Dea-chleachtais i gcur chun cinn sláinte san ionad oibre agus conas iad a aistriú chuig suíomhanna nua

Cruinniú Chrodis móide, daoine timpeall an bhoird

Conas is féidir linn sláinte a chur chun cinn san ionad oibre? Tá réigiún na Spáinne in Andalucía ag triail ionad oibre lth samhail ardú céime a forbraíodh den chéad uair sa Lombaird, san Iodáil agus ar éirigh go hiontach léi. Bhí forbairt an chláir mar thoradh ar chomhoibriú idirnáisiúnta ar dhul i ngleic le galair ainsealacha, agus tuiscint ar conas dea-chleachtais a aistriú idir chomhthéacsanna. 

Múnla a fhorbairt chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre

Tá córas nuálach éifeachtach chun sláinte san ionad oibre a chur chun cinn i réigiún Lombardia na hIodáile. Is líonra poiblí-príobháideach é an cur chuige seo a chomhoibríonn le príomhpháirtithe leasmhara an ionaid oibre. Cuimsíonn sé seo comhlachais fiontar, ceardchumann, agus an córas sláinte réigiúnach. D'fhorbair an réigiún samhail soiléir cur chun feidhme céim ar chéim chun bheith ina eagraíocht a chuireann sláinte chun cinn lena n-áirítear:

 • measúnuithe chun comhlíonadh eagraíochtaí le dlíthe, beartais agus rialacháin a bhaineann le cur chun cinn na sláinte, agus sábháilteacht san ionad oibre agus sa chomhshaol a chinntiú
 • ceistneoirí sceidealta a eisítear ag amanna éagsúla de na hidirghabhálacha
 • an fhéidearthacht creidiúnú mar Chuideachta um Chur Chun Cinn Sláinte.

Rinne Aireacht Sláinte agus Teaghlaigh Réigiúnach Andalucía (CSJA) an tsamhail seo a oiriúnú agus a aistriú go Andalucía, sa Spáinn mar chuid den Comhghníomhaíocht CHRODIS PLUS, a thug gníomhaithe sláinte poiblí Eorpacha le chéile chun aghaidh a thabhairt ar Ghalair Ainsealacha.

Toisc go bhfuil formhór mór na gcuideachtaí in Andalucía beag nó meánmhéide, níl na hacmhainní daonna acu chun idirghabhálacha a chuireann sláinte chun cinn a chur i bhfeidhm leo féin. Bhí Riarachán Sláinte Andalucía ag iarraidh céim isteach agus an tacaíocht is fearr is féidir a sholáthar. D'éirigh go maith le samhail Lombardia cheana féin chun bainisteoirí agus an lucht saothair a fhostú go héifeachtach, ag soláthar córas leanúnachais cuimsitheach úsáideach, meastóireacht thréimhsiúil, agus córas creidiúnaithe. Thug an treoir shoiléir céim ar chéim in éineacht le comhoibriú CHRODIS + deis mhaith chun an tsamhail in Andalucía a thástáil.

Múnla nua um chur chun cinn sláinte san ionad oibre a chur i bhfeidhm

Tá an tsamhail nua á píolótú thar trí bliana in dhá eagraíocht: fiontar poiblí / príobháideach meánmhéide, EMASAGRA, agus ceardchumann beag, CSIF. Clúdaíonn gníomhartha sé réimse um chur chun cinn sláinte san ionad oibre

 • bia sláintiúil
 • scor den tobac
 • gníomhaíocht choirp méadaithe
 • laghdú alcóil
 • comaitéireacht shábháilte
 • cothromaíocht saoil oibre

Le linn na chéad bhliana, chinn EMASAGRA díriú ar chleachtadh coirp dá mbearta chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre. Chuir sé áiseanna ar bun le trealamh aclaíochta inrochtana do gach oibrí, feachtas faisnéise intí ag spreagadh úsáid staighre, agus grúpa siúil corparáideach darb ainm 'PUMP - Le haghaidh Milliún Céim'. Chinn siad freisin athruithe eagrúcháin a dhéanamh chun cothromaíocht agus folláine oibre-saoil a chur chun cinn, mar áiseanna solúbtha, obair chliste agus saoráidí sábhála ama.

Roghnaigh fostaithe CSIF díriú ar aistí bia sláintiúla. Bhí sé seo i gceist:

 • feachtas faisnéise intí
 • ceardlanna praiticiúla i ngrúpaí beaga
 • torthaí úra agus / nó glasraí séasúracha ar fáil d’fhostaithe dhá lá sa tseachtain ar a laghad

- gach a sholáthraíonn an eagraíocht. Chuir siad grúpa siúlóide cuideachta 'PUMP - For a Million Steps' i bhfeidhm freisin chun gníomhaíocht choirp a chur chun cinn. Ba uirlis an-úsáideach é seo le haghaidh comhtháthú agus tacaíocht ghrúpa.

Thug gairmithe cáilithe ón CSJA comhairle, tacaíocht agus treoir do gach eagraíocht le linn an phróisis feidhmithe. Cruthaíodh grúpa stiúrtha inmheánach sa phróiseas seo, agus soláthraíodh seisiúin oiliúna praiticiúla domhain.

Meastóireacht

Tar éis naoi mí ó chur chun feidhme na bpíolótach, léirigh na torthaí go raibh na hidirghabhálacha ‘fréamhaithe’ ina gcomhthéacsanna nua. In ainneoin gur thosaigh an ghéarchéim COVID-19 sa dara bliain den scéim phíolótach, lean formhór na ngníomhaíochtaí ar aghaidh mar a bhí beartaithe. Níor stopadh ach an tsiúlóid ghrúpa corparáideach mar gheall ar COVID-19. Bhí na bearta oibre cliste a thug EMASAGRA isteach do gach fostaí roimh an bpaindéim úsáideach, mar d’fhéadfaí iad a leathnú chuig mórchuid na bhfostaithe ar feadh roinnt míonna i ndiaidh a chéile. Sna chéad chéimeanna den chur i bhfeidhm, fuair baill an ghrúpa stiúrtha taithí ar dhúshláin fhéideartha a réamh-mheas agus a réiteach. Bhí sé seo úsáideach chun na deacrachtaí gan choinne atá le teacht a bhainistiú, mar shampla an neamhábaltacht chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí duine le duine

Tréith na príomhfheidhmitheoirí rath tosaigh na n-idirghabhálacha píolótacha ar chur i bhfeidhm straitéis cur chun feidhme CHRODIS + [1] toisc gur iarr sé orthu

 • foireann a thabhairt le chéile, ón tús, ar a mbeidh próifílí, earnálacha agus leibhéil taithí éagsúla
 • anailísí staide agus SWOT a dhéanamh
 • plean gníomhaíochta a fhorbairt agus na gníomhartha a oibriú trí tháscairí intomhaiste
 • sonraí a bhailiú chun an idirghabháil a thástáil agus a anailísiú.

De réir na bhfeidhmitheoirí Andalusacha, chinntigh comhchruthú plean gníomhaíochta soiléir fís chomhroinnte agus comhsprioc. Bhí sé ina fhoinse inspioráide agus spreagtha do bhaill uile na bhfoirne feidhmithe.

Na chéad chéimeanna eile

Beidh na cuideachtaí rannpháirteacha creidiúnaithe mar eagraíochtaí a chuireann sláinte chun cinn in imeacht poiblí an 4 Samhain 2021. Tá súil ag an CSJA go meallfaidh an ócáid ​​aird agus poiblíocht na meán. Is í an aidhm níos mó suime a spreagadh i measc eagraíochtaí agus próifíl na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a neartú mar 'fhreagrach go sóisialta'.

Is dócha go ndéanfaidh an CSJA uasghrádú ar a chlár reatha um chur chun cinn sláinte san ionad oibre tar éis don phíolótach trí bliana teacht chun críche. Tá roinnt gnólachtaí (le próifílí éagsúla, earnálacha nua, agus méideanna difriúla) ag léiriú spéise cheana féin ar bhonn faisnéise atá corpraithe cheana féin ar CSJA. suíomh Gréasáin um chur chun cinn sláinte san ionad oibre. Ciallóidh an athnuachan seo go mbeidh rochtain ag gach eagraíocht in Andalucía ar ghnéithe feabhsaithe nua, gníomhaíochtaí nua, obair leantach sistéamach, agus córas meastóireachta agus luaíochta.

Tuilleadh léitheoireachta

Féach físeán faoi chur chun cinn sláinte san ionad oibre

portráid de francisco ruiz
Francisco Ruiz
Comhairleoir sinsearach at Aireacht Réigiúnach Sláinte agus Teaghlaigh Andalucía | + poist

Is comhairleoir sinsearach é Francisco don tSeirbhís um Chothú Sláinte san Aireacht Sláinte Réigiúnach in Andalucía, sa Spáinn. Mar abhcóide láidir gan staonadh ar thionscadail chomhoibrithe idirnáisiúnta, tá ról ábhartha aige freisin sa tSeirbhís Comhordaithe ag Ard-Stiúrthóireacht Sláinte Poiblí Riarachán Sláinte Andalucía, áit a ndearna sé ceannródaíocht ag cur le Comhghníomhartha Eorpacha a bhaineann le sláinte. 

portráid de Lina Papartyte
Lina Papartyte
Comhordaitheoir Tionscadail at EuroHealthNet | + poist

Oibríonn Lina go príomha ar an ardán cleachtais ina ndéanann sí comhordú ar Chuairteanna Malartú Tíre EuroHealthNet idir saineolaithe náisiúnta agus iad ag iarraidh a chinntiú go ndéantar beartais agus cleachtais de na cineálacha cur chuige agus an fhianaise is fearr chun sláinte agus cothromas a fheabhsú. Rannchuidíonn sí freisin le tionscadal RIVER-EU (“Éagothroime a Laghdú ar Ghlacadh Vacsaín sa Réigiún Eorpach – Engaging Underserved Communities”) ina bhfuil EuroHealthNet mar cheannaire ar an bPacáiste Oibre Cumarsáide agus Scaipthe.

Le déanaí, bhí baint aici le hobair EuroHealthNet ar chur chun cinn na sláinte agus ar chosc galair i gcomhthéacs Ghníomhaíocht Chomhpháirteach an AE CHHRODIS PLUS agus ríomhTreoir a fhorbairt chun seirbhísí cothaithe sláinte a mhaoiniú.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar