Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Forbraíodh treoir chun an réaltacht seo a bhaint amach. Ach cad a chiallaíonn sé a bheith i do sheirbhís a chuireann sláinte chun cinn le linn na paindéime agus ina dhiaidh sin?

Rainer Christ agus Birgit Metzler, Gesundheit Österreich GmbH, a scríobh

I mí Feabhra thosaigh údaráis sláinte poiblí san Eoraip ag taispeáint sonraí eipidéimeolaíocha SARS Cov 2 ar dashboards. Cé go n-éilíonn an paindéim aird mhór, tá an baol ann go ndéanfar saincheisteanna sláinte ábhartha eile a imeallú. Tá fianaise ann gur cuireadh isteach nó gur cuireadh stop le cúram sláinte riochtaí tromchúiseacha eile i go leor cásanna. Nochtann an paindéim arís na brúnna atá ar sheirbhísí sláinte chun breoiteacht a chóireáil agus na deacrachtaí a bhíonn rompu agus iad ag freastal ar ionchais.

Seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn na sláinte

Tá seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo cur chun cinn na sláinte ar cheann de chúig réimse gníomhaíochta i gCairt Ottawa (WHO 1986) a thug spreagadh do ghluaiseacht na n-ospidéal a chuireann sláinte chun cinn. Arna thionscnamh ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i 1990, tacaíonn Líonra Idirnáisiúnta na nOspidéal agus na Seirbhísí Sláinte a Chothaíonn Sláinte (HPH) le hospidéil agus le cineálacha eile seirbhísí sláinte agus iad ag forbairt i dtreo suíomhanna a chuireann sláinte chun cinn. 30 bliain ina dhiaidh sin, cuimsíonn an líonra thart ar 600 ball-eagraíocht i níos mó ná 20 tír ar fud an domhain. Tugann comhdhálacha idirnáisiúnta bliantúla ardán dóibh chun bualadh le chéile, plé agus roinnt eolais. T.hus tIs meitheal smaointe tábhachtach é an líonra agus tacaíonn sé leis an bhfócas ar chinntithigh sláinte agus sláinte a athrú.

Tá straitéisí éagsúla ann chun acmhainní don tsláinte a shlógadh i seirbhísí sláinte. Tá raon acu ó choincheapa cúng, ina gcuirtear tionscadail chur chun cinn sláinte i bhfeidhm ar bhonn ad hoc, go cineálacha cur chuige níos uaillmhianaí agus níos cuimsithí atá dírithe ar sheirbhísí sláinte a fhorbairt i suíomhanna a chuireann sláinte chun cinn. Tá HPH tiomanta go clárúil don dara ceann, a éilíonn tiomantas na seirbhísí sláinte d’athrú eagraíochtúil chun sláinte othar, foirne agus an phobail a fheabhsú. Má ghlactar go dáiríre agus go straitéiseach is sócmhainn do gach seirbhís sláinte an fhís HPH a chur i bhfeidhm. D'fhorbair roinnt tascfhórsaí agus grúpaí oibre HPH treoirlínte agus caighdeáin a chuidíonn leis an bhfís seo a thabhairt i gcrích.

Tá tiomantas eagraíochtúil do chur chun cinn na sláinte riachtanach

Bunchloch riachtanach is ea an tiomantas eagraíochtúil do chur chun cinn na sláinte mar chuid den straitéis fhoriomlán. Ciallaíonn sé seo ceannaireacht, forbairt acmhainne, monatóireacht chórasach, cur i bhfeidhm agus meastóireacht a shainiú. Is réamhchoinníoll é córas bainistíochta acmhainní daonna a mheasann prionsabail chur chun cinn na sláinte - ag díriú ar chumhachtú agus rannpháirtíocht - do chúram atá dírithe ar dhaoine a théann níos faide ná cóireáil riocht. Ina theannta sin, déanann ospidéal a chuireann sláinte chun cinn an bhearna idir na seirbhísí d’othair chónaithe a chuirtear ar fáil le linn fanacht san ospidéal agus dálaí maireachtála laethúla an duine. Mar sin is croí-straitéis é an líonrú agus an comhar - ní amháin le speisialtóirí cúraim sláinte, ach leis an earnáil shóisialta, le pobail, le cúramóirí agus le teaghlaigh - ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn.

