Margaíocht Dhigiteach do Leanaí: Dúshlán Nua Sláinte Poiblí

Tá cuideachtaí ag úsáid bealaí digiteacha níos mó agus níos mó chun táirgí a mhargú do leanaí. Cén fáth go bhfuil margaíocht dhigiteach chomh héifeachtach? Ar cheart dúinn a bheith buartha faoi na héifeachtaí féideartha ar shláinte? Cad é an freagra ceart sláinte poiblí ar an dúshlán nua seo? Labhair an Dr Mojca Gabrijelčič ó NIJZ le Alexandra Latham faoi na saincheisteanna.

Leis an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Rugadh leanaí atá anois ina ndéagóirí i ndomhan digiteach. Is domhan é ina gcaitheann siad go leor ama - caitheann daltaí scoile i gceantar an OECD 139 nóiméad ar an idirlíon go laethúil i rith an deireadh seachtaine, agus gan ach beagán níos lú i rith laethanta na seachtaine [1]. Tá na daoine óga seo tar éis an aois a bhaint amach freisin a dtosaímid ag déanamh roghanna neamhspleácha agus a bhfuil ioncam indiúscartha de chineál éigin acu. Tá siad ag éirí ina dtomhaltóirí.

Táirgeann ár saol digiteach méid ollmhór sonraí maidir lenár roghanna, nósanna, mianta agus eagla a bhailíonn aonáin phoiblí agus phríobháideacha. Cruthaíonn sé seo deiseanna nua chun faisnéis agus fógraíocht phearsantaithe agus spriocdhírithe a sholáthar ag na chuimhneacháin is so-ghabhálaí.

Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017
Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017

Is féidir fógraíocht ar líne a bheith bunaithe ar an ábhar a fheiceann úsáideoir (fógraíocht comhthéacsúil) nó a phróifíl aonair a bhunú (fógraíocht iompraíochta ar líne). Is minic a chruthaítear an phróifíl seo le ‘fianáin’, comhaid a chuirtear ar ghléas úsáideora chun monatóireacht a dhéanamh ar a roghanna agus ar a n-iompar - cuid acu nach féidir a bhaint go deo. Is féidir freisin úsáideoirí agus a dteaghlaigh a rianú ar fud na bhfeistí.[2] Is féidir sonraí ó fhoinsí agus fianáin éagsúla a thrádáil idir eagraíochtaí chun próifíl níos iomláine duine a thógáil suas.

Roghnaíonn a lán daoine páirt ghníomhach a ghlacadh i margaíocht ar líne agus taitneamh a bhaint as. Is maith le húsáideoirí ábhar nó físeáin mar bhrandaí agus cluichí ó bhrandaí a n-aontaíonn siad leo a roinnt. Tá an-tóir ar ábhar idirghníomhach.

Ní feiniméan nua í an mhargaíocht do dhéagóirí, agus tá a fhios againn gurb iad na héifeachtaí a bhíonn ag margaíocht bianna agus deochanna míshláintiúla is cúis le rátaí scanrúil murtall i measc leanaí. Ar cheart dúinn a bheith buartha faoin gcaoi a bhfuil an réabhlóid dhigiteach ag athrú an chaoi a ndíoltar táirgí do dhaoine óga? Ceapann an Dr Mojca Gabrijelčič amhlaidh. “Tá domhan digiteach cruthaithe againn ach níl aon tuairim againn cad iad na héifeachtaí a bheidh ann” a deir sí. Le 1/3 de leanaí 11 bliana d’aois róthrom nó murtallach[3], is cosúil go bhféadfadh údar maith a bheith léi.

Tá an mhargaíocht dhigiteach nua agus ag teacht chun cinn go gasta. “Ba mhaith linn daoine a chumhachtú chun roghanna sláintiúla a dhéanamh, ach ní mór dúinn a aithint go dtarlaíonn na roghanna seo i dtimpeallacht dhigiteach atá ag athrú go tapa” dar leis an Dr Gabrijelčič. “Tá sé casta” admhaíonn sí, ach “Ní chiallaíonn sin nár cheart dúinn gníomhú.” Cuireann cuideachtaí margaíochta digiteacha go mór chun cinn ina gcuid eolais agus a gcumas tionchar a imirt ar iompar ná comhlachtaí sláinte poiblí, a deir sí, agus tá sé tábhachtach go ngabhfaidh siad suas.

Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017
Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017

“Tá margaíocht dhigiteach deartha chun a bheith andúileach do leanaí agus chun sonraí a bhaint. Déanann sé iarracht tionchar a imirt ar iompar, ar fhreagairtí mothúchánacha, agus ar roghanna. Tá sé deartha freisin chun díriú go sonrach, rud a mhéadaíonn leochaileacht leanaí. Baineann sé le siamsaíocht, mothúchán, rannpháirtíocht agus andúil - idir cheimiceach agus neamhcheimiceach. Is féidir margaíocht dhigiteach a úsáid chun nasc a dhéanamh idir mothúchán agus ainm branda ar bhealaí nach dtuigeann muid. Tá na teicnící subliminal ”Deir Gabrijelčič“ táimid go léir nochtaithe do theicnící den sórt sin, ach tá leanaí níos leochailí. ”

Cén fáth a bhfuil daoine sásta a gcuid faisnéise pearsanta a roinnt, agus i gcás leanaí, cén fáth a nglacann tuismitheoirí le faisnéis phearsanta a gcuid leanaí a roinnt le cuideachtaí anaithnid ionas gur féidir táirgí a dhíol a dhéanann dochar dá sláinte? Freagra amháin is ea aineolas. Is minic nach mbíonn leanaí agus tuismitheoirí aineolach go bhfuil a gcuid faisnéise á stóráil nó á bailiú. “Níl tú féin agus mise aineolach faoin áit a bhfuil ár gcuid sonraí. Níos lú fós do leanaí agus do thuismitheoirí. ”Cúis amháin eile is ea an rogha. Glacann úsáideoirí leis go bhfuil siad ag tabhairt a gcuid faisnéise agus ag féachaint ar fhógraí mar mhalairt ar eispéireas seirbhíse a thaitníonn leo.

Tá an Dr Mojca Gabrijelčič ag obair ar mhargaíocht atá dírithe ar leanaí le tamall anuas, agus tá tús curtha aici le díriú níos dlúithe ar mhargaíocht dhigiteach le blianta beaga anuas. In 2017 d’eagraigh NIJZ agus WHO Europe ceardlann um fhorbairt cumais ar ‘Margaíocht dhigiteach le Leanaí: Dúshláin mhodheolaíochta maidir le silos sláinte poiblí a nascadh ’.

Thug an t-eispéireas seo roinnt smaointe di féin agus dá comhghleacaithe maidir le conas freagairt don dúshlán atá ag teacht chun cinn agus atá ag athrú.

Aithníonn sí aon bhac ar leith ar ghníomhaireachtaí sláinte poiblí: “Ní thuigimid a bhfuil ag tarlú toisc gur saincheist iomlán teicniúil í atá deacair a leanúint. Athraíonn an teicneolaíocht ó mhí go mí. ”Is é an freagra, a deir sí, ná comhoibriú. Sa tSlóivéin bhí baint acu leis an nGníomhaireacht Náisiúnta Teileachumarsáide agus Líonraí (AKOS Slovenije) chun tuiscint níos fearr a fháil ar na gnéithe teicniúla.

Le Gabrijelčič a mheas, chun dul chun cinn a dhéanamh ní mór dúinn a bheith ar an eolas “cá bhfuil muid, cad iad na cúiseanna, cad iad na heitic, cá bhfuil an trédhearcacht?” Is í a comhairle ná “a bhfuil ag tarlú a mhapáil. Cuardaigh patrúin i rialacháin agus i bhfrámú. Smaoinigh ar na difríochtaí sa rialáil idir earnálacha agus sa domhan fisiceach agus ar líne. "

Tá réabhlóid na margaíochta digití “ag tarlú freisin le halcól, tobac, cearrbhachas agus cearrbhachas agus tá na teicnící mar an gcéanna” a deir Mojca. Dá bhrí sin, thosaigh comhghleacaithe ó na réimsí seo go léir san Ostair, sa tSlóvaic agus sa tSlóivéin ag comhoibriú go rathúil.

Is léir freisin go bhfuil gá le cumhachtú an phobail agus feabhsúcháin sa litearthacht dhigiteach. "Mar atá faoi láthair, ní féidir le tuismitheoirí iarmhairtí fadtéarmacha eastóscadh sonraí a thuiscint. Caithfimid oideachas a chur ar thuismitheoirí agus ar thuismitheoirí amach anseo, agus litearthacht dhigiteach a fheabhsú nuair is féidir. Caithfidh daoine a bheith níos eolaí ar nádúr sublimineach na dteachtaireachtaí ”dar leis an Dr Gabrijelčič. “Is féidir le tuismitheoirí a bheith oilte agus freagrach go maith, ach mura n-athraíonn an timpeallacht ní bheidh siad in ann aon rud a bhaint amach ar leibhéal an teaghlaigh aonair. Is cinnte go bhfuil gá le gníomhaíocht idirnáisiúnta. "

Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017
Ceardlann Margaíochta Digití do Leanaí, Deireadh Fómhair 2017

Cuireann sí i bhfáth go gcaithfidh gníomhaireachtaí náisiúnta tosú ag obair ar na saincheisteanna seo go práinneach. Ag an am céanna, admhaíonn Mojca “táimid teoranta sa mhéid is féidir linn a dhéanamh ar leibhéal náisiúnta toisc go bhfuil na saincheisteanna seo domhanda agus trasteorann. Más mian linn leanaí a chosaint ar mhargaíocht dhigiteach teastaíonn gníomh uainn ar leibhéal an AE ”. I mí Dheireadh Fómhair 2017, seoladh ‘dearbhú ar chumainn sláinte digití’ le linn Uachtaránacht na hEastóine ar Chomhairle an AE. Tá roinnt coincheapa ann a d’fhéadfadh cabhrú: tá rialú saoránach ar shonraí, dea-rialachas, an gá do chách ról freagrach a ghlacadh, agus an gá atá ag saoránaigh lena gcuid sonraí agus a bpríobháideacht a chosaint.

Tá an teachtaireacht soiléir: caithfimid beart a dhéanamh. Ciallaíonn sé sin mapáil a dhéanamh ar an áit a bhfuilimid, comhoibriú go hidirnáisiúnta agus idir speisialtóireachtaí, agus níos mó acmhainní polaitiúla agus institiúideacha a infheistiú. Caithfimid machnamh a dhéanamh ar na héifeachtaí leathana - iad siúd ar shláinte mheabhrach agus foréigean chomh maith le sláinte choirp


Acmhainní agus tuilleadh léitheoireachta

Dul i ngleic le margaíocht bia do leanaí i ndomhan digiteach: peirspictíochtaí trasdhisciplíneacha - CÉ (.pdf)

Ní féidir aon rud a dhéanamh go dtí go ndéanfar gach rud ’: úsáid argóintí castachta ag tionscail bia, dí, alcóil agus cearrbhachais - Mark Petticrew

Who's Feeding the Kids Online: Margaíocht Dhigiteach Bia agus Leanaí in Éirinn - Fondúireacht Chroí na hÉireann

Margaíocht dhigiteach le Leanaí: Dúshláin mhodheolaíochta maidir le silos sláinte poiblí a nascadh ’. - Cur i láthair agus ábhar ceardlainne

Tuarascáil WHO den cheardlann ar mhargaíocht dhigiteach do leanaí, 12 Deireadh Fómhair 2017, i Liúibleána, an tSlóivéin


[1] OECD; Mic Léinn, Ríomhairí agus Foghlaim: An Ceangal a Dhéanamh; caibidil 2 figiúr 1.5: an t-am a chaitear ar líne ar scoil agus lasmuigh den scoil. http://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

[2] EDS; Dul i ngleic le margaíocht bia do leanaí i ndomhan digiteach: peirspictíochtaí trasdhisciplíneacha; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/322226/Tackling-food-marketing-children-digital-world-trans-discipgyb-perspectives-en.pdf

[3] Suirbhé ar Iompar Sláinte WHO i Leanaí in aois scoile (HBSC) http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics

 

Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Comhairleoir Sinsearach at NIJZ, Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí na Slóivéine | + poist

Is dochtúir leighis agus speisialtóir sláinte poiblí an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš. Tá PhD aici sna heolaíochtaí sóisialta freisin. Is iad na réimsí spéise agus saineolais atá aici ná cothú, gníomhaíocht choirp, agus le cúpla bliain anuas, dul in aois agus laige. Bhí sí ina ceann ar an ionad um chur chun cinn sláinte ag an tSlóivéin NIPH ó 2003 go 2010. Inniu, tá baint aici den chuid is mó le forbairt beartais agus clár, agus le tionscadail taighde. Tá a príomhspéis acadúil i mbeartais phoiblí; tá ollamh cúnta aici i nDámh na nEolaíochtaí Sláinte áit a múineann sí teoiric agus sláinte i gcur chun cinn na sláinte i ngach beartas. Tá sí ina huachtarán ar an Comhpháirtíocht EuroHealthNet.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar