Treoirlínte Aighneachta Iris EuroHealthNet

Maidir le EuroHealthNet Online Magazine

Cuireann an iris EuroHealthNet béim ar na tionscadail agus na forbairtí is suimiúla i réimse an chothromais sláinte, na sláinte poiblí agus chur chun cinn na sláinte laistigh den chomhpháirtíocht agus níos faide i gcéin. Foilsítear dhá uair in aghaidh na bliana, roinntear an iris ar líne le níos mó ná 12,000 gairmí trí ríomhphost agus na meáin shóisialta.

Tá sé mar aidhm ag an iris gairmithe a spreagadh atá ag obair i gcur chun cinn na sláinte, ag dul i ngleic le héagothroime, nó le réimsí gaolmhara eile. Tugann sé léargas idirnáisiúnta, ag taispeáint an chaoi a dtugtar faoi dhúshláin i suíomhanna éagsúla. Tugtar aird ar leith ar thionscnaimh a shroicheann ar fud earnálacha chun folláine a fheabhsú agus éagothroime a laghdú.

Cuireann an iris EuroHealthNet cuir chuige straitéiseacha éagsúla eagraíochtaí i láthair agus an chaoi a gcuirtear na smaointe seo i bhfeidhm trí thionscadail agus thionscnaimh shonracha. Trí scéalta agus eispéiris na ndaoine ag an líne tosaigh a roinnt, déanaimid ceiliúradh ar an obair is fearr san Eoraip inniu agus spreagaimid freagraí nua-aimseartha agus dinimiciúla ar dhúshláin nua agus atá ann cheana.

Clúdaíonn an iris go rialta:

 • Tionscadail i ngníomh nó a ndearnadh meastóireacht orthu le déanaí.
 • Anailís ar shaincheisteanna comhaimseartha.
 • Cur chuige straitéiseacha, agus na smaointe agus an smaointeoireacht a spreagann cur chun cinn na sláinte.
 • Eagraíochtaí a ghlacann cineálacha cur chuige nua agus nuálacha chun éagothroime sláinte a laghdú.
 • Achoimrí ar thaighde, ar fhoilseacháin agus ar obair acadúil.
 • Deiseanna forbartha gairmiúla.
 • Agallaimh.

Ag cur le EuroHealthNet Magazine

Má tá scéal spreagúil agat le hinsint, ba bhreá linn cloisteáil uait. Táimid anseo chun cabhrú leat do chuid oibre agus torthaí a chur chun cinn san AE agus fiú ar fud an domhain.

Is féidir le ball-eagraíochtaí EuroHealthNet - comhlachtaí reachtúla sláinte poiblí - aighneachtaí a dhéanamh chuig an iris. Le tuilleadh a fháil amach faoi bheith i do bhall, tabhair cuairt ar an Suíomh Gréasáin EuroHealthNet.

Uaireanta, glactar le haighneachtaí ó eagraíochtaí seachtracha. De ghnáth ní oibrímid le tionscnóirí nó le daoine aonair san earnáil phríobháideach.

Is féidir Think Tanks, agus fondúireachtaí atá (freisin) arna maoiniú ag an earnáil phríobháideach a áireamh má aontaítear agus go gcuirtear ráthaíocht neamhspleáchais agus ionracais i bhfeidhm.

Is é beartas EuroHealthNet oibriú le hoibreoirí eacnamaíocha ná 'in aon phróiseas a bhaineann le próisis nó timpeallachtaí rialála, mar shampla maidir le bia, alcól nó táirgí dá samhail a rialáil, cuirfidh EuroHealthNet prionsabal réamhchúraim i bhfeidhm gan oibriú le hoibreoirí eacnamaíocha mura gcomhaontaítear agus go gcuirfear ráthaíocht thrédhearcach neamhspleáchais agus ionracais i bhfeidhm.'

Praiticiúlachtaí

Eisímid glao ar aighneachtaí faoi dhó sa bhliain, ach fáiltítear roimh aighneachtaí spontáineacha ag am ar bith. Déanfaimid an socrúchán is fearr den alt a phlé leat.

Tar éis í a chur isteach, cuirfear d’alt in eagar agus seolfar ar ais chugat í lena ceadú, agus ag an bpointe sin is féidir leat aon athruithe riachtanacha eile a dhéanamh. Foilsítear an iris ar líne ag eurohealthnet-magazine.eu agus déantar í a dháileadh go forleathan trí ríomhphost agus nuachtlitir mhíosúil Health Highlights EuroHealthNet.

Cuirtear ailt aonair chun cinn trí bhealaí meán sóisialta EuroHealthNet. Gheobhaidh tú nasc díreach le d’alt ar féidir leat a scaipeadh ar do theagmhálaithe.

Ag ullmhú d’alt

Féadfaidh tú alt lánfhoirmithe a chur isteach nó díreach smaoineamh a sheoladh isteach - oibreoimid leat chun a fháil amach conas do choincheap a iompú ina alt láidir. Soláthraímid seirbhís profála Béarla freisin.

De ghnáth bíonn thart ar 750 focal in ailt, ach is féidir é seo a athrú ag brath ar do chuid riachtanas. Úsáid litriú agus stíl na Breataine / na hEorpa le do thoil. Mura bhfuil tú cinnte faoi phointe stíle, d’fhéadfá tagairt a dhéanamh don Rialtas na Ríochta Aontaithe or Ollscoil Oxford (.pdf) treoracha, nó iarr cúnamh orainn.

Is gnách go mbíonn mír tosaigh ceannaire sna hailt a thugann forbhreathnú ar ábhar an ailt agus a léann léitheoirí. Is gnách go n-áirítear é seo sa phróiseas eagarthóireachta, ach tá cead agat é seo a chur san áireamh más mian leat.

Agus d’alt á dhréachtú is é an rud is allmhairithe le breithniú ná an méid is féidir leis an léitheoir a fhoghlaim ó d’eispéireas agus ó do chuid oibre. Cad iad na céimeanna agus an fhaisnéis phraiticiúil a chabhróidh leo dul chun cinn?

Sula dtosaíonn tú ag scríobh d’alt, b’fhéidir go smaoineofá ar an uillinn a fhágfaidh go mbeidh do scéal níos tarraingtí agus suimiúil do do lucht féachana. Spreagtar scéalta pearsanta.

Déan cinnte go bhfuil sonraí san alt maidir le cé tú féin (agus / nó d’eagraíocht), cén fáth ar ghníomhaigh tú, cé ar dhírigh an gníomh, conas a chuaigh tú ar aghaidh, agus cad iad na torthaí.

Seicliosta aighneachta

Nuair a sheolann tú d’alt chuig an eagarthóir, Alexandra Latham (a.latham@eurohealthnet.eu), déan cinnte go gceanglaíonn tú:

 • Do alt.
 • Íomhánna agus lógónna d’ardchaighdeán le dul leis an alt (seolta mar cheangaltán, ní i gcorp do phoist).
 • Ainmneacha an údair / na n-údar.
 • Íomhá (í) an údair / na n-údar.
 • Beathaisnéis ghearr ar an Údar / na húdair - is leor abairt nó dhó.

Go raibh maith agat as do rannpháirtíocht.