De réir na bprionsabal seo, tugann na huirlisí agus na treoirlínte féinmheasúnaithe aghaidh ar shaincheisteanna breise mar:

  • Conas a chinntíonn an eagraíocht inrochtaineacht seirbhísí? Conas a chuireann an eagraíocht le cothromas sláinte?
  • Conas a chomhlíonann an eagraíocht cearta leanaí agus déagóirí? Cén chaoi a measann an eagraíocht riachtanais shonracha othair scothaosta nó foirne atá ag dul in aois?
  • Conas a chinntíonn an eagraíocht go bhfaigheann daoine ó chultúir éagsúla, le teangacha éagsúla, agus leibhéil éagsúla oideachais agus litearthachta sláinte faisnéis sláinte chuí agus a mbealach a fháil tríd an gcóras sláinte?
  • An bhfuil an t-ospidéal ina shuíomh sábháilte agus sláintiúil do chách? An bhfuil gach duine cosanta go maith ó dheatach agus torann? Cé chomh sláintiúil a chuirtear an bia san áitreabh? An bhfuil spás ann chun scíth a ligean agus áit chun príobháideachta?
  • Agus cad é lorg éiceolaíoch an ospidéil nó na heagraíochta? Conas is féidir leis feidhmiú atá neamhdhíobhálach don chomhshaol?

Déanfaidh straitéisí cur chun cinn sláinte eagraíochtaí a bheith níos athléimní

Tá na huaillmhianta seo go léir, a dtacaíonn fís HPH leo, faoi bhrú tromchúiseach le linn na paindéime COVID-19. Faoi dheireadh, beidh na heagraíochtaí sin a dhéanann infheistíocht i straitéisí cur chun cinn sláinte níos athléimní chun déileáil leis na dúshláin a thiocfaidh linn an geimhreadh seo agus ina dhiaidh sin. Rachaidh sé chun leasa riachtanais othar agus a dteaghlach, na foirne agus an phobail freisin.

Foghlaim níos mó

Tabhair cuairt ar an Suíomh Gréasáin Líonra Idirnáisiúnta na nOspidéal agus na Seirbhísí Sláinte a Chothaíonn Sláinte  agus an HPH Tairseach Comhdhálacha

Dr Rainer Críost
Saineolaí Sláinte Sinsearach at Gesundheit Österreich GmbH | + poist

Oibríonn an síceolaí agus an socheolaí sa Roinn Sláinte agus Sochaí, áit a chomhordaíonn sé an réimse ábhair de chur chun cinn agus chosc na sláinte agus oibríonn sé ar chur chun cinn sláinte in áiseanna sláinte. Is iad na príomhréimsí spéise oibre agus taighde atá aige ná sláinte phoiblí, cur chun cinn sláinte in áiseanna sláinte, monatóireacht agus forbairt cáilíochta ar chur chun cinn sláinte agus bainistíocht paindéimeach

Birgit Metzler
Saineolaí Sláinte at Gesundheit Österreich GmbH | + poist

Is socheolaí é Birgit Metzler le fócas ar shláinte agus ar eagraíochtaí. Oibríonn sí ag an Ionad Inniúlachta um Chothú Sláinte in Ospidéil agus Cúram Sláinte ag Gesundheit Österreich GmbH, áit a bhfuil sí freagrach as tionscadail a bhainistiú i réimse na n-ospidéal agus na seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn. Is iad na príomhréimsí spéise oibre agus taighde atá aici ná sláinte an phobail, cur chun cinn na sláinte, cur chuige na suíomhanna agus litearthacht sláinte.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar