Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

Duine ag stánadh ar an bhfarraige
Baile » Óige & Ógántacht » Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

 

Teastaíonn tacaíocht speisialta chun déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19. Le linn na n-amanna deacra seo, tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann Aireacht Sláinte na Spáinne an tacaíocht sin a sholáthar.

Scríofa ag Javier Barbero, Angélica Bonilla, Pilar Campos, Jara Cubillo, Ana Gil, Tomás Hernández, Ana Koerting, Elena Ruiz, María Terol, Javier Segura.

 

Is féidir leat úsáid a bhaint as an ealaín na Spáinne.

 

Conas a bheith in éineacht le duine éigin ina ghruaim
Conas a bheith in éineacht le duine éigin ina ghruaim

Tá tionchar mór ag paindéim COVID-19 ar shláinte agus ar fholláine shóisialta sa Spáinn. Trí ghalracht agus básmhaireacht shuntasach a chur faoi deara, chuir an paindéim córais sláinte faoi thástáil. Thairis sin, tá bearta coiscthe, rialaithe agus cóireála COVID-19 tar éis na próisis a athrú trí shláinte agus ghalair.

Na cúinsí seo a bhaineann dúshláin nua dár bhfolláine mhothúchánach go háirithe le linn na chéad tonn. I measc na ndúshlán seo, bhí daoine ag tabhairt aghaidh ar bhás duine muinteartha nó cara, na laethanta deireanacha dá saol, ag rá slán, agus ag cur in iúl agus ag obair trína ngráin ar bhealaí traidisiúnta. Tá sé tábhachtach go bhfreagraíonn an tsochaí, gairmithe sláinte agus, ar ndóigh, riaracháin phoiblí do riachtanais athraitheacha daoine agus a dteaghlach.

An gá le hábhair tacaíochta

Le linn na chéad tonn den phaindéim, ba léir go raibh gá le hábhair chun tacú le folláine mhothúchánach daoine. D’fhorbair an Aireacht ábhar faisnéise ginearálta faoin víreas COVID-19 agus na bearta chun an víreas a choinneáil ann, amhail na rialacha fanacht sa bhaile. Foilseacháin shonracha do leanaí agus ógánaigh Forbraíodh freisin. Thug na hábhair seo aghaidh go sonrach ar ghruaim in aimsir na paindéime.

Ag tacú le leanaí a bhfuil grá caillte acu do COVID-19
Ag tacú le leanaí agus daoine fásta a bhfuil grá caillte acu le COVID-19

Nuair a fhaigheann daoine muinteartha bás mar gheall ar COVID-19, féadfaidh fachtóirí éagsúla casta an phróisis bhróin. Chomh maith le nádúr trámach gach rud a ghabhann leis an mbás, b’fhéidir nach mbeidh daoine in ann a bheith in éineacht lena ngaolta chun slán a fhágáil agus b’fhéidir nach mbeidh siad in ann teacht le chéile le baill eile den teaghlach agus le muintir chun tacú lena chéile agus chun an duine a ritheadh ​​a chomóradh. ar shiúl.

 

Thug an Aireacht faoi deara go raibh bealach difriúil ag teastáil ó na cúinsí seo chun brón a dhéanamh agus go bhféadfadh tacaíocht mhaith mhothúchánach a sholáthar sna chéad chuimhneacháin sin de bhrón eochair chun brón níos casta a chosc níos déanaí.

Ábhair ilchasta

Chun freagairt don ghá le tacaíocht maidir le brón, chruthaigh an Aireacht grúpa oibre daoine le cúlraí éagsúla. Áiríodh sa ghrúpa síceolaithe, speisialtóirí míochaine teaghlaigh agus sláinte pobail agus speisialtóirí míochaine i míochaine choisctheach agus sláinte poiblí, chomh maith le speisialtóirí i mbainistíocht bhitheitice agus ghruama a chuir cóir leighis ar COVID-19 ar dhaoine a bhí díreach tar éis a ngaolta a chailleadh.

Ag tacú le leanaí a bhfuil grá caillte acu do COVID-19
Ag tacú le leanaí a bhfuil grá caillte acu do COVID-19

Ar dtús, chruthaigh an grúpa infographic ainmnithe Ag tabhairt aghaidh ar ghruaim in aimsir an chró-víris. Áiríodh san infographic focail uathu siúd a d’fhulaing caillteanas. Bhí na focail nasctha leis na ceithre thasc chun déileáil le brón:

  1. Ag aithint nádúr trámach na hócáide
  2. Ag glacadh leis an deacracht a bhaineann le duine tinn a thionlacan le linn a laethanta deireanacha.
  3. Aitheantas a thabhairt do réaltachtaí an aonraithe agus an uaigneas le linn tréimhse nuair a bhíonn tacaíocht shóisialta níos tábhachtaí ná riamh.
  4. An ceart chun an grá a fuair bás a mheabhrú.

Mhínigh an t-infographic na ceithre thasc a thuilleadh, agus thug sé comhairle agus acmhainní chun déileáil le brón.

Ina dhiaidh sin, d’fhoilsigh an Aireacht treoir do ghairmithe chun úsáid an infographic a éascú.

Bíonn tionchar ag cailliúint grá duine mar gheall ar COVID-19 ar gach ball den teaghlach, lena n-áirítear leanaí. Sin é an fáth gur fhorbair an Aireacht a infographic den chineál céanna a mhíníonn conas is féidir le daoine fásta tacú le leanaí chomh maith.

Faoi dheireadh, d’fhorbair an Aireacht infographic dóibh siúd a bhí ag iarraidh tacú le ball teaghlaigh nó cara atá ag caoineadh cailliúint grá duine mar gheall ar an coronavirus, ar a dtugtar Tacaíocht le linn an bhróin.

Scaipeadh gníomhach ábhar

Faisnéis do ghairmithe sláinte maidir le conas na infographics 'Déileáil le brón in aimsir na coróivíreas' a úsáid

D'aithin Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte Poiblí (Ard-Stiúrthóireacht Sláinte Poiblí, Cáilíochta agus Nuálaíochta roimhe seo) an gá atá leis na hábhair seo a scaipeadh go gníomhach. Iarradh ar roinnt riarachán poiblí agus eagraíochtaí a bhfuil baint ag a gcuid oibre le hábhar an bhróin na infographics a úsáid agus a scaipeadh, lena n-áirítear, i measc nithe eile:

 • Coláiste Oifigiúil na Síceolaithe (COP), Eagraíocht Leighis na gColáistí (OMC) agus Comhairle Ghinearálta na gColáistí Oifigiúla Céimithe Altranais
 • Cónaidhm Bardais agus Cúige na Spáinne (FEMP)
 • Tithe sochraide agus stiúrthóirí sochraide i Maidrid agus in Barcelona
 • Cumainn agus líonraí pobail atruacha
 • Cumainn na n-othar
 • Cumainn eolaíochta

 

Agus iad ag déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19, tá tacaíocht speisialta de dhíth ar dhaoine agus leanfaidh siad de bheith ag teastáil uathu. Tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann an Aireacht Sláinte an tacaíocht seo a éascú sna hamanna deacra seo.

Javier Barbero Gutiérrez
Comhairleoir at Comhairle Cathrach Maidrid | + poist

Dochtúir i Síceolaíocht, Speisialtóir i Síceolaíocht Chliniciúil, Máistir sa Bhitheitic, le taithí i gCúram Maolaitheach. Faoi láthair, Comhairleoir Más Madrid i gComhairle Cathrach Maidrid.

Angelica Bonilla Escobar
Teicneoir Seachtrach Sláinte Poiblí at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Teicneoir Sláinte Poiblí Seachtrach in Aireacht Sláinte na Spáinne. Speisialtóir dochtúra míochaine i Leigheas Coisctheach agus Sláinte Poiblí ag NHS na Spáinne. Máistir i Sláinte Poiblí agus Eipidéimeolaíocht le hOllscoil Alcala, sa Spáinn. Spéis agat i gcinntithigh shóisialta agus neamhionannais sláinte.

Pilar Campos Esteban
+ poist

Is é Pilar Leas-Stiúrthóir um Chur Chun Cinn Sláinte agus Faireachas Sláinte Poiblí ag an Treoir Ghinearálta ar Shláinte Phoiblí, Cáilíocht agus Nuálaíocht san Aireacht Sláinte, Gnóthaí Tomhaltóirí agus Leasa Shóisialaigh.
Is céimí i Leigheas é Pilar, agus speisialtóir i Leigheas Teaghlaigh agus Pobail. Tá Céim Mháistir aici i Sláinte Poiblí agus Eipidéimeolaíocht, agus cáilíocht Iarchéime in Eacnamaíocht Sláinte.

Llannaí Jara Cubillo
Ceann um Chothú Sláinte at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Speisialtóir i Leigheas Teaghlaigh agus Pobail. Ceann Seirbhíse an Limistéir um Chothú Sláinte i Stiúrthóireacht Ghinearálta Sláinte Poiblí Aireacht Sláinte na Spáinne. Comhordaitheoir an Ghrúpa Oibre "Éagothroime i sláinte agus sláinte idirnáisiúnta" Chumann Míochaine Teaghlaigh agus Pobail Mhaidrid. Comhoibrí teagaisc ar Scoil Sláinte Poiblí Andalucía.

Anna Gil Luciano
Ceannasaí Cothú Sláinte agus Cothromais at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Ceannasaí an Réimse um Chothú Sláinte agus Cothromas san Aireacht Sláinte sa Spáinn. Is céimí í sa Leigheas, agus speisialtóir i Leigheas Coisctheach agus Sláinte Poiblí, agus tá Máistirchéim aici i Sláinte Poiblí agus Máistirchéim in Eacnamaíocht Sláinte.

Tomás Hernández Fernández
Speisialtóir | + poist

Speisialtóir i Leigheas Coisctheach agus Sláinte Poiblí agus i Leigheas Teaghlaigh agus Pobail. D'oibrigh sé i réimse na sláinte poiblí ag an leibhéal réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta, go háirithe i réimsí chosc agus andúil VEID.

Ana Koerting de Castro
Teicneoir Ceann Seachtrach at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Céim i Síceolaíocht, Máistir i Sexology, Máistir i VEID, Máistir Infertility agus Dioplóma i Sláinte Poiblí agus Inscne. Faoi láthair tá sí ag obair mar theicneoir seachtrach TRAGSATEC i Rúnaíocht an Phlean Náisiúnta ar SEIF na hAireachta Sláinte agus oibríonn sí mar Shíceolaí Sláinte. Is ollamh í ar an gcéim mháistir VEID in Ollscoil Rey Juan Carlos i Maidrid, traenálaí agus meastóir ar thionscadail idirghabhála agus taighde, agus tá sí ina húdar ar fhoilseacháin, taighde agus ábhair éagsúla.

Elena Ruiz Peralta
Teicneoir Ceann Seachtrach at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Dochtúir teaghlaigh agus pobail. Máistir in Antraipeolaíocht Leighis agus Sláinte Idirnáisiúnta. Faoi láthair tá sí ag obair mar phríomhtheicneoir seachtrach i Réimse um Chothú Sláinte san Aireacht Sláinte áit a bhforbraíonn sí ábhair a bhaineann le cothromas sláinte agus deitéarmanaint shóisialta na sláinte. Ball de Silesia Collective, mhúin sí cúrsaí ar Thaighde Cáilíochtúil agus Rannpháirteach.

María Terol Claramonte
Ceann um Chothú Sláinte at Aireacht Sláinte na Spáinne | + poist

Speisialtóir i Leigheas Coisctheach agus Sláinte Poiblí agus i Leigheas Teaghlaigh agus Pobail. Ceannasaí Cur Chun Cinn Sláinte na hAireachta Sláinte. Taithí náisiúnta agus réigiúnach i gcur chun cinn na sláinte, i gcosc agus i gcothromas sláinte.

Javier Segura del Pozo
Leas-Uachtarán at Cumann Sláinte Poiblí Mhaidrid | + poist

Dochtúir, leas-uachtarán Chumann Sláinte Poiblí Mhaidrid, iar-cheannaire Cosc agus Cur Chun Cinn Sláinte chathair Mhaidrid (2009-2019), iar-chomhordaitheoir phlean Chathair Cúraim Mhaidrid, straitéis na gcomharsanachtaí sláintiúla agus líonra na Ionaid Sláinte Pobail Bardasach Mhaidrid. Ollamh ar cuairt ag ollscoileanna agus scoileanna sláinte poiblí éagsúla sa Spáinn agus i Meiriceá Laidineach ar chur chun cinn na sláinte, ar shláinte an phobail agus ar éagothroime sóisialta sa tsláinte.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar