus / nó taighde.

Forbairt

Leagan 2011

D’fhonn na samhlacha a dhéanamh éasca do chách - go háirithe grúpaí faoi mhíbhuntáiste - socraíodh an fhaisnéis sna samhlacha a choinneáil teoranta agus soiléir. Is leor na cineálacha bia agus gníomhaíochtaí a léirítear chun forbhreathnú a thabhairt atá so-aitheanta do chách. Coinnítear an teanga a úsáidtear simplí agus spreagúil. Thug taighde le fios gur fhág an ghné gníomhaíochta sa phirimid cothaithe gur cailleadh an tionchar, agus mar sin rinneadh cothú agus gníomhaíocht a dheighilt in íomhánna ar leithligh ach ceangailte le radharc.

Toisc go bhfuil cur amach ag go leor daoine ar phirimid a úsáid chun cothú a mhíniú, coinníodh an cruth. Fadhb amháin leis an tsamhail pirimide, áfach, ná, agus muid ag léamh ó bhun go barr, glacaimid leis go bhfuil tábhacht mhór ag na míreanna ag an mbarr - measadh go raibh earraí sa chuid is lú den phirimid mar 'is lú, ach is tábhachtaí'. Ba é an réiteach ná an triantán cothaithe a chasadh bun os cionn, agus an triantán gníomhaíochta a roinnt ag úsáid línte trasnánacha chun cur isteach ar an ngnáthphatrún léitheoireachta. Baineadh 'bianna eile' ón bpirimid go hiomlán chun soiléiriú a dhéanamh ar bhianna a bhí chomh beag agus is féidir.

Tástáil

Chun na samhlacha a thástáil, earcaíodh déagóirí (13-15 bliana d’aois), daoine fásta (oibrithe coiléar gorm den chuid is mó), seanóirí (60-80 bliain d’aois) agus daoine ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste do ghrúpaí fócais, a rinne measúnú ar an gcaoi ar tuigeadh agus ar léirmhíníodh na samhlacha . Rinneadh athbhreithnithe tar éis gach ceann de na trí bhabhta de ghrúpaí fócais (níos mó ná 300 duine san iomlán).

Comhoibriú

Rinneadh cainteanna agus taighde le múinteoirí, seirbhísí sláinte scoile, dochtúirí, diaitéitigh agus gairmithe gníomhaíochta corpartha chun a gcuid riachtanas agus ionchais a scrúdú. Tar éis na samhlacha a bheith críochnaithe ach sular seoladh iad, tionóladh cruinnithe le grúpa mór geallsealbhóirí chun an réasúnaíocht agus an mhodheolaíocht atá taobh thiar den athdhearadh a mhíniú, chun iarracht a dhéanamh tacaíocht a ardú.

Múnla do chách

Cé gur samhlacha don phobal i gcoitinne iad na samhlacha, dhírigh an Institiúid Pléimeannach um Maireachtáil Sláintiúil ar ghairmithe mar dhochtúirí, diaitéitigh agus múinteoirí i bhforbairt agus rolladh amach an fheachtais mar tá ról scaipthe tábhachtach acu. Agus aitheantas á thabhairt do ról na timpeallachta maidir le roghanna sláintiúla (un) a chinneadh, tá súil ag an institiúid táirgeoirí, lónadóirí, miondíoltóirí agus lucht déanta beartas a bhaint amach go réigiúnach agus go náisiúnta.


Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na samhlacha nua agus na hacmhainní a ghabhann leo, tabhair cuairt ar www.gezondleven.be

Eolas i mBéarla:


Bhí an t-alt seo bunaithe ar obair Liesbet Dejaegere, bainisteoir cláir um chothú agus míchothú, agus gníomhaíocht choirp agus iompar neamhghníomhach.

Comhordaitheoir Cumarsáide at EuroHealthNet | + poist

Is é Alexandra Comhordaitheoir Sinsearach Cumarsáide EuroHealthNet agus eagarthóir na hirise EuroHealthNet.

Is iad na príomhréimsí fócais atá aici ná éagothroime sláinte agus na naisc idir sláinte agus athrú aeráide, fostaíocht agus aosú.

Tá sí paiseanta faoi scéalta agus faoin mbealach a n-insímid dóibh, spásanna a chruthú le haghaidh idirphlé, agus cineálacha nua cumhachta agus cinnteoireachta.

Is féidir leat í a fháil ar twitter @AlexandraLatham

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar